TMMOB Odalar 19 Mayıs 2024, Pazar

PROGRAM İÇİN TIKLAYINIZ.

KONAKLAMA BİLGİLERİ

 

Ülkemizin en önemli ve en uzun soluklu bilimsel etkinliği olan Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nın 63.sünü düzenliyoruz. 1947 yılında bir avuç Türkiye aydınlanmacısı yerbilimcinin başlattığı jeoloji bilimi ve uygulama alanlarında yaratılan ürünlerin kesintisiz sergilendiği bir geleneği sürdürüyoruz.

Jeolojinin eşsiz zenginlikteki alanlarında üretilen bilimsel araştırma ve çalışmaların sunulduğu, tartışılarak zenginleştiği kurultaylarımız, ülke yerbilimine önemli bilimsel katkılar sunmasının yanında, üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşlarını bir araya getiren, yerbilimcileri buluşturan özgün bir birlikteliği de her yıl artan bir ivmeyle yerine getirmektedir.

Kurultaylar, sadece bilmenin yeterli olmadığı bilinciyle; üretilen bilgiyi bilimsel düşünceyi yaygınlaştırma, bilimin toplumsal yaşamda yol göstericiliğini sağlama amacına da hizmet etmektedir.

Bilimsel düşünce yerine dogmatik düşüncenin sistemli olarak yerleştirildiği, doğa olaylarının afete dönüştüğü, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamak için jeoloji bilim ve uygulamalarına hala yeteri kadar önem verilmeyen, uygarlık tarihinin bilim ve felsefede beşiği olan bir ülkede, bilginin sadece üretilmesi yeterli olmamaktadır. Bilginin toplumla ve yaşamla bütünleşmesi gerekmektedir.

 

Bilimle, emekle, inatla ve umutla gerçekleştirilen Türkiye Jeoloji Kurultaylarımızı bu yönde geliştirmek için, düşünen, sorgulayan, yorumlayarak üreten bizlere, değiştirip dönüştürmek adına da önemli görevler düşmektedir.

Bu amaçla, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nda jeolojinin temel konuları ile birlikte; yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızın kamu yararına verimli biçimde değerlendirilmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarını, su kaynaklarımız ile meslek alanlarımızı doğrudan ilgilendiren, insanımızı olumsuz etkileyen doğa olaylarının afete dönüştürülmesini ve çevre sorunlarını ele almayı, bu konuları çağrılı konuşmalar, özel oturumlar, paneller ile zenginleştirmeyi düşünmekteyiz.

 

Bu bağlamda; yaşam etiği, bilim etiği ve meslek etiğini etkin biçimde gözeten, bilimsel, teknik, felsefi, kültürel ve sanatsal yönleri ağır basan uluslararası katılımlı bir kurultayın gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

 

Kurultayımız her yıl olduğu gibi, oturum yürütücüleri tarafından yönlendirilecek ve iletişim internet üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nın akademisyenlerimizin ve kamu kurum kuruluşları ile özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın aktif katılımlarıyla zenginleşip gelişeceği inancı içerisindeyiz. Tüm yerbilimcilerin belirtilen amaçlara yönelik katkı ve katılımlarını bekliyoruz.

 

Dosyalar

(20 KB) (13.11.2009 11:51:17)

(101 KB) (29.03.2010 15:32:05)

(1055 KB) (31.03.2010 16:59:53)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için