TMMOB Odalar 24 Haziran 2024, Pazartesi

76. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

15.04.2024 - 19.04.2024
GENEL BİLGİLER

76. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI TASLAK BİLDİRİ ÖZLERİ KİTABI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN 

Değerli Katılımcılar,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası “Türkiye Jeoloji Bülteni” https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb  ve “Jeoloji Mühendisliği Dergisi” https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd Editörleri olarak, 76. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda sunduğunuz özgün bildiri özlerinizden,  dergilerimizin amaç ve kapsamlarına uygun olanları, tam metin araştırma makalesi olarak belirtilen etik ilkeler ve yayın politikalarımız kapsamında,  yayınlamaya davet ediyoruz.  

Saygılarımızla,

Erdinç YİĞİTBAŞ                                      Tolga ÇAN
Türkiye Jeoloji Bülteni Editörü                Jeoloji Mühendisliği Dergisi EditörüYerbilimleri alanında, 1947 yılından beri Türkiye’de düzenlenen en köklü ve saygın bilimsel organizasyon olan, Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın yetmiş altıncısı, “Afet Dirençli Kentler” ana teması ile 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Afetler, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı, doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylar olup önemli fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getirerek normal hayatı ve insan faaliyetlerini durdurmakta veya kesintiye uğratmaktadır.

Birleşmiş Milletler tarafından afetlere karşı dirençli kentler, “Her türlü tehlike/tehdit karşısında, etkilenme olasılığına sahip yerleşimlerin, toplumların ve tüm sistemlerin; kendilerini koruma, sistemin işleyişini güvence altına alma, kısa sürede yeniden yapılanma ve değişime uyum sağlama için gerekli kaynaklara sahip olması ve bu kaynakları etkin kullanım becerisi” şeklinde açıklanmaktadır. Dirençli kent ise temel işlevlerini, yapılarını ve kimliğini korurken, sürekli değişim karşısında uyum sağlayıp gelişmeyi sürdüren, herhangi bir ani olumsuz/istenmeyen olayın üstesinden gelmeye hazır bir kent olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda “Kentsel Dirençlilik”, tehlike ve riskleri tanımlamayı, değerlendirmeyi, zarar görebilirliği azaltmayı, dayanıklılığı, uyum kapasitesini ve acil durum hazırlığını arttırmayı gerektirir. Görüldüğü üzere kentsel dirençlilik, yalnızca yapısal dayanıklılık ve hasar almamayı değil, aynı zamanda yerleşimlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve iklim değişikliği gibi küresel olaylar karşısında uyum sağlanması yönünde tedbirler alınmasını da içermektedir.

Deprem, heyelan, taşkın, kuraklık, yangın gibi doğa olayları veya doğal olası tehlikeler sonucu meydana gelen afetler, maalesef ülkemizde ve Dünya’da son yıllarda artarak önemli çevresel, sosyal ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından afet yönetimi, risk değerlendirme ve afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar sürekli olarak geliştirilmektedir. Buna rağmen, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine de bağlı olarak, mevcut uygulamalar eşit şekilde paylaşılamamakta ve afet zararları istenilen düzeyde azaltılamamaktadır. Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri bunun çok somut örnekleridir. Günümüzde Dünya nüfusunun %55’i kentlerde yaşamakta olup bu oran ülkemizde 2022 yılı sonu itibariyle %72.8’dir. Hızlı kentleşmeye paralel olarak ekonomik, sosyal, çevresel ve yapısal ihtiyaçların yeterli düzeyde sağlanamaması nedeniyle, kentlerimiz doğal olası tehlikelere karşı direnç gösterememekte ve oluşan afetler nedeniyle önemli kayıplar meydana gelmektedir.

76. Türkiye Jeoloji Kurultayımızda, afet risklerini anlamak, afet risk yönetimini güçlendirmek, kentsel dirençliliğin sağlanması için afet risk azaltma çalışmalarına yatırım yapmak, etkili müdahale için afet hazırlık çalışmalarını geliştirip iyileştirme, zararları azaltma, rehabilitasyon ve yeniden inşa safhalarında uygun yer seçimi gibi konuların önemini topluma ve karar vericilere doğru ve etkili olarak aktarılmasını sağlamak önde gelen amaçlarımızdandır.

76. Kurultayımızın yerbilimleri camiasına yakışır ve başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi, siz değerli meslektaşlarımızın katılım ve katkıları ile mümkün olacaktır. Ayrıca, yerbilimci dostlarımızın Kurultay içinde özel oturum, sergi, panel, teknik gezi ya da sosyal etkinlik düzenlemeye ilişkin desteklerinden de mutluluk duyacağımızı şimdiden belirtmek isteriz.

Düzenleme Kurulu


 
 
 
Tümü

76. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

15.04.2024 - 19.04.2024
()

75. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

10.04.2023 - 14.04.2023
(MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi)

74.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

11.04.2022 - 15.04.2022
()

73. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

24.05.2021 - 28.05.2021
(ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE))

72. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

28.01.2019 - 01.02.2019
()

71. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

23.04.2018 - 27.04.2018
(ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ)

70. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

10.04.2017 - 14.04.2017
(ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ)

69. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

11.04.2016 - 15.04.2016
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

68.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

06.04.2015 - 10.04.2015
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

67. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

14.04.2014 - 18.04.2014
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

66. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

01.04.2013 - 05.04.2013
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ)

65. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

02.04.2012 - 06.04.2012
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

64. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

25.04.2011 - 29.04.2011
(MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

63. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

05.04.2010 - 09.04.2010
(MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

62. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

13.04.2009 - 17.04.2009
()

61. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

24.03.2008 - 28.03.2008
(MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ)

60. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

16.04.2007 - 22.04.2007
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA)

59. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.03.2006 - 24.03.2006
(MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA)

58. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

11.04.2005 - 15.04.2005
(MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA)

57. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

08.03.2004 - 12.03.2004
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

56. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

14.04.2003 - 20.04.2003
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

55. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

11.03.2002 - 15.03.2002
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

54. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

07.03.2001 - 11.03.2001
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

53. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

21.02.2000 - 25.02.2000
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

52. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

10.05.1999 - 12.05.1999
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

51. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

16.02.1998 - 20.02.1998
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

50. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

17.02.1997 - 19.02.1997
(DSİ SALONLARI)

49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

12.02.1996 - 16.02.1996
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

48. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.02.1995 - 24.02.1995
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

47. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

21.02.1994 - 25.02.1994
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

46. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

15.02.1993 - 19.02.1993
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

45. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

24.02.1992 - 28.02.1992
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

44. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

04.02.1991 - 08.02.1991
(DSİ ve TCK Salonları)

43. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

03.04.1989 - 07.04.1989
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

42. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

15.02.1988 - 19.02.1988
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

41.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

16.02.1987 - 20.02.1987
(DSİ ve TCK Salonları)

40.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

10.02.1986 - 14.02.1986
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

39.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

18.02.1985 - 22.02.1985
(DSİ VE MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

38.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.02.1984 - 24.02.1984
(MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA)

37.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

21.02.1983 - 25.02.1983
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

36.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

22.02.1982 - 26.02.1982
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

35.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

09.03.1981 - 13.03.1981
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

34.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

03.03.1980 - 07.03.1980
(DSİ ve TPAO Konferans Salonları)

33.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

05.03.1979 - 09.03.1979
(DSİ Konferans Salonu)

32.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.02.1978 - 24.02.1978
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

31.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

21.02.1977 - 25.02.1977
(DSİ Konferans Salonu)

30.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

23.02.1976 - 27.02.1976
(DSİ Konferans Salonu)

28.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

26.02.1974 - 02.03.1974
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

27.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.02.1973 - 24.02.1973
(DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu)

26.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

22.02.1972 - 25.02.1972
(DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ TOPLANTI SALONU)