TMMOB Odalar 23 Ekim 2021, Cumartesi
24 MART 2008 PAZARTESİ

KAYIT / REGISTRATION

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING CEREMONY

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
11:30

 
12:30

 

 
Marmara Bölgesi ve İstanbul Yöresinin Morfotektonik Gelişimi (AÇILIŞ KONUŞMASI)
 
YÜCEL YILMAZ
 
 

 
12:30

 
12:45

 

 
ALTIN ÇEKİÇ ÖDÜL TÖRENİ
 

 
 

 
13:30

 
14:30

 

 
Permiyen'in Katili Kimdi?
 
CELAL ŞENGÖR
 
 

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ-JEOTEKNİK OTURUMU I - Engineering Geology and Geotechnics Session I

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:

PROF. DR. ERDOĞAN YÜZER

 
15:50

 
16:10

 

 
Kaya Malzemesinin Dayanımının Belirlenmesinde Nokta Yükü Dayanım İndeksinin Sınırlamaları ve Yeni Bir Yaklaşım (The Limitations of Point Load Index for Predicting of Strength of Rock Material and a New Approach)
 
Harun SÖNMEZ, Burkan OSMAN
 
HARUN SÖNMEZ

BURKAN OSMAN
 

HİDROJEOLOJİ OTURUMU / Hydrogeology Session

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
CELAL SERDAR BAYARI

 
15:50

 
16:10

 

 
Cumaovası Havzası (İZMİR) Yeraltısularının Hidrojeolojik ve İzotopik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Assessment of Hydrogeological and Isotopic Features of Groundwater in Cumaovasi Plain (İzmir)
 
Nesrin BARIŞ, Celalettin ŞİMŞEK, Burhan ERDOĞAN
 
NESRİN BARIŞ CELALETTİN ŞİMŞEK BURHAN ERDOĞAN  

JEOTERMAL ENERJİ OTURUMU / Geothermal Energy Session

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
ŞAKİR ŞİMŞEK

 
15:50

 
16:10

 

 
Ege’nin En Sıcak Noktası: Allionai (Bergama-İzmir) (The Hottest point of Aegean: Allionai (Bergama-İzmir))
 
Mehmet ŞENER
 
MEHMET ŞENER  

UZAKTAN ALGILAMA-CBS OTURUMU / Remote Sensing-GIS Session

UZAKTAN ALGILAMA TOPLANTI SALONU

Oturum Başkanı:
GULAM MUHAMMET VEDAT TOPRAK

 
15:50

 
16:10

 

 
ASTER ve MODIS Görüntüleri İle Buharlaşma ve Terleme Hesaplanması,Afşin Hurman Çay Örneği.(Evapotranspiration Calculations with MODIS and ASTER Datas, Afşin-Hurman Stream Example)
 
Tolga ALKEVLİ
 
TOLGA ALKEVLİ  

AÇILIŞ KOKTEYLİ / ICEBREAKER

HOTEL DEDEMAN

25 MART 2008 SALI

GÜNCEL TEKTONİK ve ANKARA'NIN DEPREMSELLİĞİ OTURUMU I/Active Tectonics and Seismicity of Ankara Session I

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:
YAŞAR ERGÜN GÖKTEN

 
09:30

 
10.30

 

 
ÇAĞRILI KONUŞMA-INVITED SPEAKER : Earthquake Clustering along Major Continental Faults: The Influence of Strain Pattern and Geometrical Complexities on Rupture Propagation
 
Mustapha MEGHRAOUI
 
 

 
10:30

 
11:00

 

 
Ankara Bölgesi’nin depremselliği çerçevesinde 31 Temmuz 2005, 20 Aralık 2007 ve 27 Aralık 2007 Afşar (Bala-Ankara) depremleri ne anlama gelir ? (What do the 2005.07.31, 2007.12.20 and 2007.12.27 Afşar (Bala-Ankara) earthquakes mean in the seism
 
Ali KOÇYİĞİT
 
ALİ KOÇYİĞİT  

JEOKRONOLOJİ ve İZOTOP JEOLOJİSİ OTURUMU / Geochronology and Isotope Geology Session

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:
NİLGÜN TÜRKAN GÜLEÇ

 
13:30

 
14:30

 

 
ÇAĞRILI KONUŞMA-INVITED SPEAKER : Boron Isotope Palaeoceanography – Reconstructing Surface Ocean Carbonate Chemistry
 
Martin R. PALMER
 
 

 
14:30

 
15:30

 

 
ÇAĞRILI KONUŞMA-INVITED SPEAKER : The Application of Terrestrial Cosmogenic Nuclides to Quaternary Events
 
Christian SCHLÜCHTER, Susan IVY-OCHS, Jörg SCHAEFER, Naki AKÇAR
 
 

 
15:40

 
16.00

 

 
Türkiye’de Kuvaterner Paleobuzullarının Kozmojenik Yaş Tayini ve Paleoiklimsel Değerlendirmeleri
 
Naki AKÇAR, Conradin ZAHNO, Vural YAVUZ, Susan IVY-OCHS, Peter KUBIK,Marcus CHRISTL, Christian SCHLÜCHTER
 

NAKİ AKÇAR
CONRADİN ZAHNO
VURAL YAVUZ
SUSAN IVY-OCHS
PETER KUBIK
MARCUS CHRISTL
CHRİSTİAN SCHLÜCHTER
 

 
16:00

 
16:20

 

 
Baskil Granitoyidi’nin K-Ar Soğuma Yaşı, Tüm Kayaç ve Pb-Sr İzotop Jeokimyası (K-Ar Cooling Age, Whole-Rock and Pb-Sr Isotope Geochemistry of the Baskil Granitoid)
 
Ayten ÖNAL
 
AYTEN ÖZTÜFEKÇİ ÖNAL  

MADEN YATAKLARI OTURUMU / Ore Deposits Session

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
AHMET SAĞIROĞLU

 
09:30

 
09:50

 

 
Hasançelebi DOBA Cevherleşmesinin Kökeni ve Bölge Magmatizmasıyla İlişkisinin Sıvı Kapanımı, Nd-Sr İzotopları ve U-Pb, Ar-Ar Yaş Açısından Değerlendirilmesi (Genesis of Hasançelebi IOCG Deposit and Relationships Between Magmatism in terms of Fluid In
 
İlkay KUŞCU, Erkan YILMAZER, Nilgün GULEÇ, Gülay Sezerer KURU, Gonca GENÇALİOĞLU
 

İ. KUŞÇU
ERKAN YILMAZER
NİLGÜN TÜRKAN GÜLEÇ GÜLAY SEZERER KURU
GONCA GENÇALİOĞLU KUŞÇU
 

MADEN YATAKLARI OTURUMU / Ore Deposits Session

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
TANER ÜNLÜ

 
11:10

 
11:30

 

 
Doğal Sfaleritlerin Katodolüminesans (CL), Lazer_Ablasyon-Kütle Spektrometrisi (LA-ICP-MS) ve Elektron Prob Mikroanalizleri (EPMA) Cathodoluminescence (CL), LA-ICP-MS and EPMA Analyses of Natural Sphalerites
 
Emin ÇİFTÇİ, Musa KARAKUŞ, Richard D. HAGNI, A. KOENING
 

EMİN ÇİFTÇİ
MUSA KARAKUŞ
RİCHARD D. HAGNI
A. KOENING
 

GÜNCEL TEKTONİK ve ANKARA'NIN DEPREMSELLİĞİ II/Active Tectonics and Seismicity of Ankara Session II

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:

SERDAR AKYÜZ

 
15:50

 
16:10

 

 
Ankara’nın batısındaki Plio-Kuvaterner Sedimanlara Ait Zemin Koşullarının, sismik ve Jeoteknik Saha Karakterizasyonu Çalışmalarına Bağlı Olarak Değerlendirilmesi (Evaluation of site conditions for Plio-Quaternary sediments situated towards the
 
M. K. KOÇKAR, H. AKGÜN
 

M.K. KOÇKAR
H. AKGÜN
 

 
15:50

 
16:10

 

 
Ankara’nın Batısındaki Plio-Kuvaterner Zeminlerin Yer Etkilerinin Mikrotremör Çalışmalarına Bağlı Olarak Değerlendirilmesi
 
M. K. KOÇKAR, H. AKGÜN
 

M.K. KOÇKAR
H. AKGÜN
 

 
16:10

 
16:30

 

 
Seyfe Fay Zonu'nun (Kırşehir) Neotektoniği ve Depremselliği (Neotectonic and Seismicity of Seyfe Fault Zone (Kırşehir))
 
Uğur TEMİZ ve Y. Ergun GÖKTEN
 
UĞUR TEMİZ YAŞAR ERGÜN GÖKTEN  

KÜLTÜREL JEOLOJİ OTURUMU / Cultural Geology Session

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
MEHMET CEMAL GÖNCÜOĞLU

 
09:30

 
09:50

 

 
Bir Gelişmişlik Göstergesi Olarak Koruma Alanları ve Jeolojik Miras Ulusal Envanteri Protokolü’nün Önemi Üzerine Görüşler (The Areas Under Protection as a Development Indicator and Views on the Significance of the Protocol of National Geologic
 
M.GÜRLER, Y.Z.COŞAR, M.K.YALINKILÇ, E.TİMUR, F.OCAKOĞLU, G.GÜRLER, U.K.TEKİN,E.KURU, S.ARDA, N.S.ÖZTAN, E.ÖNDOĞAN
 

M. GÜRLER
YUSUF ZİYA COŞAR
M.K. YALINKILIÇ
FARUK OCAKOĞLU
G. GÜRLER
U.K. TEKİN
E. KURU
SADIK SERHAT ARDA NİHAT SERKAN ÖZTAN ERKAN ÖZDOĞAN  

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER OTURUMU I/Industrial Minerals Session I

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
HASAN BAYHAN

 
15:30

 
15:50

 

 
Akkaya (Ulaş-Sivas) Sölestin Yatağının Jeolojik ve Jeokimyasal Özellikleri (Geologic and Geochemical Features of Akkaya Celestine Mine (Ulas-Sivas))
 
Çiğdem ŞAHİN, Ali UÇURUM
 

ÇİĞDEM ŞAHİN
ALİ UÇURUM  
26 MART 2008 ÇARŞAMBA

KIYI DENİZ JEOLOJİSİ OTURUMU I / Marine Geology Session I

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:
MEMET NAMIK ÇAĞATAY

 
09:30

 
10:30

 

 
ÇAĞRILI KONUŞMA-INVITED SPEAKER : Hazar, Karadeniz ve Marmara Denizlerinin Son Buzul Maksimum Döneminden Beri Evrimi (Evolution of the Caspian, Black and Marmara Seas Since the Last Glacial Maximum)
 
William B.F. RYAN
 
 

 
10:30

 
10:50

 

 
Son 20 bin Yılda Akdeniz-Marmara-Karadeniz Bağlantıları:Global İklim Değişimi ve Bölgesel Tektonizma Kapsamında Paleoçevresel Koşulların Aydınlatılası (Mediterranean –Marmara –Black Seas Connectionsduring The Last 20 Ka: Palaeoenvironment
 
Speranta-Maria POPESCU, Gonzalo JIMENEZ-MORENO, Oliver BAZELY, Simona,BOROI, Philippe SORREL, Florent DALESME, Gwenaël JOUANNIC,Martin J. HEAD ,Stefan KLOTZ, Liviu GIOSAN, Gilles LERICOLLAIS, Namik ÇAĞATAY, Jean-Pierre SUC
 

SPERANTA-MARIA POPESCU
GONZALO JIMENEZ-MORENO
OLİVER BAZELY
SİMONA BOROI
PHİLİPPE SORREL
FLORENT DALESME
GWENAëL JOUANNIC
MARTİN J. HEAD
STEFAN KLOTZ
LİVİU GIOSAN
GİLLES LERICOLLAIS
MEMET NAMIK ÇAĞATAY
JEAN-PIERRE SUC
 

MİNERALOJİ-PETROGRAFİ OTURUMU I / Mineralogy-Petrography Session I

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:
ARAL OKAY

 
13:30

 
14:30

 

 
ÇAĞRILI KONUŞMA-INVITED SPEAKER : The İncredible Benefits of Adopting a Genetic Classification of Granites and Rhyolites
 
Robert F. MARTİN
 
 

 
14:40

 
15.00

 

 
Batı Anadolu’da Yüzeyleyen Menderes Masifi Ve Kikladik Kompleks’e Ait Birimlerin Litostratigrafi, Metamorfizma Ve Tektonik Evrim Açısından Tanımlanması (Desc ription of The Menderes Massif and Cycladic Complex in Western Anatolia in Terms
 
Osman CANDAN, Roland OBERHÄNSLI , Mete ÇETİNKAPLAN and Gaëtan RIMMELÉ
 
OSMAN CANDAN

ROLAND OBERHÄNSLI
METE ÇETİNKAPLAN
GAëTAN RIMMELÉ
 

MİNERALOJİ-PETROGRAFİ OTURUMU II / Mineralogy-Petrography Session II

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:
YAVUZ ERKAN

 
16:10

 
16:30

 

 
Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağında Yeralan İspendere (Malatya) Ofiyoliti’nin Tektonik Ortamı ve Önemi Tectonic Setting and Significance of İspendere (Malatya) Ophiolite within the SE Anatolian Orogenic Belt
 
Osman PARLAK, Tamer RIZAOĞLU, Utku BAĞCI, Ayten ÖNAL, Sevcan KÜRÜM
 
OSMAN PARLAK TAMER RIZAOĞLU UTKU BAĞCI AYTEN ÖZTÜFEKÇİ ÖNAL

SEVCAN KÜRÜM
 

YAPISAL JEOLOJİ-TEKTONİK OTURUMU I / Structural Geology-Tectonics Session I

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
ERDİNÇ YİĞİTBAŞ

 
11:10

 
11:30

 

 
Oligosen Yaşında Sünek Bir Makaslama Zonu: Uludağ Masifi : An Oligocene ductile strike-slip shear zone( Uludağ Massif: )
 
A.I OKAY, M. SATIR, M. ZATTIN, W. CAVAZZA, G. TOPUZ
 
ARAL OKAY MUHARREM SATIR

M. ZATTIN
W. CAVAZZA
G. TOPUZ
 

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ-JEOTEKNİK OTURUMU II/Engineering Geology and Geotechnics Session II

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
AZİZ ERTUNÇ

 
13:30

 
13:50

 

 
İki Farklı Yöntemin Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Kesitirimde Kullanılması:Doğrusal Olmayan Çok Değişkenli Regresyon ve Bulanık Algoritma (Use Of Two Different Methods For Prediction Of Uniaxial Compressive Strength: Nonlinear Multivariable Regres
 
Candan GÖKÇEOĞLU, Harun SÖNMEZ, Kıvanç ZORLU
 
CANDAN GÖKÇEOĞLU HARUN SÖNMEZ KIVANÇ ZORLU ARAS  

YAPISAL JEOLOJİ-TEKTONİK OTURUMU II / Structural Geology-Tectonics Session II

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
ERDİN BOZKURT

 
15:30

 
15:50

 

 
Yitim Zonu Melanjının Gelişimi: İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Kuşağındaki Ankara Melanjında Jeolojik ve Tektonik Bulgular (Evolution Of Subduction-Accretion Melange: New Geologic And Structural Observationsfrom The Ankara Melange İn The İzmir-Ankara-Er
 
Ender SARIFAKIOĞLU, Yıldırım DİLEK, Sedat DURAN, Esra ESİRTGEN,Serdal ALEMDAR, Mustafa SEVİN
 
ENDER SARIFAKIOĞLU DİLEK YILDIRIM SEDAT DURAN TOLGA ESİRTGEN

SERDAL ALEMDAR
MUSTAFA SEVİN  

ENERJİ HAMMDDELERİ ve PETROL JEOLOJİSİ OTURUMU/Energy Resources and Petroleum Geology

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
GÜNER ÜNALAN

 
11:30

 
11:50

 

 
Bir Enerji Havzası: Trakya Bölgesi (An Energy Basın: Thrace Regıon)
 
İlker ŞENGÜLER, Atilla SAKA, Şafak AYDIN, Serkan KARACA, Cuma DAĞ, Tamer TANSAK, Ejder YAPICI, Kadir NALKIRAN ve Ferah KUVEL
 
İLKER ŞENGÜLER ATİLLA SAKA ŞAFAK AYDIN SERKAN KARACA

CUMA DAĞ
TAMER TANSAK
EJDER YAPICI KADİR NALKIRAN EMİNE FERAH KUVEL MANAV  

KIYI DENİZ JEOLOJİSİ OTURUMU II / Marine Geology Session II

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
MEMET NAMIK ÇAĞATAY

 
14:30

 
14:50

 

 
Marmara Denizi: Ostrakod faunasına göre, Orta-Geç Miyosen’den günümüze,Tetis-Paratetis ilişki ve bağlantılarının izlendiği alan(Sea of Marmara: An area for observing Tethys-Paratethys relations and connections from the mid-late Miocene to Re
 
Cemal TUNOĞLU, İbrahim Kadri ERTEKİN
 
CEMAL TUNOĞLU İBRAHİM KADRİ ERTEKİN  

TIBBİ JEOLOJİ OTURUMU / Medical Geology Session

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
GÜNER GÖYMEN

 
15:40

 
16:20

 

 
Simulation of Chlorine Concentrations in Mosul University's Distribution Network Using (EPANET) Program with Integration of GIS
 
Mohammed Salim SHIHAB, Abd-allah Ismael IBRAHEEM, Sabah Hussein ALI
 

MOHAMMED SALİM SHIHAB
ABD-ALLAH ISMAEL IBRAHEEM
SABAH HUSSEİN ALI
 

 
16:00

 
16:20

 

 
Şabazitik ve Fillipsitik Tüflerin (Afyon- Sandıklı) Mineralojik, Petrografik ve İyon Değiştirme Özelliklerinin İcelenmesi ve Bunların Canlı Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi (Investigation of Mineralogic, Petrograhic and Ion Exchange Capacity
 
Yahya ÖZPINAR
 
YAHYA ÖZPINAR  

GELENEKSEL JEOLOJİ GECESİ / TRADITIONAL GEOLOGY NIGHT

HOTEL DEDEMAN

27 MART 2008 PERŞEMBE

MARMARA OTURUMU/MARMARA SEA SESSİON

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:
MEMET NAMIK ÇAĞATAY

 
09:30

 
10:00

 

 
Marmara Denizi'nin Genç Tektoniği ve Paleocoğrafyası/Recent Tectonics and Paleogeography
 
AM.M CELAL ŞENGÖR
 

A. M. CELAL ŞENGÖR
 

 
10:20

 
10:40

 

 
Marmara Denizinde Kuzey Anadolu Fay Zonundaki Soğuk Akışkan Çıkışlarında İnsanlı Denizaltı ile yapılan Gözlemler
 
P.Hennry,S.Dupre, D.Volker, T.Zitter, X.Le Pichon,M. Tryon,N. Çağatay and the Marnaut Scientific Party
 

P. HENRY
T.A.C ZITTER
X. LE PICHON
A.M. CELAL ŞENGÖR
NACİ GÖRÜR MEMET NAMIK ÇAĞATAY
B. MERCİER DE LEPINARY
MARNAUT SCİENTİFİC
 

MARMARA OTURUMU/MARMARA SEA SESSİON

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:
NACİ GÖRÜR

 
11:10

 
11:30

 

 
Aktif Marmara Fayı Boyunca İzlenen Siyah Sülfidi Zonların Kökeni, Tektonik ve Palosismolojik Açıdan Önemi/Origin of the Black Sulphide patches along the main Marmara Fault and their tectonic and Paleoseismological Implications
 
Namık Çağatay,Ümmühan Sancar,Pierre Henry,Luca Gasperini,Mike Tryon,Deniz Dilekçe
 
MEMET NAMIK ÇAĞATAY

ÜMMÜHAN SANCAR
NACİ GÖRÜR
P. HENRY
LUCA GASPERINI
M. TRYON
DENİZ DİKÇE  

MAGMATİZMA OTURUMU / Magmatism Session

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:
ŞENGÜL CAN GENÇ

 
13:30

 
13:50

 

 
ÇAĞRILI KONUŞMA-INVITED SPEAKER :
 

 
 

 
13:50

 
14:10

 

 
Genç ve Aktif Volkanlarla Birlikte Görülen Jeotermal Sahaların Jeokimya Özellikleri
 
Surendra Pal Verma
 
 

 
14:20

 
14:40

 

 
Üçtepeler Volkanının (Ceyhan-Adana) Jeokimyasal Evrimi (Geochemical Evolution of the Üçtepeler Volcano, Ceyhan-Adana, South Anatolia, Turkey)
 
Musa ALPASLAN, Robert FREİ, Mehmet Ali KURT, Abidin TEMEL
 
MUSA ALPASLAN

ROBERT FREI
MEHMET ALİ KURT ABİDİN TEMEL  

STRATİGRAFİ-PALEONTOLOJİ OTURUMU I / Stratigraphy-Palaeontology Session I

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
DEMİR ALTINER

 
09:20

 
10:20

 

 
ÇAĞRILI KONUŞMA-INVITED SPEAKER : Cretaceous Paleoceanography: Evidence From Planktonic Foraminiferal Taxonomy and Evolution
 
I Premoli SİLVA
 
 

 
10:30

 
10:50

 

 
Domuzdağ Napı Boyalıtepe Birimi’nin Üst Jura-Kretase Foraminifer Biyostratigrafisi (Orta Toroslar): Kondanse İstifin Gelişimi İle İlgili Görüşler (Upper Jurassic-Cretaceous Foraminiferal Biostratigraphy of the Boyalıtepe Unit, Domuzdağ Nappe (C
 
Erkan EKMEKCİ, Demir ALTINER
 
ERKAN EKMEKCİ DEMİR ALTINER  

STRATİGRAFİ - PALEONTOLOJİ OTURUMU II / Stratigraphy-Palaeontology Session II

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:
YAVUZ OKAN

 
16:10

 
16:30

 

 
Gökçeada ve Marmaris Arasında Yer Alan Ege Körfezleri’nin (Batı Türkiye) Güncel Ostrakod Topluluğu (Recent Ostracoda associations along the Aegean Gulfs between Gökçeada and Marmaris (West of Turkey) )
 
Gönül ÇULHA , Cemal TUNOĞLU
 

GÖNÜL ÇULHA
CEMAL TUNOĞLU  

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ-JEOTEKNİK III / Engineering Geology and Geotechnics III

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:
MUSTAFA ERDOĞAN

 
13:30

 
13:50

 

 
Jeomorfolojik Koşulların Bir Parametre Haritası Olarak Heyelan Duyarlılık Değerlendirmelerine Uygulanması: Melen Boğazı (Düzce) Implementation of Geomorphologic Conditions as a Parameter Map in Landslide Susceptibility Assessments: the Melen Gorge (
 
T. GÖRÜM, C. GÖKÇEOĞLU, H.A. NEFESLİOĞLU
 

T. GÖRÜM
H.A. NEFESLİOĞLU
 

 
13:50

 
14:10

 

 
Trabzon-Gümüşhane Karayolu Şevlerinde Gözlenen Kaya Düşme Tehlikesi: Bir Ön Değerlendirme (The Rockfall Hazard at the Slopes of Trabzon-Gümüşhane Motorway: A Preliminary Assessment)
 
K. ZORLU, C. GÖKÇEOĞLU, H. SÖNMEZ, J. WASOWSKI, V. DELGAUDIO,M.C. TUNUSLUOĞLU, Ş. CERYAN, A. AKGÜN, G. DAĞDELENLER, M. GÜRLER,H. TAGA, N. CERYAN
 
KIVANÇ ZORLU ARAS CANDAN GÖKÇEOĞLU HARUN SÖNMEZ

J. WASOWSKI
V. DELGAUDIO
M.C. TUNUSLUOĞLU
 

MADEN YATAKTAKLARI - ENDÜSTRİYEL HAMMADDE OTURUMU

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:
İBRAHİM SÖNMEZ SAYILI

 
15:20

 
15:40

 

 
Yeniden Keşfedilen Bir Roma Altın Madeni; Bahçedere (Ayvacık-Çanakkale) Sahasına Ait Arkeojeolojik Veriler (Rediscovered Roman Gold Mine; Archaeogeological Findings of the Bahcedere (Ayvacik-Canakkale) Area)
 
Selahattin YILDIRIM
 
SELAHATDİN YILDIRIM  

SEDİMANTOLOJİ OTURUMU / Sedimentology Session

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
BAKİ ERDOĞAN VAROL

 
10:50

 
11:10

 

 
Elazığ Doğusunda Yüzeyleyen Çaybağı Formasyonu’na (Geç Miyosen-Erken Pliyosen) Ait Soft-Sediment Deformasyon Yapılarının Özellikleri : Properties of soft-sediment deformation structures of the Çaybağı Formation (Upper Miocene-Lower Pliocene)
 
Calibe KOÇ TAŞGIN, İbrahim TÜRKMEN
 

CALİBE KOÇ TAŞGIN
İBRAHİM TÜRKMEN  

JEOTERMAL ÇALIŞTAYI / Geothermal Energy Workshop

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
TAHİR ÖNGÜR

 
14:30

 
15:10

 

 

 
Umran SERPEN
 
 

 
15:10

 
15:20

 

 
Tartışma
 

 
 

 
15:20

 
16.00

 

 

 
Mehmet KESKİN
 
 

 
16:00

 
16:10

 

 
Tartışma
 

 
 

 
16:10

 
16:50

 

 

 
A.T BAŞOKUR
 
 

 
16:50

 
17:00

 

 
Tartışma
 

 
 

TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ / TURKISH MUSIC CONCERT

SADRETTİN ALPAN SALONU

28 MART 2008 CUMA

PANEL / Panel

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:
İSMET CENGİZ

 
09:30

 
12:00

 

 
KÜRESELLEŞME ve MADENCİLİK POLİTİKALARIMIZ
 

 
 

 
13:00

 
13:30

 

 
Şiir Dinletisi
 

 
 

 
13:30

 
13:45

 

 
Poster Ödül Töreni
 

 
 

EĞİTİM ÇALIŞTAYI /Workshop on Geology Education and Aethics

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:
REMZİ AKKÖK

 
13:45

 
14:00

 

 

 
Sacit ÖZER (DEÜ)
 
 

 
14:00

 
14:15

 

 

 
Ahmet Sami DERMAN (TPAO)
 
 

 
14:15

 
14:30

 

 

 
Neşat KONAK (MTA)
 
 

 
14:30

 
14:45

 

 

 
Mehmet ŞENER (JMO)
 
 

 
14:45

 
15:00

 

 

 
Erdoğdu SAVAŞKAN (Özel Sektör)
 
 

 
15:00

 
15:15

 

 

 
Serdar ORAN (Özel Sektör)
 
 

 
15:15

 
15:30

 

 

 
Güvenç Çelebi (Jeogenç-JMO Öğrenci Komisyonu)
 
 

 
15:30

 
15.45

 

 

 
Ceran TAMER (Öğrenci-İTÜ)
 
 

 
15:45

 
17:00

 

 
Soru ve Katkılar
 

 
 

ÇEVRE JEOLOJİSİ OTURUMU / Environmental Geology Session

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:

MAHİR VARDAR

 
09:30

 
09:50

 

 
Karaduvar (Mersin) Tarım Topraklarındaki Bazı Ağır Metallerin Kökeni ve Dağılımının Faktör Analizi ve CBS Yardımıyla Belirlenmesi : Deciphering Sources and Distribution of Some Heavy Metals in Cultivated Topsoils of Karaduvar (Mersin) Using Factor An
 
Mehmet Ali KURT, Cüneyt GÜLER, Musa ALPASLAN, Abidin TEMEL
 
MEHMET ALİ KURT CÜNEYT GÜLER MUSA ALPASLAN ABİDİN TEMEL  

61.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI POSTER SUNUMLARI

 

 

 
Poster Bildiri

 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi Zemininin Jeoteknik Özellikleri
 
Ali YONTAR, Çiğdem YILMAZ, Mustafa İNCE, Murat ŞENER, İbrahim ALTINTAŞ, Şafak ÖNDER, Engin BARIŞAN, Hasan Ali BALIKÇILAR, Gökhan BAYAR, Ertan İPEK, Elif Nur YALIN, Mehmet Can KAYA, Nazım YÜKSEL, Nurdan YAVUZ-IŞIK*
 

ALİ YONTAR
ÇİĞDEM YILMAZ
MUSTAFA İNCE
MURAT ŞENER
İBRAHİM ALTINTAŞ
ŞAFAK ÖNDER
ENGİN BARIŞAN
HASAN ALİ BALIKÇILAR
GÖKHAN BAYAR
ERTAN İPEK
ELİF NUR YALIN
MEHMET CAN KAYA
NAZIM YÜKSEL
NURDAN YAVUZ IŞIK
 

 

 

 
Poster Bildiri

 
Güvem Havzası (Orta Anadolu) Erken Miyosen Gölsel Çökellerinin Palinolojisi/Geotechnical Properties of Ondokuz Mayıs University Kurupelit Campus Soil
 
Nurdan YAVUZ-IŞIK
 

NURDAN YAVUZ IŞIK
 

 

 

 
Poster Bildiri

 
Keklikderesi (Sarıkamış-Kars) Civarının Jeolojik ve Petrografik İncelenmesi/Geological and Petrographical Investigation of Keklikderesi Vicinity (Sarıkamış-Kars)
 
Zafer DOYGUN, Barış SEMİZ, Yahya ÖZPINAR
 
ZAFER DOYGUN BARIŞ SEMİZ YAHYA ÖZPINAR