TMMOB Odalar 05 Aralık 2023, Salı

Akyüz, Serdar

İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye

Aldanmaz, Ercan 

Kocaeli Üniversitesi - Türkiye

Alonso, Gabriel Gutiérrez 

Salamanca Üniversitesi - İspanya

Altıner, Demir 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Türkiye

Altunel, Erhan

Osmangazi Üniversitesi - Türkiye

Ayday, Can 

Anadolu Üniversitesi - Türkiye

Batı, Zühtü

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı - Türkiye

Boztuğ, Durmuş

Tunceli Üniversitesi  - Türkiye

Burn, Jean-Pierre 

Rennes Üniversitesi - Fransa

Çağatay, Namık

İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye

Candan, Osman

Dokuz Eylül Üniversitesi - Türkiye

Cobbold, Peter

Rennes Üniversitesi - Fransa

Demirbağ, Emin

İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye

Dewey, John D.

Kalifornya Üniversitesi UC Davis - Amerika

Dilek, Yıldırım

Miami Üniversitesi - Amerika

Dirik, Kadir

Hacettepe Üniversitesi-Türkiye

Doyuran, Vedat

Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Türkiye

Ekmekçi, Mehmet

Hacettepe Üniversitesi - Türkiye 

Erdoğan, Mustafa 

İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye

Fleitmann, Dominik 

Bern Üniversitesi - İsviçre 

Garfunkel, Zvi

Kudüs Hebrew Üniversitesi - İsrail

Genç, Can

İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye

Genç, Yurdal

Hacettepe Üniversitesi-Türkiye

Gerdes, Axel

Frankfurt Üniversitesi - Almanya

Gökten, Ergun

Ankara Üniversitesi - Türkiye

Görür, Naci

İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye

Güleç, Nilgün

Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Türkiye

Gürgey, Kadir

Pamukkale Üniversitesi - Türkiye

Gürsoy, Halil

Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye

Hakyemez, Yavuz

MTA - Türkiye

Heizler, Matthew T. 

New Mexico Teknoloji Enstitüsü - Amerika

Helvacı, Cahit

Dokuz Eylül Üniversitesi - Türkiye

Jolivet, Laurent

Paris Üniversitesi - Fransa

Jonckheere, Raymond 

TU Bergakademie Freiberg - Almanya

Kaymakcı, Nuretdin 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Türkiye

Kazancı, Nizamettin

Ankara Üniversitesi - Türkiye

Koçyiğit, Ali

Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Türkiye

Koller, Friedrich

Viyana Üniversitesi - Avusturya

Konak, Neşat

MTA - Türkiye

Kösebalaban, Ayhan

Türkiye Kömür İşletmeleri-Türkiye

Kozlu, Hüseyin

Türkiye

Less, Gyorgy 

Miskolc Üniversitesi - Macaristan

Linnemann, Ulf

State Collections of Natural History Dresden - Almanya

Maddy, Darrel

Newcastle Üniversitesi - Birleşik Krallık

Meghraoui, Moustapha

Institut de Physique du Globe, Strasbourg - France

Nakov, Radoslav

Bilim Akademisi - Bulgaristan

Oberhänsli, Roland

Potsdam Üniversitesi - Almanya 

Okay, Aral İ.

İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye

Örgün, Yüksel

İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye

Özcan, Ercan

İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye

Papanikolaou, Dimitrious

Atina Üniversitesi - Yunanistan

Parlak, Osman

Çukurova Üniversitesi - Türkiye

Peacock, David

Fugro Robertson Limited - Birleşik Krallık

Piper, John D.A.

Liverpool Üniversitesi - Birleşik Krallık

Ramsay, John

ETH Zürih - İsviçre

Reilinger, Robert E.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - Amerika

Robertson, Alastair H.F.

Edinburg Üniversitesi - Birleşik Krallık

Rojay, F. Bora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Türkiye

Seyitoğlu, Gürol

Ankara Üniversitesi - Türkiye

Sözbilir, Hasan

Dokuz Eylül Üniversitesi - Türkiye

Şaroğlu, Fuat

Türkiye

Satır, Muharrem

Tübingen Üniversitesi - Almanya

Şen, Şevket

Doğa Tarihi Müzesi, Paris - Fransa

Şimşek, Şakir

Hacettepe Üniversitesi-Türkiye

Tatar, Orhan

Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye

Taymaz, Tuncay

İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye

Toprak, Vedat

Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Türkiye

Tüysüz, Okan

İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye

Ulusay, Reşat

Hacettepe Üniversitesi - Türkiye

Ünlü, Taner

Ankara Üniversitesi - Türkiye

Ustaömer, Timur

İstanbul Üniversitesi - Türkiye

Varol, Baki

Ankara Üniversitesi - Türkiye

Whitney, Donna L.

Minnesota Üniversitesi - Amerika

Winchester, John A.

Keele Üniversitesi - Birleşik Krallık

Yalçın, Namık

İstanbul Üniversitesi - Türkiye

Yalçıner, Ahmet C.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Türkiye

Yiğitbaş, Erdinç

Onsekiz Mart Üniversitesi - Türkiye

Yılmaz, İ. Ömer

Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Türkiye

Yılmaz, Yücel

Kadir Has Üniversitesi - Türkiye