TMMOB Odalar 26 Şubat 2024, Pazartesi
Bildiri Sunumu
Kurultayda yerbilimlerinin çeşitli dallarında bilimsel, Teknik araştırma ve uygulamaları konu alan özgün ve yayımlanmamış çalışmalar sunulabişlir. Bildiriler kişi ve kuruluş adına verilebilir. Bir kişi en fazla iki bildiri sunabilir.
Kurultay için internet üzerinde oluşturulan bildiri yönetim sistemine, Kurultay takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilecek olan bildiri özleri oturum yürütücüleri tarafından ve/veya uygun görülecek olan bildiri özleri oturum yürütücüleri tarafından ve/veya uygun görecekleri hakemlerin incelemesinden sonra kabul edilecektir.
Değerlendirmeler sonucunda sözlü ve poster şeklinde sunulacak bildirilerin tamamı Kurultay Bildiriler Kitabında yer alacaktır.
Tam metinler JMO ve/veya uluslararası nitelikli periyodiklerde özel sayılar olarak yayımlanacaktır.
Sözlü Sunum
Sözlü bildiri sunum süresi tartışmalar dahil 20 dakikadır. Tüm salonlarda Data-show, tepegöz ve iki ekran bulunacaktır. Kurultay Düzenleme Kurulu sözlü sunu yapacak katılımcıların sunularında DataShow kullanmalarını arzulamaktadır. Sunu yapacaklar için ayrıntılı bilgi toplantıdan yaklaşık altı hafta önce Kurultay web sayfasında yayınlanacaktır.
Poster Sunumu
Geçen yıllara göre giderek artan yoğunlukta katılım yaşandığı Kurultayımızda zamanı daha ekonomik kullanma, tartışma kültürünü geliştirme ve sunum tekniklerinin zenginleştirilmesi anlamında poster sunumlarına ağırlık verilmesi amacı ile ilk kez ‘EN İYİ POSTER‘ ödülleri verilecektir. Posterlerin bilimsel içeriği ve görsel etkisi gibi kriterler ödül sahiplerini belirlemek için kullanılacaktır. Ödül kapanış töreni sırasında sahibine verilecektir.
Hazırlanacak posterler için katılımcılara gerek maddi, gerekse basım aşamasında JMO tarafından katkı sağlanacaktır. Posterler 120 cm (yükseklik), 90 cm (genişlik) boyutlarında tek parka olacak ve dikey hazırlanacaktır.
Poster Hazırlama Kuralları
Bildirilerin rahatlıkla tanınabilmesi için bildiri başlığının görünür bir şekilde poster panosunun üzerine yerleştirilmesi gerekmektedir. Yazar isimleri, adres ve e-posta bilgileri de açıkça yazılmalıdır.
Posterde mümkün olduğu kadar fotoğraf, şekil, harita gibi görsel malzemelere ağırlık verilmeli, yazılar bir metre uzaklıktan rahatlıkla okunabilir büyüklükte olmalıdır. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmalı ve bilimsel bir mesaj verilmelidir. Metin iki aralıklı hazırlanmalı, gerektiğinde farklı yazı boyutları ve tipleri kullanılmalıdır. Şekil ve grafiklerde farklı renkte çizgi ve desen kullanılmasına dikkat edilmelidir.