TMMOB Odalar 19 Mayıs 2024, Pazar

Kurultay‘da bildiri sunacak katılımcılardan kayıt ücreti alınmayacaktır. Kurultaya katılım ücreti Yurtiçi delegeler için 200 YTL, Yurtdışı delegeler için 100 Avro‘dur.

Katılım ücreti; Kurultay Bildiriler Kitabı, Kurultay armağanlarını, ikramları ve sosyal-kültürel etkinliklerden indirimli yararlanmayı içermektedir.

Kurum ve Kuruluşlar, isim listesi göndermek suretiyle toplu delege kaydı yaptırabilirler.

Oda üyesi olmayan katılımcılar, katılım ücertini 16 Mart 2009 tarihine kadar Jeoloji Mühendisleri Odası Muhasebe birimine, ya da belirtilen banka hesaplarına yatırmalıdırlar. Ödenmiş ücretler iade edilmez.

Jeoloji Mühendisliği öğrencileri Kurultayı ücretsiz olarak izleyebilirler.

 

Ödeme Yöntemi

Kayıt ve fotoğraf yarışmasına katılım ücretleri için aşağıda verilen hesap numaraları kullanılmalıdır.

  

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
62. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Türkiye Ziraat Bankası, Yenişehir Şubesi

 

Hesap No:
39775421-5001 (YTL)
39775421-5005 (Avro)
39775421-5004 (Dolar)