TMMOB Odalar 24 Haziran 2024, Pazartesi

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 67/1   Yıl: 2024 OCAK Cilt 67 Sayı 1

İçindekiler

KAPAK

(276 KB)

KÜNYE

(201 KB)

İÇİNDEKİLER

(137 KB)

Ptolemy-Pliny-Strabo Fay Zonu`nun Bozburun Yarımadası`ndaki (Güneybatı Türkiye) Etkisi: Yapısal Verilerden ve Odak Mekanizma Çözümlerinden Elde Edilen Kanıtlar

(8045 KB)

Alaşehir Grabenindeki Alaşehir Sıyrılma Fayının Yüksek Açılı Kökeni ve Miyosen Döneminde Tabaka-Paralel Kısalmaya İlişkin Kanıtlar, Batı Anadolu, Türkiye

(28110 KB)

Bir Heyelanın Anatomisi: 17 Mart 2005 Kuzulu (Koyulhisar-Sivas, Türkiye) Heyelanı Örneğinde Temel Jeolojik Araştırmaların Öneminin Değerlendirilmesi

(8621 KB)

Manavgat Havzasının (Antalya, Türkiye) Neojen Litostratigrafisi ve Yapısal Unsurları

(66545 KB)

Düşük Sıcaklıklı Bir Jeotermal Alanın İnsansız Hava Aracı Termal ve RGB Görüntüleri ile Modellenmesi Kocabaşlar Jeotermal Alanı Örneği, Kuzeybatı Türkiye

(6935 KB)

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Raporlarının Tarihsel Gelişimi

(365 KB)

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için