TMMOB Odalar 04 Ağustos 2020, Salı

 

TÜRKİYE DEPREM BÖLGELERİ HARİTASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Mevcut bilgiler ışığı altında hazırlanmış olan bu harita Bakanlar Kurulu`nun 18.4.1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Önceki haritalardan farklı olarak olasılık metodu hesaplarına göre çizilen eş ivme kontur haritası esas alınarak deprem bölgeleri tespit edilmiştir. Buna göre, normal bir yapı 50 yıllık ekonomik ömrü içinde %90 ihtimal ile bu ivme değerlerinden fazla bir yüklenmeye maruz kalmayacağı tahmin edilmektedir. Ekonomik ömrü daha uzun veya önemli yapılar için karşılaşabilecekleri en büyük ivme değerlerinin ayrıca hesaplanması gerekir.

- Deprem Bölgeleri Haritası ile Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik bir birini tamamlamaktadır. Bu yönetmeliğe göre deprem bölgelerinde kabul edilen hesap ivmeleri, 1.derece için 0.4g, 2.derece için 0.3g, 3.derece için 0.2g , 4.derece için 0.1g olarak alınmalıdır. 5.derece için deprem hesabı yapmak zorunlu değildir.

Türkiye Deprem Bölgeleri, ivme değerlerine göre aşağıdaki şekilde derecelendirilmiştir.

1. Derece deprem bölgesi: beklenen ivme değeri 0.40 g ‘den büyük

2. Derece deprem bölgesi: beklenen ivme değeri 0.40 g ile 0.30 g arasında

3. Derece deprem bölgesi: beklenen ivme değeri 0.30 g ile 0.20 g arasında

4. Derece deprem bölgesi: beklenen ivme değeri 0.20 g ile 0.10 g arasında

5. Derece deprem bölgesi: beklenen ivme değeri 0.10 g ‘den az

g: yer çekimi(981 cm/s2).

- Yerleşim birimlerinin hangi deprem bölgesinde yer aldığı "Türkiye Deprem Bölgeleri Harita İndeksi" içinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Haritada yer almayan yerleşim birimleri için, bağlı olduğu il veya ilçe merkezine ait deprem bölgesi esas alınacaktır.

"Türkiye Deprem Bölgeleri Harita İndeksi" için lütfen tıklayınız

 

Odamız tarafından 2002 tarihinde yayınlanan "Jeolojik Zaman Çizelgesi",  geçen süre içerisinde jeoloji bilimde meydana gelen gelişmeler çerçevesinde yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda Türkiye Stratigrafi Komitesi ile Odamız Bilimsel Teknik Kurulunun ortak çalışması sonucunda Dünya Stratigrafi Komisyonu tarafından 2015 yılında Paris`te yapılan toplantı sonucu belirlenen esaslar çerçevesinde odamız yayını olan  "Jeolojik Zaman Çizelgesi" yenilenmiştir.


 

Meslektaşlarımız ürettikleri mesleki hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve uluslararası norm ve standartlara göre iş ve işlemleri yürütebilmelerinin sağlanması amacıyla Dünya Jeoloji Haritaları Hazırlama Komisyonu tarafından baskı işlemlerinde kullanılmak üzere 2011 yılında yayımlanan CMYK Renk Standartlarının kullanılması kabul edilmiştir. Söz konusu renk skalası odamız yönetim kurulunun 14. 06. 2016 tarihli kararı ile Türkçeye çevrilerek meslektaşlarımızın bundan böyle hazırlayacakları jeoloji haritalarının baskı işlemlerinde CMYK Renk Standartlarını kullanması, elektronik  ortamda hazırlanacak haritalar ise  Dünya Jeoloji Haritalarını Hazırlama Komisyonun 20122de kabul ettiği RGB Renk Standartlarını kullanmasını kabul etmiştir.

CMYK RENK SKALASI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

RGB RENK SKALASI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği INSPIRE direktifleri çerçevesinde ülkemiz coğrafi bilgi sistemleri kapsamına giren mekânsal verilerin toplumla paylaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda "atlas.gov.tr" portalı oluşturulmuştur. Bir çok kurumun ürettiği mekânsal verileri paylaştığı söz konusu portalda "jeoloji, fay ve diri fay haritaları, heyelan envanter haritası, topografik" haritalar sunulmakta olup, meslektaşlarımızın ürettikleri mesleki hizmetlerin kalitesi ve niteliğinin artırılmasına önemli katkılar sunacağı düşünülen söz konusunu portala ortala üyelerimizin kolay erişiminin sağlanması amacıyla JMOBİS sistemi üzerinden kolay ve hızlı erişim imkanı sağlanmıştır.

atlas.gov.tr‘ye gitmek için lütfen tıklayınız.

Meslektaşlarımız ürettikleri mesleki hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ulusal veya uluslararası norm ve standartlara göre iş ve işlemlerini yürütmelerinin sağlanması amacıyla başta  bina ve bina türü yapıların temel derinliğin belirlenmesi olmak üzere çok sayıda farklı mühendislik hizmetlerin üretilmesinde önemli parametlerden biri olan  "Don Derinliğinin" belirlenmesi hususunda meslektaşlarımıza yardımcı olmak üzere 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünce yenilenen "Türkiye Don İndeksi ve Don Penetrasyon Derinliği  Haritası" ekte sunulmaktadır.

Meslektaşlarımızın ürettikleri mesleki hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve ihtiyaç duydukları harita, standart, rapor vb. hizmetlerine erişimlerinin sağlanması amacıyla odamız JMOBİS sistemi üzerinden bir portal oluşturularak MTA Genel Müdürlüğünün sağladığı hizmetlere kolay erişim imkanı sağlanmıştır. MTA Genel Müdürlüğü tarafından yıllardır hardcopy olarak satılan her ölçekteki harita ve raporlarına ulaşımın online hale getirilmiş olup, satışı yapılan haritalar bundan böyle online olarak sağlanacaktır.
36 0 -42 0 kuzey enlemleri, 26 0 -45 0 doğu boyları arasında yer alan Ülkemizin 1/100.000 ölçekli Jeoloji haritaları 1940-1960 yılları arasında tamamlanmış olu, bu haritalardan yararlanılarak toplam 18 adet paftadan oluşan 1/500.000 ölçekli jeoloji haritası ise 1961-1963 yılları arasında tamamlanarak yayınlanmıştır.1/500.000 ölçekli haritalar 1960 ‘lı yıllardan sonra gerek üniversitelerimiz, gerekse TPAO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar da dikkate alınarak 2003 yılında yenilenmiştir.
1960 yıllardan itibaren MTA Genel Müdürlüğü tarafından toplam 5547 paftadan oluşan 1/25.000 ölçekli jeoloji haritalarının çok büyük bir bölümü tamamlanmıştır.

JEOLOJİ HARİTALARINA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ