TMMOB Odalar 15 Mayıs 2021, Cumartesi

Gökkuşağının tüm renklerini, dünyanın en güzel kokularını, koşulsuz sevgiyi, özveriyi içinde barındıran; hangi yaşta olursak olalım, hayalinin bile yüreğimizi yumuşattığı, sakinleştirdiği kıymetli varlıklarımız, annelerimizin “Anneler Günü” kutlu olsun.

Odamız ile Paleontoloji Çalışma Grubu’nun düzenlediği “BİLİM VE HAKİKAT” başlıklı bir webinar Prof. Dr. Ayhan SOL 7 Mayıs Cuma günü saat 20.30’da Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Webinara tüm meslektaşlarımız davetlidir.

Birleşmiş Milletlerin Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü olan ve uluslararası işbirliği yoluyla barışı inşa etmeyi amaçlayan UNESCO’nun, Paris’te 16 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile her yılın 06 Ekim gününün “ULUSLARASI JEOÇEŞİTLİLİK GÜNܔ olarak kabul edilmesi ve bunun UNESCO Genel Kuruluna sunulması kararlaştırıldı. 

Emekli Komisyonumuz tarafından düzenlenen webinarda Doç. Dr Özlem SİR GAVAZ, “Hititler Döneminde Nehirler, Su Yapıları: Siyaset, Ticaret ve İbadet” hakkında bilgi verecek. Webinar 6 Mayıs Perşembe günü Saat 21.00`de gerçekleştirilecektir. 

“Jeoteknik Eğitim Seminerleri” kapsamında Doç. Dr. Mutluhan AKIN; “Kapadokya Bölgesindeki Kaya Oyma Mekanlar ve Gözlenen Mühendislik Sorunları” başlıklı bir sunum yapacak.

Sedimantoloji Çalışma Grubunun (SÇG) Seminerler serisinde 1 Mayıs Cumartesi günü saat 17,00 de Doç. Dr. Özgür KARAOĞLU tarafından “Magmadan Tefraya Volkanoklastik Çökeller: Sınıflandırma Tarihçesi ve Türkiye`den örnekler” başlıklı seminer verilecektir.

Emeğiyle geçinen, hayatı yaratan mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamında ve gündelik hayatta karşılaştığı sorunlarına ve taleplerine dikkat çeken TMMOB 1 Mayıs broşürü yayınlandı.

1947 yılından bu yana aralıksız olarak yayımlanan, yerbilimleri dünyasının hakemli dergilerinden biri olan "Türkiye Jeoloji Bülteni`nin 64/2 sayısı" yayınlandı.

Jeotermal Komisyonumuzun düzenlediği “Afyonkarahisar’ın Jeotermal Potansiyeli, İyi Uygulama Örnekleri ve Toplumsal Katkıları” başlıklı bir webinar Prof. Dr. Ahmet YILDIZ tarafından 30 Nisan Cuma günü saat 20.30’da Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir.

Deprem Danışma Kurulumuz, “içinden diri fay geçen” kentlerimizden başlamak üzere, bilgilendirme raporları hazırlayarak ilgili kurum ve kişilere bildirme” kararı almıştır. Bu çerçevede düzenlenen “Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Erzincan Raporu-17” hazırlanarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmıştır.