TMMOB Odalar 17 Ocak 2021, Pazar

Konya ili Hadim ilçesi Çiftepınar köyünde yer alan Yerköprü Şelalesi, Konya Büyükşehir Belediyesinin akla ve bilime aykırı sözde peyzaj ve çevre düzenlemesi projesi ile aşağıdaki fotoğraflarda da görülebileceği gibi tahrip edilmiştir.

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 09.01.2021
Güncellenme Zamanı: 11.01.2021 22:03:46

Gelişmiş dünya ülkelerinde, ülkelerin sahip oldukları jeolojik miras niteliğindeki doğal varlıkları “jeosit” adı altında kesin korunacak hassas alan statüsüne alınıp gelecek nesillere aktarılırken, ülkemizdeki ise milyonlarca yıllık jeolojik süreçler sonucu oluşan, bir kez yok edildiğinde bir daha yerine konulmasının imkansız olduğu doğal varlıklarımızı özenle korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekmektedir.

Tahrip edilen Yerköprü Şelalesi, Konya ili Hadim İlçesi Çiftepınar köyünde bulunmakta olup, şelalenin alt kısmında aynı adla anılan ve fosil tufalar içinde oluşmuş bir mağara da yer almaktadır. Karasu Nehri’nin suları yaklaşık 20 m yükseklikteki bu şelaleden akarak Dünyada eşine az rastlanan  tufaları oluşturmakta ve hemen mağaradan çıkan ve güneyinden geçen Göksu Nehri ile birleşmektedir. Olağanüstü bir doğal güzellik sunan bu şelalenin diğer bir özelliği de, içinden Göksü Nehri’nin aktığı ve Bolkar Dağı Birliği’ne ait olan kireçtaşlarını yarmış olan Sayboğazı Kanyonu ile bağlantılı olmasıdır. Yerköprü Şelalesi; Karasu ve Göksu nehirleri ile Sayboğazı Kanyonu birlikte ele alındığında, bölgenin son derece önemli doğal varlık niteliğindeki jeositlere sahip olduğu görülmektedir. Milyonlarca yıllık jeolojik süreçler sonucunda oluşan bu doğal güzelliklerin Jeolojik Miras kapsamına alınarak bölgenin jeopark yapılması gerekirken, buna ilişkin çalışmalar yerine, Yerköprü Şelalesi gibi jeositlerin doğayla uyumlu olmayan peyzaj ve çevre düzenlemesiyle tahrip edilmesi kabul edilemez.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018-2019’da yaptığı peyzaj ve çevre düzenlemesiyle şelalenin üst kısmında otopark, günü birlik piknik ve mangal alanı, yürüyüş yolları çalışması ile doğal görünümünün tahrip edildiği, karşı tarafında ise restoran, seyir terası ve asma köprü inşaatıyla yok edildiği görülmektedir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünü göreve davet ediyoruz!!

  • Bir kez yok edildiğinde bir daha yerine konulması imkansız jeolojik miras niteliğindeki doğal varlıklarımızın yok edilmesi veya tahrip edilmesi önlenmeli, jeolojik miras ve jeopark konusunda kalıcı ve bütünlüklü bir çalışma başlatılmalı, gerekli yasal altyapı oluşturulmalıdır.
  • Yerköprü Şelalesi üstünde akıl almaz bir kirliliğe ve doğal varlıkların tahribine neden olan otopark, piknik ve mangal alanı ve restoranın bulunduğu bölümün doğal haline uygun  olarak yeniden peyzaj ve çevre düzenlemesinin yapılarak mevcut çirkin yapılar ortadan kaldırılmadır.
  • Göksu Vadisi, Yerköprü Şelalesi ile Sayboğazı Kanyonu gibi jeolojik miras niteliğindeki ögelerin jeolojik, jeomorfolojik, hidrojeolojik ve paleontolojik özelliklerinin bilimsel araştırmalarla ortaya çıkarılması ve tespit edilen jeositlerin koruma altına alınarak bölgenin jeopark ilan edilmesi konusunda çalışma başlatılmalıdır.
  • Jeopark ilan edilen alan içinde yer alan doğal güzelliklerin tanıtımının yapılarak, jeoturizm yoluyla bölge insanımızın ekonomik kalkınmasına destek verilmesi sağlanmalıdır.
  • Son bir yıldır Gümüşhane’deki Dipsiz Göl’ün Valilik izniyle define arayıcıları tarafından yok edilmesi, Erzurum-Narman’da jeopark niteliğine haiz alanda Belediyenin yaptırdığı betonarme bina, Erzurum-Tortum Şelalesinde peyzaj düzenlemesi adı altında Valilik tarafından doğal çevre tahrip edilerek  yapılan düzenlemeler, Mersin’de Cennet-Cehennem Obruğu içine yapılan asansör rezaleti, Dünya’nın sayılı jeoparkı olmaya aday Kapadokya’nın, Kapadokya Alan Yönetimi Kanunu ile imar rantı ve talanına açılması, Manisa Kula-Salihli Jeopark Alanı sınırları içerisindeki Gümüş Çay’ı üzerinde başlatılan baraj inşaatı çalışması ile Konya Büyükşehir Belediye tarafından yaptırılan doğaya ve çevreye uyumlu olamayan  Yerköprü Şelalesi peyzaj düzenlemesi rezaleti,  Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün ülkemizin doğal varlıklarını koruma konusundaki yetersizliğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün kurumsal altyapı ve kapasitesi, organizasyon yapısı ve  personel donanımı ile ülkemizin jeolojik mirasını koruma konusunda yeterli hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Sonuç olarak bölge insanımızı, kendi doğal mirasına sahip çıkmaya, milyonlarca yıllık jeolojik süreçler sonucunda oluşan bu doğal mirası korumaya ve gelecek nesillere aktarılması konusunda çalışmalar yürütmeye davet ediyoruz.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Kaynak:

Dosyalar

(501 KB) (08.01.2021 17:15:51)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 303