TMMOB Odalar 19 Haziran 2024, Çarşamba

Kurultay‘da bildiri sunacak yurtiçi katılımcılardan kayıt ücreti alınmayacaktır. Kurultay`a
katılım ücreti yurtiçi delegeler için 400 TL, yurtdışı delegeler için ise 150 Euro`dur.

Katılım ücreti; Kurultay Bildiri Özleri Kitabı`ndan, Kurultay armağanlarından, ikramlar,
öğle yemeği ve sosyal-kültürel etkinliklerden (Geleneksel Jeoloji Gecesi hariç) yararlanmayı
içermektedir.

Kurum ve kuruluşlar, isim listesi göndererek toplu delege kaydı yaptırabilirler.
Oda üyesi olmayan yurtiçi katılımcılar, katılım ücretini en geç 14 Mart 2014 tarihine
kadar JMO Muhasebe Birimi‘ne veya belirtilen banka hesabına yatırmalıdırlar. Ödenmiş
kayıt ücretleri iade edilmez.


Kayıt ve katılım ücretleri için aşağıda verilen hesap numaraları kullanılmalıdır.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
67. Türkiye Jeoloji Kurultayı
T.C. Ziraat Bankası, Yenişehir Şubesi
IBAN: TR080001000471397754215001 (TL)
         TR940001000471397754215005 (EURO)
         TR2400010004711397754215004 (DOLAR)