TMMOB Odalar 19 Haziran 2024, Çarşamba

Bölgesel Jeoloji ve Tektonik

Aral Okay &  Erdin Bozkurt & Timur Ustaömer

 

Çevre Jeolojisi

Alper Baba & Remzi Karagüzel

 

Deniz ve Kıyı Jeolojisi

Namık Çağatay & Mustafa Ergin

 

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi

Murat Nurlu-Bülent Özmen

 

Endüstriyel Hammaddeler

Cahit Helvacı & Ali Uygun

 

Fosil Yakıtlar Jeolojisi

İsmail Hakkı Demirel & Selami Toprak

 

Göl  ve Akarsu Jeolojisi

Nizamettin Kazancı & Faruk Ocakoğlu

 

Hidrojeoloji, Su kaynakları ve Yönetimi

Hasan Yazıcıgil & Mehmet Ekmekçi

 

Jeokronoloji ve İzotop Jeolojisi

Muharrem Satır & Nilgün Güleç

 

Jeotermal Enerji

Şakir Şimşek & Gültekin Tarcan

 

Konvansiyonel Olmayan (Alternatif) Enerji Kaynakları

Kadir Gürgey & İsmail Bahtiyar

 

Kültürel Jeoloji

Fuat Şaroğlu & Ünsal Yalçın

 

Magmatizma ve Magmatik Süreçler

Ş. Can Genç & Mehmet Keskin

 

Metalik Maden Yatakları

Sönmez Sayılı & Yurdal Genç

 

Metamorfizma ve Metamorfik Süreçler

Osman Candan & Erdinç Yiğitbaş

 

Mühendislik Jeolojisi - Jeoteknik

Reşat Ulusay & Atiye Tuğrul & Mahir Vardar

 

Neotektonik ve Depremsellik

Mustafa Aktar & Hayrettin Koral

 

Paleoiklim ve Paleocoğrafya

Funda Akgün & İ. Ömer Yılmaz

 

Paleontoloji – Biyostratigrafi

Demir Altıner & Atike Nazik

 

Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler

Baki Varol & Naci Görür

 

Tıbbi Jeoloji

Yüksel Örgün & Gürhan Yalçın

 

Yer Bilgi Sistemleri

Okan Tüysüz & M.Lütfi Süzen