TMMOB Odalar 14 Temmuz 2024, Pazar

Çağrılı BildiriBİYO-JEOMÜHENDİSLİK – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ANAHTARI MI?

DELTA ÇÖKELLERİNDE ŞEV DURAYLILIĞINI BELİRLEMEK İÇİN BİR YAKLAŞIM: İZMİR KÖRFEZİ UYGULAMASI

Çağrılı BildiriGELECEK KUŞAKLARA KAYNAK YARATMA - YER BİLİMLERİNDE AŞILMASI GEREKEN NOKTALAR: YENİ BİR IUGS GİRİŞİMİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BİNDİRME KUŞAĞININ SENOZOYİK DÖNEMİ GELİŞİMİNE AİT SEDİMANTER VERİLER

GÜNEYDOĞU ANADOLUDA OFİYOLİTİK KAYAÇLARI KESEN GRANİTOYİD İNTRÜZYONLARININ GEÇ KRETASE U-Pb ZİRKON YAŞLARININ TOROS ALLOKTON TOPLULUĞU AÇISINDAN OLASI SONUÇLARI (KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİ)

POZANTI-KARSANTI OFİYOLİTİNİN FARKLI BİRİMLERİ ARASINDAKİ YAPISAL İLİŞKİLER

ORTA TOROSLAR’DA HADİM-TAŞKENT (KONYA) YÖRESİNDE TEKTONO-STRATIGRAFIK İSTİFLERDE YENİ BULGULAR: KARTAL DAĞI İSTİFİ

GÜNEY MENDERES MASİFİ’NDEKİ TRİYAS YAŞLI (?) KARFOLİTLİ METAÇAKILTAŞLARININ KIRINTILI ZİRKON YAŞLARI VE KÖKENİ

ANKARA MELANJININ OFİYOLİTİK BİRİMLERİ

Ankara Mélange, Limestone Block Mélange, Ophiolites, Turkey

ÇAMLIHEMŞİN (RİZE)-İSPİR (ERZURUM)-YUSUFELİ (ARTVİN) ARASINDA KALAN ALANIN STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ

DOĞU PONTİDLER’DE BAZİK GEÇ JURA VOLKANİZMASI, KD TÜRKİYE

PERMO-TRİYAS YAŞLI KARAKAYA KOMPLEKSİ İÇİN TRİYAS YAŞLI MAGMATİK YAY TÜRÜ BİR KAYNAK ALANIN KEŞFİ, KB TÜRKİYE

ORTA PONTİDLERİN JEOLOJİK EVRİMİ

ORTA PONTİDLER’DE (KUZEY TÜRKİYE) MAVİŞİST-FASİYESLİ METAMORFİK KAYAÇLAR: ÇARPIŞMA ÖNCESİ EKLEMLENMEYE BAĞLI KITASAL BÜYÜMEYE BİR ÖRNEK

ÇAĞLAYAN GRUBU’NA AİT PALEOAKINTI KAYITLARI VE U-Pb KIRINTI ZİRKON YAŞLARI ORTA PONTİDLER, TÜRKİYE

BATI VE DOĞU ANADOLU İNCE LİTOSFERLERİNİN JEODİNAMİK MODELLEMESİ

BATI ANADOLU NEOJEN HAVZALARININ STRATİGRAFİSİ: EGE’NİN TEKTONİK EVRİMİNE BİR YAKLAŞIM

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ MESOZOYİK YAŞLI OTOKTON BİRİMLERİNİN LİTOSTRATİGRAFİSİ, SEDİMANTOLOJİSİ VE PALEOCOĞRAFİK YAYILIMLARI

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SENOZOYİK YAŞLI OTOKTON BİRİMLERİNİN LİTOSTRATİGRAFİSİ, SEDİMANTOLOJİSİ VE PALEOCOĞRAFİK YAYILIMLARI

MARDİN-MAZIDAĞI-DERİK YÖRELERİNDE MESOZOYİK YAŞLI BİRİMLERİN LİTOSTRATİGRAFİSİ VE FASİYES ÖZELLİKLERİ

HATAY-AMANOS-KİLİS-KAHRAMANMARAŞ YÖRELERİNDE KRETASE YAŞLI OTOKTON BİRİMLERİN LİTOSTRATİGRAFİSİ VE FASİYES ÖZELLİKLERİ

ADIYAMAN BÖLGESİ GEÇ KRETASE İSTİFİNDEKİ YENİ BULGULAR VE ÖNERİLER

ADIYAMAN-SİNCİK-HİLVAN ARASINDAKİ BÖLGENİN STRATİGRAFİSİ VE KAYATÜRÜ ÖZELLİKLERİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ GERCÜŞ FORMASYONUNDA VE BELVEREN FORMASYONUNDAKİ YENİ BULGULAR VE ÖNERİLER

KARKAMIŞ-AKÇAKALE-CEYLANPINAR (ŞANLIURFA) DOLAYININ STRATİGRAFİSİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU, SİİRT BATISINDAKİ MESTRİŞTİYEN YAŞLI GARZAN VE KIRADAĞ FORMASYONLARINA YENİ BİR YAKLAŞIM: STRATİGRAFİK FARKLILIKLAR, SEKANS STRATİGRAFİK DEĞERLENDİRME VE BÖLGESEL TEKTONİĞİN FASİYES DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİYARBAKIR VE ERGANİ ARASINDAKİ ALANIN TERSİYER VE KUVATERNER STRATİGRAFİSİ

ANTALYA TUFALARININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ

ALT PIERRE SHALE’İN SEKANS STRATİGRAFİSİ, GÜNEY POWDER RIVER HAVZASI, WYOMING, USA

ÇANKIRI – ÇORUM HAVZASININ TEKTONİK MODELLEMESİNE JEOFİZİKSEL BİR BAKIŞ: ELDİVAN ÖRNEĞİ

DODURGA FORMAYONU (ÇORUM-TÜRKİYE) BİTÜMLÜ KAYAÇLARINDAKİ URANYUM ZENGİNLEŞMELERİ

IRAN’IN KUZEYBATISINDA, HALAB HAVZASINDA YAPISAL EVRİM VE KIVRIM BÜYÜMESİ

KENAR ZON ALGILAMA YÖNTEMİNİN OBRUK YAPILARI VE SEYİTHACI AKTİF FAY ZONU ÜZERİNDE SORGULANMASI, KARAPINAR - KONYA

MAÇKA BİNDİRMESİ VE BERDİGA TERRANI ARASINDAKİ İLİŞKİ (KD PONTİDLER)

TANUMAH BÖLGESİ’NDE (ARAP KALKANI, SUUDİ ARABİSTAN) MİKROYAPISAL VE GERİLME ANALİZLERİ

SİMAV YARI GRABENİ’NİN YAPISAL JEOFİZİĞİ

ELAZIĞ- GEZİN BELDESİ YERALTI SULARININ HİDROJEOKİMYA İNCELEMESİ (HAZAR GÖLÜ KUZEYDOĞUSU)

RADYOAKTİF İÇERİKLİ ATIKLARIN YERALTISUYU KAYNAKLARINA ETKİSİ: İZMİR ÖRNEĞİ

HACILAR VE ELALMIŞ (TOKAT, TURHAL) YÖRESİ YÜZEY VE YERALTI SULARINDAKİ ARSENİK KİRLİLİĞİNİN KÖKENİ

GEDİZ HAVZASINDA YERALTISUYU ÜZERİNDEKİ ÇEVRESEL BASKI UNSURLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BURDUR-AĞLASUN HAVZASI YERALTISU KALİTESİNİ KORUMA ÖNLEMLERİ

KÜRE (KASTAMONU) MASİF SÜLFİD YATAKLARININ ÇEVRE JEOKİMYASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ERGENE NEHRİ DİP SEDİMENTLERİNDE KADMİYUM, CIVA, MOLİBDEN, GÜMÜŞ VE KALAY KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) KULLANILARAK ÇAN (ÇANAKKALE) İLÇESİNDE BULUNAN ASİT MADEN GÖLLERİNİN ALANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) ORTAMINDA İNCELENMESİ

Afyon Jeotermal AKIŞKANLARININ Yüzey Sularına Etkİsİ

ANKARA-GÖLBAŞI CİVARINDAKİ BOR KİRLİLİĞİNİN KÖKENİ VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇİFTLİKDERE (ÇANAKKALE) MANYETİT OCAĞI ÇEVRESİNDEKİ KAYAÇLARIN ASİT ÜRETME POTANSİYELİ VE ÇEVREYE ETKİSİ

GELİBOLU YARIMADASI, SAROS KÖRFEZİ VE ÇANAKKALE BOĞAZI CİVARINDA BAZI AĞIR METALLERİN SEDİMENTTEKİ DÜZEYLERİNİN KİRLİLİK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI

KARASU-KOCAALİ KIYI OVASININ (ADAPAZARI) KUVATERNER JEOLOJİSİ

LARA VE KONYAALTI PLAJLARININ SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, ANTALYA, GB TÜRKİYE

Çanakkale Boğazı Lapseki sütlüce kıyıları arası holosen çökelleri NİN SEDİMENTOLOJİK ve JEOKİMYASAL ANALİZLERİ VE CBS görsellenmesi

KIYIKÖY KIYILARINDA (TRAKYA, KARADENİZ) YENİ YALITAŞI VE RELİKT KIYI KUMULU BULGULARI: HOLOSEN KIYI DİNAMİKLERİ KONUSUNDA GÖSTERGELER

GÖKÇEADA KIYILARINDA YALITAŞI OLUŞUMU VE HOLOSEN DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ

ANTALYA KÖRFEZİ (GÜNEY TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ) KITASAL YAMACI GEÇ KUVATERNER KAROT SEDİMENTLERİNİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

İZMİR KÖRFEZİ YÜZEY VE KAROT ÖRNEKLERİNDE GÖZLEMLENEN ANTROPOJENIK AĞIR METAL KİRLİLİĞİ

GEMLİK KÖRFEZİ ÇÖKELLERİNDE AĞIR METAL VE ORGANİK KİRLİLİĞİNİN ZAMANSAL EVRİMİ.

MERSİN-ERDEMLİ SAHİLLERİNDE (G-TÜRKİYE, D-AKDENİZ) TOPLAM AĞIR MİNERAL KONSANTRASYONU VE BUNU KONTROL EDEN FAKTÖRLER

GÜNEYBATI HAZAR DENİZİ GUİLAN VİLAYETİ KIYILARINDA ÇÖKELME HIZI

BAFA GÖLÜ ÇÖKELLERİNDE GEÇ HOLOSEN İKLİM VE ORTAM DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI: İLK SONUÇLAR

DOPPLER TARAMA YÖNTEMİ YARDIMIYLA SEDİMAN KAROTLARINDAN AYRINTILI VERİ ELDE ETME

GÜNEY HAZAR HAVZASININ BATI KESİMİNİN ÇÖKELME ORTAMLARI VE PETROL VE DOĞAL GAZ İÇERİK ÖZELLİKLERİ

KÖYCEĞİZ GÖLÜ ÇÖKEL KAYITLARINDA GEÇ HOLOSEN İKLİM DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ: İLK SONUÇLAR

SAROZ KÖRFEZİ’NİN (KUZEY EGE DENİZİ) OŞİNOGRAFİSİ VE GÜNCEL ÇÖKEL DAĞILIMI

9 TEMMUZ 2012’DE SAMSUN’DA YAŞANAN BÖLGESEL AFETLERİN YÖNETİMİ

ESKİŞEHİR YERLEŞİM YERİNİN DEPREM ETKİSİ ALTINDA YEREL ZEMİN DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

ANTALYA İLİ, KAŞ İLÇESİ, AKDAĞ KÜTLESİNİN GÜNEY YAMACINDAKİ HEYELANDA JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR

GÖLCÜK (ISPARTA) VOLKANİZMASININ TEKRAR AKTİF OLMASI RİSKİ

DOĞU ANADOLUDAKİ VOLKANLARIN GÜNLÜK TERMAL UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE 12 YILLIK TERMAL AKTİVİTELERİNİN GÖZLENMESİ

LADİK (SAMSUN) İLÇESİNDE MİKROTREMOR ÖLÇÜMLERİ

TEKRARLI KİNEMATİK GPS ÖLÇÜLERİ İLE HEYELANLARININ İZLENMESİ: ADATEPE HEYELANLARI (BİGA YARIMADASI, ÇANAKKALE, TÜRKİYE) ÖRNEĞİ

ŞEKEROBA (KAHRAMANMARAŞ) BARİT YATAKLANMASININ JENEZİ

DİYADİN (AĞRI) TRAVERTENLERİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ TEKNOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KABULBABA VE SÖĞÜTALAN (MUSTAFA KEMAL PAŞA-BURSA) ARASINDAKİ KİREÇTAŞI MERMERLERİN MİNERAL VE ELEMENT KAPSAMLARI

BEYPAZARI HAVZASINDA ALT VE ÜST KÖMÜR DAMARLARINDA MİKRON BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ MİNERALLERİN SEM-EDX YARDIMIYLA TANIMLANMASI

Mİneraloj İk, petrograf İk ve element İçer İkler İnİn İşlet İlen İkİ kömür damarı İçİndek İ değ İşİmler İnİn İncelenmes Çayırhan -Beypazarı , Ankara

JEOTERMAL AKIŞKANLARIN KÖMÜRÜN MASERAL VE MİNERAL MADDE BİLEŞİMİNE ETKİSİ, AYDIN-GERMENCİK ÖRNEĞİ

DODURGA (ÇORUM) CİVARI BİTÜMLÜ ŞEYLLERİNİN DEPOLANMA ORTAMI REDOKS KOŞULLARI

GÖKÇEADA (ÇANAKKALE) TERSİYER BİRİMLERİNİN ANA KAYA ÖZELLİKLERİ- İLK BULGULAR

LEONARDİT, ÜLKEMİZDE LEONARDİT VARLIĞI VE ÖNEMLİ BAZI KÖMÜRLERİMİZİN LEONARDİT ÖZELLİKLERİ

LEONARDİT, ÜLKEMİZDE LEONARDİT VARLIĞI VE ÖNEMLİ BAZI KÖMÜRLERİMİZİN LEONARDİT ÖZELLİKLERİ

EOSEN BİRİMLERİNİN ORGANİK JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (ROCK-EVAL), KOZAKLI HAVZASI, TÜRKİYE

ESKİŞEHİR - ALPU KÖMÜRLERİNİN PALİNOLOJİK İNCELEMESİ

HEKİMHAN HAVZASI’NDA (MALATYA KUZEYBATISI) ÜST KRETASE YAŞLI KAVAKDERE FORMASYONU’NUN HİDROKARBON KAYNAK KAYA POTANSİYELİ

KOZLU K20G KUYUSUNDA KESİLEN KARBONİFER YAŞLI KÖMÜR DAMARLARININ MİNERALOJİSİ VE ELEMENT İÇERİĞİ, ZONGULDAK, TÜRKİYE

MUŞ HAVZASI NEOJEN STRATİGRAFİSİ VE BÖLGEDEKİ SONDAJLI KÖMÜR ARAMA ÇALIŞMALARININ İLK SONUÇLARI

PETROL VE GAZ YATAKLARININ ARANMASINDA JEOKIMYASAL-PLANA ALMANIN PERSPEKTİFLİĞİ

3 BOYUTLU GÖRÜNTÜ ANALİZİ İLE ORTA-ÜST EOSEN SİLİSİKLASTİKLERİNİN PETROFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE HAZNE KAYA KALİTESİNİN İNCELENMESİ, TUZ GÖLÜ HAVZASI, TÜRKİYE

MADEN TETKİK VE ARAMA (MTA) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVARLARININ TÜRKİYE YERBİLİMLERİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

SONDAJ ÇALIŞMALARINDA KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) KULLANIMI

VAN GÖLÜ ÇEVRESİ TOPRAKLARININ KİL MİNERALOJİSİ

KABLOSUZ ALGILAMA AĞLARI KULLANILARAK TOPRAK NEMİ VE TUZLULUĞUNUN GENİŞ ALANLARDA İZLENMESİ

JEOLOJİ EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR MODELLEME

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TÜRKİYE’NİN DOĞAL KAYNAK POLİTİKASI

ÜLKEMİZ SIĞ GÖLLERİNİN EKOLOJİ YAPILARINDA İKLİM VE ÖTROFİKASYON ETKİLERİ: ZAMAN YERİNE MEKAN YAKLAŞIMI

CLADOSER SUB-FOSİLLERİ KULLANILARAK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TUZLULUK TAHMİNİ MODELİ

EĞİRDİR GÖLÜ GEÇ KUVATERNER-GÜNCEL TORTULLARININ JEOLOJİK ve JEOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

HAZAR GÖLܒNÜN (DOĞU ANADOLU, TÜRKİYE) HOLOSEN DELTA İSTİFLERİ: SİSMİK VE KAROT BULGULARI Tuğçe

SUĞLA GÖLÜ HAVZASININ JEOLOJİSİ, KONYA, ORTA TOROSLAR

SU SEVİYESİ DEĞİŞİMİ VE BESİN TUZU ARTIŞININ BEYŞEHİR, ULUABAT VE MARMARA GÖLLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN PALEOEKOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

ÜLKEMİZ SIĞ GÖLLERİNDE GEÇMİŞ FOSFOR DEĞİŞİMİNİN DİATOM SUB-FOSİLLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ

Çağrılı BildiriBEYŞEHİR GÖLܒNÜN GEÇ KUVATERNER-GÜNCEL TORTULLARI VE JEOLOJİK EVRİMİ

BEYŞEHİR GÖLÜ HAVZASININ JEOLOJİK VE JEOMORFOLOJİK GELİŞİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ’NİN KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE ORTA VE GEÇ PLEYİSTOSEN SIRASINDAKİ İKLİM DEĞİŞİMİNE TEPKİSİ

PORSUK ÇAYI TARAÇALARI ESKİŞEHİR FAY ZONU GÜNEY KOLU’NUN GEÇ PLEYİSTOSEN YAŞLI OLDUĞUNU KANITLIYOR

GÖL PALEOSİSMOLOJİSİ: İKİ FARKLI TRANSFORM FAY ZONUNDAN ÖRNEKLER, KUZEY ANADOLU FAYI (TÜRKİYE) VE HÚSAVÍK-FLATEY FAYI (İZLANDA)

KAPADOKYA BÖLGESİNDE GÖMÜLMÜŞ PALEOPERİBACALARI, ÜRGÜP: BÖLGENİN KUVATERNER FLÜVYAL EVRİMİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

ARAZİ KULLANIMININ BURDUR GÖLÜ SU SEVİYESİ DEĞİŞİMİNE ETKİSİ

BEYŞEHİR GÖLÜ HİDROKLİMATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KÜÇÜK BUZUL ÇAĞI DÖNEMİNE AİT DENDROKRONOLOJİ VERİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

DİPSİZ, SÜLÜKLÜ VE ÇOBAN GÖLLERİNİN SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ, ORTA-BATI TOROSLAR

DORUTAY HAVZASI (ÖZALP-VAN) PLİYOSEN YAŞLI GÖLSEL ÇÖKELLERİNİN SEDİMANTOLOJİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ

SAPANCA GÖLÜ SEDİMANLARINDAN DEPREM KAYITLARI

VOLKANİK PATLAMARIN ALKALİ (SODA) GÖLLER ÜZERİNDEKİ ÇEVRESEL ETKİLERİ: VAN GÖLÜ ÖRNEK ÇALIŞMASI

POMPAJ VE YÜKSELİM TEST VERİLERİNDEN KÜTAHYA OVASI AKİFERİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BASINÇLI SU TEST SONUÇLARININ HİDROJEOLOJİK KARAKTERİZASYONDA KULLANILMASI: TEMSİL EDİCİ DEĞERİN BELİRLENMESİ AMAÇLI YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

PASA SAHALARI İÇİN OPTİMUM ÖRTÜ TASARIMINDA DOYGUN VE DOYGUN OLMAYAN AKIMIN MODELLENMESİ

ARAÇ HAVZASINDA FİZİKSEL BÜTÜNLEŞİK HİDROLOJİK MODEL ÇALIŞMASI

KARSTİK SİSTEMLERDE YERALTISUYU BÜTÇESİNDE BESLENME ALANI SORUNU: YERALTISUYU POTANSİYELİ VE AKİFER GÜVENİLİRLİĞİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

KAZAN TRONA YATAĞININ HİDROJEOLOJİK YAPISININ İZOTOP YÖNTEMLERİYLE KARAKTERİZASYONU

GÖKSU DELTASI SAĞ YAKASI KIYI AKİFERLERİNDE GÜNCEL HİDROJEOLOJİK BULGULAR

ÇAN (ÇANAKKALE) HAVZASINDAKİ SOĞUK YERALTI SULARININ HİDROJEOLOJİK VE HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

İÇMESUYU HAVZALARINDA KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ SORUNU: SKKY YAKLAŞIMININ HİDROLOJİK SÜREÇLER AÇISINDAN İRDELENMESİ

KÖPRÜÖREN HAVZASI (KÜTAHYA) YÜZEY SULARI VE YERALTISULARINDA ARSENİK KİRLİLİĞİ

KONYA KAPALI HAVZASINDA YAŞANAN YERALTISULARI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE İSTANBUL’DA YERALTISULARININ ÖNEMİ

YERALTI SULARINDA YÜKSEK FLORÜR VE FLORÜRÜN BOKSİT ÜZERİNDE ADSORPSİYONU

ZİRKON MİNERALLERİNDEN X-RAY FLORESANS (SENKROTRON RADYASYON, SR-XRF) KULLANILARAK ELDE EDİLEN ÇOKLU-ELEMENT ANALİZLERİ

GÜNEY NEOTETİSİN KAPANMASI İLE İLİŞKİLİ TEKTONİK OLAYLARIN YAŞLANDIRILMASI, GD ANADOLU

ARAP PLATFORMUNUN KUZEYİNDE GELİŞEN GEÇ PROTEROZOYİK YAŞLI DERİK VOLKANİTLERİNİN JEOKRONOLOJİK, JEOKİMYASAL VE PETROJENETİK ÖZELLİKLERİ

HİPOJENİK KARSTLAŞMA GÖSTERGESİ OLARAK HELYUM İZOTOPLARI

SÜLFATIN O İLE S İZOTOP ORANLARI VE AMD KÖKEN TESPİTİNE YÖNELİK KULLANIMI ÖRNEK BİR ÇALIŞMA: BALIKESIR-BALYA PB-ZN MADEN ATIK SAHASI

YENİ BİR ÖRTÜLÜ JEOTERMAL SİSTEM: ANKARASİNCAN- YENİKAYI JEOTERMAL SAHASI ÖRNEĞİ

AKSARAY İL MERKEZİ VE YAKIN CİVARI JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI: JEOLOJİK, JEOFİZİK VE HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRMELER

BATI VE DOĞU ANADOLU’DA YER ALAN JEOTERMAL SİSTEMLERİN KARAKTERİSTİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ESKİŞEHİR İLİ’NDE YENİ KEŞFEDİLEN JEOTERMAL SAHALAR VE POTANSİYELLERİ

ESKİŞEHİR MERKEZ VE KIZILİNLER SICAK SU KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOPİK İNCELENMESİ

JEOTERMAL SONDAJ ÇALIŞMALARINDA ÇAMUR SİRKÜLASYON DEBİSİNİN ÇAMUR ÇIKIŞ SICAKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: HATAY ÖRNEĞİ

JEOTERMAL GÜÇ SANTRALLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASININ ÖNEMİ

BATI ANADOLU’DAKİ JEOTERMAL ALANLARA BAKIŞ

KÖYCEĞİZ GÖLÜ VE DALYAN KANALININ TABANINDAKİ TERMAL KAYNAKLARIN ALANSAL DAĞILIMI

MANYETİK VE ISI AKISI VERİLERİNİN ANALİZİ İLE KARADENİZ KABUĞUNUN TERMAL YAPISI: NASU-TÜBİTAK İKİLİ PROJE SONUÇLARI

ANKONVANSİYONEL YENİ ENERJİ KAYNAKLARI VE ŞEYL GAZI İLE ŞEYL PETROLÜNÜN DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ POTANSİYELİ

ANKONVANSİYONEL ŞEYL-PETROLÜ VE GAZI ARAMA TEKNİKLERİ VE HAVZA DEĞERLENDİRMESİ

ORGANİK JEOKİMYASAL TEKNİKLER KULLANILARAK GELENEKSEL OLMAYAN ŞEYL-PETROL REZERVUARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE.

EAGLEFORD ŞEYLİNİN ANİZOTROPİK ELASTİK VE POROVİSKOELASTİK ÖZELLİKLERİNİN SONDAJ ÇAMURU VE ÇATLATMA SIVILARINA KARŞI DUYARLILIĞI

GÜNDOĞDU (BABADAĞ-DENİZLİ) HEYELAN ALANININ JEOPARK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLİRLİĞİ

KULA JEOPARRKI TÜRKİYENİN İLK VE TEK AVRUPA VE UNESCO GLOBAL JEOPARKI

BÖRTLÜCE MAĞARASI (KULA, MANİSA), KORUMAYA ALINAN JEOLOJİK BİR MİRAS

ÇATALHÖYÜK MOLLUSKLARI (ÇUMRA-KONYA, TÜRKİYE) ÜZERİNE ARKEOMALAKOLOJİK VE JEOARKEOLOJİK DEĞERLENDİRMELER

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞܒNDE JEOLOJİK MİRAS ENVANTER ÇALIŞMALARI

JEOSİT TANIMLAMA VE JEOPARK DÜZENLEME STANDARTLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

TÜRKİYE’DE JEOPARK ÇALIŞMALARINA BİR ÖRNEK: NEMRUT – SÜPHAN JEOPARK, BİTLİS

YEMEN’DEKİ BİLİMSEL BULUŞLARIN ÇEVRESEL, JEO-TURİZM VE YEREL TOPLUMDAKİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADAKİ ROLÜ (ARHAB BÖLGESİNDEKİ BİLİMSEL BULUŞLAR)

KASTAMONU İLİ, DADAY İLÇESİ-ELMAYAZI KÖYÜ, KADİR ONBAŞI TEPESİ TÜMÜLÜSÜ JEORADAR ÇALIŞMALARI

EDİRNE KALESİ SUR TEMELLERİNİN JEORADAR (GPR) YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI

TLOS ANTİK KENTİ STADİON ALANINDA JEORADAR (GPR) ÇALIŞMALAR

GÖKÇEADA’NIN JEOPARK POTANSİYELİ

Van İlinin Jeolojik Miras Alanları ve Bu Alanların Yasal Durumları

BÜYÜK AĞRI STRATOVOLKANININ PETROLOJİSİ, JEOKİMYASI VE MAGMA ODASI EVRİMİ, DOĞU ANADOLU

YAMANLAR VOLKANININ PATLAMALI PÜSKÜRÜMLERİNİN DİNAMİKLERİ, İZMİR-TÜRKİYE

KB TÜRKİYE ALKALİ VOLKANİK ALANINDA MANTO KSENOLİTLERİNİN Os İZOTOP VE YÜKSEKÇE SİDEROFİL ELEMENT JEOKİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİ

JEOKİMYASAL STRATİGRAFİNİN PETROLOJİDE KULLANIMI: ETRÜSK VOLKANININ VOLKANOSTRATİGRAFİK VE JEOKİMYASAL VERİLERİNDEN BİR ÖRNEK

ERKEN EOSEN YAŞLI YAYCILAR (YOZGAT) GABROSUNUN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

AĞIRKAYA KALDERASININ MAGMA ODASI SÜREÇLERİNİN PETROLOJİK MODELLEMESİ, DOĞU ANADOLU, TÜRKİYE

BİGA YARIMADASI OLİGO-MİYOSEN YAŞLI PLUTONİK KAYAÇLARININ MİNERAL KİMYASI, JEOTERMOBAROMETRE VE PETROLOJİSİ, KB TÜRKİYE

KAPADOKYA VOLKANİZMASININ PETROLOJİK EVRİMİ

HAYMANA (ANKARA) VE YAKIN ÇEVRESİNİN NEOJEN VOLKANOSTRATİGRAFİSİ VE PİROKLASTİK KAYAÇLARININ ÖZELLİKLERİ

ALKALİ BAZALTLARDAKİ ULTRAMAFİK ANKLAVLAR, KULA VOLKANİK ALANI (KVA), BATI ANADOLU, TÜRKİYE

ASARTEPE GRANİTİK VE SARIKAYA VOLKANİK KAYALARINDAN (BİGA YARIMADASI-KB ANADOLU) JEOKİMYASAL VE JEOKRONOLOJİK VERİLER

YENİ 40AR/39AR JEOKRONOLOJİK YAŞ VERİLERİ İLE BİGA YARIMADASI KUZEYİNDEKİ EOSEN-OLİGOSEN MAGMATİK KAYALARININ ZAMAN-STRATİGRAFİK KONUMLARI VE PETROKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYE SENOZOYİK VOLKANİTLERİ HARİTASI

DATÇA YARIMADASI (MUĞLA) KUVATERNER POMZA DÜŞME ÇÖKELLERİNİN KÖKENİ HAKKINDA ÖNCEL VERİLER VE ÖNEMİ

ALMUS VOLKANİKLERİNİN (KD, TÜRKİYE) JEOLOJİK VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ

AMASYA VE KALECİK CİVARINDAKİ GEÇ KRETASE YAŞLI ALKALİ VOLKANİK KAYALARDA TAZE LÖSİT BULGUSU

BİGA YARIMADASI’NDA EOSEN-OLİGOSEN VOLKANİZMASINDAKİ BAZİK KAYALARIN PETROJENEZİ VE JEOKRONOLOJİSİ

Enerj İ Dağılım Spektroskop İSİ Kullanılarak Gerçek Zamanlı Otomat İk Mİneral Sınıflandırılması

İGNİMBRİTLERİN KAYNAK BÖLGELERİNİN TAYİNİNDE SIKÇA KULLANILAN MANYETİK HASSASİYET ANİZOTROPİSİ (AMS) YÖNTEMİNE DAHA AVANTAJLI VE GÜVENİLİR BİR ALTERNATİF METOD: YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜLÜKTE X-IŞINLARI TOMOGRAFİSİ (MİKRO-CT)

KALECİK BÖLGESİ GEÇ KRETASE YAŞLI POTASİKULTRAPOTASİK KAYALARI: KLİNOPİROKSEN KİMYASINA BAĞLI KÖKENSEL YAKLAŞIMLAR

KIZILDAĞ (HATAY) OFİYOLİTİ LEVHA DAYKLARININ İÇYAPISI VE KÖKENİ, GÜNEY TÜRKİYE

MENDERES MASİFİ’NE AİT METAGRANİTOYİDLERİN MAGMATİK EVRİMİ

ORTA ANADOLU VOLKANİK BÖLGESİNDE BULUNAN NEOJEN İGNİMBİRİT VE KUVATERNER RİYOLİTLERİN PETROJENETİK BELİRTEÇLERİ OLARAK ZİRKON TİPOLOJİ VE TÜM KAYAÇ SİSTEMATİĞİ

SİVAS HAVZASI’NDA ÇARPIŞMA-SONRASI GELİŞEN EOSEN YAŞLI VOLKANİK-PİROKLASTİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI

SOLARYA PLÜTONU (BALIKESİR): KB ANADOLU EPİZONAL PLÜTONLARINA BİR ÖRNEK

YURTBEYİ – YAYLABAĞ (GÖLBAŞI DOĞUSU, ANKARA) VOLKANİK KAYAÇLARIN MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ERKEN-ORTA EOSEN MAGMATİZMASI VE İLİŞKİLİ EPİTERMAL SİSTEMLER, DOĞU PONTİDLER, TÜRKİYE

SİLİSİKLASTİK- MAFİK VOLKANİTLERLE İLİŞKİLİ VMS CEVHERLEŞMELERİNE TÜRKİYE’DEN İLK ÖRNEK: HANÖNÜ-KASTAMONU

MANYETİT’ÇE ZENGİN KIBRIS TİPİ VMS YATAKLARINA GD TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK: ORTAKLAR (GAZİANTEP) VMS YATAĞI

Çağrılı BildiriHÜYÜKLÜ PORFİRİ Cu-Mo CEVHERLEŞMESİNE İLİŞKİN İLK BULGULAR

KOZBUDAKLAR (BURSA, BATI ANADOLU) ŞEELİT SKARN YATAĞININ MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİ

ÇOK ELEKTRODLU REZİSTİVİTE VE IP METODU İLE BOKSİT CEVHERLEŞMELERİNİN (ÇAMLIYAYLA/MERSİN) BELİRLENMESİ

EŞME/UŞAK (MENDERES MASİFİ) SAHASINDA ALTIN İÇEREN ARSENOPİRİT-KUVARS DAMARLARININ MİNERALOJİSİ, SIVI KAPANIMI VE CEVHERLEŞME YAŞI (187RE/188OS) ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

EYLENCE YAYLA (KELKİT-GÜMÜŞHANE) Pb-Zn±Au±Ag CEVHERLEŞMESİNİN PETROGRAFİSİ VE CEVHER MİKROSKOBİSİ

KAYMAZ ALTIN YATAĞININ (ESKİŞEHİR) JEOKİMYASI: İLK BULGULAR

KERMUT (GÜMÜŞHANE) YÖRESİ EOSEN VOLKANİKLERİNDEKİ HİDROTERMAL ALTERASYONLARIN KÜTLE DEĞİŞİMİ

MADEN ARAMA VE DEĞERLENDİRMEDE YENİ BİR İNDEKS YAKLAŞIMI

MORÇUKUR (SEYDİŞEHİR-KONYA) ALÜMİNYUM YATAĞININ REZERV HESABI

TORUL GÜMÜŞTUĞ ANTİMONİT CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİK VE JEOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Biga Yarımadası (KB Anadolu )’nda Yer alan EKLOJİTLERİN P-T EVRİMİ VE JEOKİMYASI

BİGA YARIMADASI’NDAKİ KUZEY METAMORFİK MASİFLERİN (ÇAMLICA, KARABİGA, GEYİKLİ METAMORFİKLERİ) STRATİGRAFİSİ VE U-PB ZİRKON JEOKRONOLOJİSİ

KAZDAĞ MASİFİNİN DÜŞÜK DERECELİ METAMORFİK ZARFI; SAKARYA ZONUNUN TEKTONİK GELİŞİMİ İÇİNDEKİ ANLAM VE ÖNEMİ

EKLOJİTİK METABAZİTLERİN P-T KOŞULLARI VE EPİDOT – LAVSONİT BİRLİKTELİĞİ (TAVŞANLI ZONU)

ORTA PONTİDLERİN METAMORFİK KAYALARI

ZONLU GRANAT PORFİROBLASTLARI VE Sm-Nd JEOKRONOLOJİSİ

BELEN (MİHALIÇÇIK-ESKİŞEHİR) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE METAMORFİZMA ÖZELLİKLERİ

ANADOLU’DAKİ YÜKSEK BASINÇ METAMORFİZMASI ÜRÜNÜ ROZETLİ MERMERLER: OLUŞUM, MORFOLOJİK ÖZELLİKLER, KİMYASAL ANALİZLER VE OLUŞUM TARİHÇESİNE BİR YAKLAŞIM

ALAŞEHİR VE SİMAV SIYRILMA FAYLARI ARASINDAKİ YENİ MİLONİT BULGUSU: MENDERES MASİFİ’NİN (BATI ANADOLU) KUZEY KESİMİNİN YÜZEYLEME İŞLEVLERİ ÜZERİNE ÇIKARIMLAR

Menderes Mas İfİ’NDEKİ ERKEN PALEOZOYİK ALKALİ MAGMATİZMASINA AİT İLK BULGULAR

KAHRAMANMARAŞ KUZEYİNDE YER ALAN BERİT METAOFİYOLİTLERİ VE KITASAL KABUK BİRİMLERİNİN GEÇ KRETASE-EOSEN TEKTONO-METAMORFİK EVRİMİ

BATI SAKARYA ZONUNDA, KALABAK FORMASYONU’NUN KIRINTILI ZİRKON U-Pb JEOKRONOLOJİSİ VE METAMORFİZMA KOŞULLARI, KB TÜRKİYE

ELDİVAN OFİYOLİTİ (ÇANKIRI) METAMORFİK TABAN KAYAÇLARININ KÖKENİ

GÖKÇEADA VOLKANİKLERİNİN MİKROYAPISAL BİLEŞENLERİNİN JEO-MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

İNCE TANELİ ZEMİNLERİN SINIFLANDIRILMASINDA BULANIK MANTIĞIN KULLANILABİLİRLİĞİ

KAYA KÜTLE KALİTESİ PUANLAMA (RMQR) SİSTEMİ VE KAYA KÜTLESİNİN JEOMEKNİK ÖZELLİKLERİNİN TAHMİNİNDE KULLANIMI

ISPARTA OVASI’NDAKİ VOLKANİK ZEMİNLERİN JEOMEKANİK DAVRANIŞLARININ VE MİKRO YAPININ BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

KAYA DÜŞMESİNE DUYARLI AFET BÖLGELERİNDE JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR: KEÇİÖREN, SELÇUKLU CADDESİ ÖRNEĞİ

ILISU BARAJI KAYA DOLGU MALZEME ARAŞTIRMALARI

GERMAV FORMASYONUNA AİT KİLLİ KİREÇTAŞININ BETON YÜZEY KAPLAMALI BARAJ GÖVDE DOLGUSUNDA KULLANILABİLİRLİĞİ

ERMENEK BARAJI VE HES PROJESİ’NDE GÖVDE-YAMAÇ DURAYLILIĞI İÇİN YAPILAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR

BARAJLARDA JEOLOJİK-JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR VE UYGULAMADAN ÖRNEKLER

OLİVİN AGREGA KULLANILARAK ISIYA DAYANIKLI BETON ÜRETİMİ

23 EKİM 2011 VAN-ERCİŞ DEPREMİ’NDE MEYDANA GELEN SIVILAŞMANIN GERİYE DÖNÜK ANALİZLE DEĞERLENDİRİLMESİ

JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK ÖLÇÜTLER ESAS ALINARAK SIVILAŞMA DUYARLILIK HARİTALARININ HAZIRLANMASI: ADAPAZARI HAVZASI ÖRNEĞİ

DELTA ÇÖKELLERİNDE ŞEV DURAYLILIĞINI BELİRLEMEK İÇİN BİR YAKLAŞIM: İZMİR KÖRFEZİ UYGULAMASI

İZMİR KENT MERKEZİNDE SEÇİLMİŞ LOKASYONLARDA GENÇ ÇÖKELLERİN ZEMİN BÜYÜTME KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇİVİ PENETRASYON DENEYİNİN TEK EKSENLİ SIKIŞMA DAYANIMININ TAHMİNİ AMACIYLA GENİŞ BİR ENERJİ ARALIĞINDA KULLANILMASI İÇİN AMPİRİK BİR İLİŞKİ

ANTALYA YERLEŞİM ALANINDAKİ TRAVERTEN TEMELLERİN JEOLOJİK-JEOTEKNİK İNCELENMESİ

ARTVİN BAYRAM VE BAĞLIK BARAJLARI İNŞAATI İÇİN AGREGA MALZEMESİ ARAŞTIRMALARI

ÇATAK SELÇUK BEY OCAĞI (NİKFER-TAVAS-DENİZLİ) KROMİTİT AGREGASI KULLANILARAK ISIYA DAYANIKLI BETON ÜRETİMİ

ÇUKUROVA BÖLGESİ KIRMATAŞ AGREGALARININ ÖZELLİKLERİ

DOLAYOBA FORMASYONUNDA AÇILAN HAT TÜNELLERİNDE PATLATMALI KAZI İLE TBM PERFORMANSININ KARŞILAŞTIRILMASI

ELMADAĞ FORMASYONU VE ARTOVA OFİYOLİTLİ KARIŞIĞINDA İNŞA EDİLECEK BİR DEMİRYOLU TÜNELİNDE MEYDANA GELEBİLECEK DEFORMASYONLARIN ARAŞTIRILMASI

GRANİTLERİN (KD TÜRKİYE) FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN VE BUNLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI

HEYELANLI BÖLGELERDE TÜNEL GÜZERGAHI ÇALIŞMALARI: ANKARA-İSTANBUL YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ 8 NO.LU TÜNEL GÜZERGAHI ÖRNEĞİ

İSTANBUL CEBECİ BÖLGESİNDEKİ KUMTAŞI OCAĞI ŞEVLERİNİN DURAYLILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KARAKUZ BARAJI VE HES PROJESİ KAPSAMINDA TÜNEL AÇIMI SIRASINDA KARŞILAŞILAN KARSTİK BOŞLUK

KÜÇÜK MENDERES MASİFİ ŞİSTLERİNİN SU TUTMA YAPILARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

YAMAÇ TÜNELİ PORTALLERİNDE ASİMETRİK YÜKLERİN DESTEK BETONU UYGULAMASI İLE DENGELENMESİ ÖRNEĞİ: KÜRTÜN TÜNELİ

İSTANBUL BATI YAKASINDAKİ KARBONİFER YAŞLI KAYAÇLARIN DAYANIM ÖZELLİKLERİ

VAN GÖLÜ BÖLGESİ’NİN DEPREM TARİHİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

YÜZEY FAYLANMASI TEHLİKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FAY SAKINIM BANTLARININ OLUŞTURULMASI

19/09/2012 PAZARCIK-KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ VE ARTÇI DEPREM AKTİVİTESİNİN BÖLGENİN NEOTEKTONİĞİ İLE İLİŞKİSİ

GÜNEY MARMARA DİRİ FAYLARINDA PALEOSİSMOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Orhanlı Fay Zonu (İzm İr, Batı Türkiye ) Reaktif Faylardan mı oluşur ? Farklı Yaşlı Fay Sistemleri midir ? Cumalı ve Tuzla FFaylarından YENİ Arazi Gözlemleri

TÜRKİYE’NİN NEOTEKTONİZMASININ MANTO DERİNLİKLERİNDEKİ JEODİNAMİK İTİCİ GÜCÜ: TETİS KONVEKSİYON HÜCRESİ

PERTEK FAYI

BÜYÜK MENDERES GRABENİ KUZEY KENARI ORTA KESİMİNİN (AYDIN-KÖŞK ÇEVRESİ, BATI ANADOLU) NEOJEN-KUVATERNER STRATİGRAFİSİ VE TEKTONİĞİ

BOZÜYÜK (BİLECİK)-OKLUBALI (ESKİŞEHİR) ARASININ NEOJEN İSTİF STRATİGRAFİSİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ

KINIK (İZMİR) DOLAYININ NEOJEN STRATİGRAFİSİ VE NEOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ

GÖNEN JEOTERMAL ALANININ (KB ANADOLU) AKTİF TEKTONİK İLE OLAN İLİŞKİSİ

KESME DALGASI AYRIMLANMASI YÖNTEMİ İLE ORTA ANADOLU’NUN SİSMİK ANİZOTROPİ YAPISININ İNCELENMESİ

KÜTAHYA FAYI VE YAKIN CİVARININ KİNEMATİĞİ

Taşkest İ (Bolu ) DOLAYINDA Kuzey Anadolu Fay ZONUNUN (KAFZ) yapısal özellİklerİ

TRABZON-RİZE ARASINDAKİ DENİZEL TARAÇALARIN OSL TEKNİĞİ İLE YAŞLANDIRILMASI VE BU TARAÇALARDA AKTİF TEKTONİĞİN ROLÜ: İLK BULGULAR

YEDİSU FAYI’NIN (KUZEY ANADOLU FAYI) SİSMİK RİSK ANALİZİ

Çağrılı BildiriBASHİQA ANTİKLİNALİNİN GÜNEYDOĞU KANADINDAKİ DOĞRULTU ATIMLI FAYIN MORFOTEKTONİK ANALİZİ

Türk İye Devon İyen ’İNDEN YEnİ paleontoloj İk ver İler ve paleob İyocoğraf İk ETKİLERİ

KAMPANİYEN PELAJİK İSTİFLERİNDE ESKİ OKYANUSAL DEĞİŞİMİN DURAYLI İZOTOP VE JEOKİMYASAL KAYITLARI, MARDİN, GD ANADOLU

TÜRKİYE’DE OLİGOSEN’DE YAŞAMIŞ DEV GERGEDANLARIN PALEOCOĞRAFİK ÖNEMİ

ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASININ (KIRIKKALE-ORTA ANADOLU) OLİGOSEN, GEÇ MİYOSEN-ERKEN PLİYOSEN PALİNOLOJİK VE PALEOİKLİMSEL YORUMLAMALARI

GASTROPODA-BİVALVİA FAUNA DAĞILIMI İLE SÜNNET GÖLܒNÜN (GÖYNÜK, BOLU) ERKEN-ORTA HOLOSEN’DEKİ PALEOİKLİM VE PALEOORTAM ÖZELLİKLERİ

VAN GÖLÜ ÇÖKELLERİNİN ELEMENT KİMYASI VE BİYOMARKER KAYITLARI: HOLOSEN EKOSİSTEMİ VE DOĞU ANADOLU’NUN İKLİMİNE KATKILAR

POLEN ANALİZLERİNDEN HARAMİ BÖLGESİNDE (KONYA-ILGIN, TÜRKİYE) ERKEN MİYOSEN PALEOVEJETASYON VE İKLİM KAYITLARI

SEDİMANTER, JEOKİMYASAL VE PALEONTOLOJİK VERİLERDEN YARARLANARAK KARASAL ORTAMLARDAKİ ESKİ İKLİMLERİN YORUMU

TÜRKİYE’DE PARAGLASİYAL YERŞEKİLLERİ, PALEOİKLİM VE PALEOCOĞRAFYA AÇISINDAN ÖNEMLERİ

VAN GÖLÜ DOĞUSUNUN (DOĞU ANADOLU) AKİTANİYEN-LANGİYEN (ALT-ORTA MİYOSEN) PALEOCOĞRAFYASINA BİR YAKLAŞIM

ORTA VE DOĞU TOROSLARDA DEVONİYEN STRATİGRAFİSİ

TÜRKİYE’DEKİ İLK LOBOLITH BULGUSU: DOĞU VE ORTA TOROSLARDAKİ SİLURİYEN/DEVONİYEN SINIR ZONUNDA SCYPHOCRINOID’LER VE DİĞER PALEONTOLOJİK KANITLAR

DOĞU TOROSLARDA ORTA DEVONİYEN’İN “demosponge ” FASİYESİ

DOĞU TOROSLARIN GEÇ DEVONİYEN PALİNOLOJİSİ

ORTA VE DOĞU TOROSLARDA ALT KARBONİFER KONODONT FASİYES DAĞILIMLARI

BUCA-KAYNAKLAR KARBONAT İSTİFİNDE (İZMİR-BATI TÜRKİYE) TRİYAS-JURA GEÇİŞİ VE FORAMİNİFER İÇERİĞİ

ÜST JURA – ALT KRETASE İNALTI FORMASYONU’NUN MİKROPALEONTOLOJİK VE STRATİGRAFİK ANALİZİ (BÜRNÜK, ORTA PONTİDLER, TÜRKİYE): FASİYES EVRİMİ ÜZERİNE NOTLAR

HOMA-AKDAĞ (SANDIKLI) VE BALÇIKHİSAR (ŞUHUT) İSTİFLERİNİN JURA-ALT KRETASE FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ

NALLIHAN YÖRESİ ORBITOİDES KAVKILARINDAKİ MİKROİZLER VE ORTAMSAL ÖNEMİ

ORHANİYE FORMASYONU’NUN ÇÖKELME YAŞINA AİT YENİ BULGULAR VE STRATİGRAFİK SINIR İLİŞKİLERİ (KAZAN HAVZASI, KUZEYBATI ANKARA)

SÖKE FORMASYONU’NUN OSTRAKOD TOPLULUĞU VE ESKİ ORTAMSAL ÖZELLİKLERİ, BATI ANADOLU

GÜNEY AFRİKA KIYILARINDAKİ (HİNT VE ATLANTİK OKYANUSU) BENTİK FORAMİNİFER TOPLULUKLARI

KB TRAKYA EOSEN-OLİGOSEN GEÇİŞİNİN OSTRAKOD TOPLULUĞU: KIRKLARELİ-EDİRNE YÖRESİ/KB TÜRKİYE

AMPHISTEGINA LOBIFERA LARSEN AKDENİZ’E SÜVEYŞ KANALI YOLU İLE Mİ ULAŞTI?

HIPPARION VE EQUUS (EQUIDAE - PERISSODACTYLA) FOSİLLERİNE AİT KEMİKLERDE İLK PALEOHİSTOMORFOLOJİK ÇALIŞMA

YENİ BULGULAR IŞIĞINDA MUĞLA-ÖZLÜCE MEMELİ FOSİL YATAĞI

AK-1X KUYU KESİTİ (PENSİLVANİYEN, ZONGULDAK HAVZASI, KB TÜRKİYE) SINUSPORES SINUATUS (ARTÜZ) RAVN, 1986’ NIN DAHA GENÇ BİR İSTİFİ İŞARET EDEN PALİNOLOJİK MARKERLAR İLE BİRLİKTE BULUNUŞU

BAZI BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ PALEONTOLOJİDE KULLANIMINA ÖRNEKLER

ÇANAKKALE-ÇAN BÖLGESİNDEN BURDİGALİYENLANGİYEN YAPRAK FLORASI VE PALEOORTAMI

ÇANAKKALE-ŞEVKETİYE BÖLGESİNE AİT MİKROMAKROFLORALAR VE İZ FOSİLİ BULGULARI

EOSEN- OLİGOSEN OSTRAKODLARININ TÜRKİYE’DE DAĞILIMLARI

GÖZNE (KB MERSİN) YÖRESİNDE YENİ BİR DENİZ İNEĞİ (METAXYTHERIUM MEDIUM) BULGUS

KARACAÖREN-ÜRGÜP YÖRESİ (NEVŞEHİR) DİATOMİTLERİNİN FOSİL DİATOM TOPLULUĞU VE PALEOORTAMSAL ÖZELLİKLERİ

MAÇKA (TRABZON) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE ÜST KRETASE BİYOSTRATİGRAFİSİ

SAFRANBOLU FORMASYONU’NUN EOSEN YAŞLI ALVEOLİN BİYOSTRATİGRAFİSİ

SİVAS HAVZASI ERKEN OLİGOSEN YAŞLI DENİZEL EVAPORİTLERE BİR ÖRNEK: EĞRİBUCAK KESİTİ

ANTALYA – MANAVGAT HAVZASINDA GEBİZ KİREÇTAŞI VE EVAPORİTLERİN ORTAMSAL İLİŞKİSİ

KIZILIRMAK NEHRİ’NİN KAPODOKYA YÖRESİNDEKİ KUVATERNER SEKİ-DEPOLARININ FLÜYYAL DİNAMİKLERİ VE FASİYES MİMARİSİ

TRAVERTENLERİN PETROFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE DEPOLANMA MİMARİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

HATILDAĞ (BOLU, KB ANADOLU) GÖLSEL EOSEN İSTİFİNDE MİLANKOVİÇ ÇEVRİMLERİNİN JEOKİMYASI

ANKARA MOGAN ÇEVRESİ GEÇ PLEYİSTOSEN YAŞLI KALİŞLERİN ARAZİ GÖZLEMLERİ

BAFA GÖLÜ ÇÖKELLERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ESKİ TOPRAK SEVİYELERİNDEKİ TOPRAK OLUŞUM ÖZELLİKLERİNDEN BİRİKİM ORANLARININ TAHMİNİ

TOHMA FORMASYONU (AŞAĞIKÖY, MALATYA) MİKROFASİYESLERİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM

ÜRGÜP (NEVŞEHİR) VE YEŞİLHİSAR (KAYSERİ) CİVARINDAKİ ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN YAŞLI KARBONATLI VE KİLLİ BİRİMLERİN JEOLOJİSİ, MİNERALOJİSİ, JEOKİMYASI VE ÇÖKELME ORTAMI

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN KANSERİN OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİ

Çan (Çanakkale ) Bölges İ Kömürler İnİn Kend İlİğİnden Yanması , Gaz İçer İğİ ve Çevresel Etk İler İnİn İncelenmesİ

NİĞDE YÖRESİ ÜZÜM PEKMEZLERİNİN FENOLİK MADDE İÇERİKLERİ İLE ESER METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DEREBOĞAZI KÖYÜNÜN (KAHRAMANMARAŞ) İÇME SUYU KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASI VE İZOTOP JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

YUVALI VE YILGINCAK (EĞİRDİR/ISPARTA) KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE SAĞLIĞA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAYSERİ BÖLGESİNDE SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERİ (GI Ca) İLE TOPRAK, SU, BİTKİ VE AĞIR METALLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

SAĞLIK HARCAMALARINDA TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARIN YERİ VE ÖNEMİ. MALİGN MEZOTELYOMA ÖRNEĞİ

SANDIKLI (AFYONKARAHİSAR) HAVZASINDAKİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇİVRİL, ÇAL, BEKİLLİ, BAKLAN (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİ PEKMEZ TOPRAKLARININ AĞIR METAL İÇERİKLERİ VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRİLMESİ

İÇME SUYU İLE ALINAN AŞIRI MİKTAR FLORİD İLE ESANSİYEL HİPERTANSİYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

JEOLOJİK UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİNDE SPEKTROMETRE ÖLÇÜMLERİ İLE MİNERAL TAYİNİ

YAĞLIDERE-BULUTYAYLA-OLUCAK-AKTUTAN (GÜMÜŞHANE-KD TÜRKİYE) ÇEVRESİNDEKİ HİDROTERMAL ALTERASYON ZONLARININ ASTER, EO-1 HYPERION VE ALI GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

LANDSAT TM VE ASTER UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA JEOTERMAL ALANLARIN TESPİTİ, BALIKESİR – HİSARALAN ÖRNEĞİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE (CBS) ALANSAL VERİ MODELLEMESİ (MİNERAL POTANSİYEL HARİTASI) UYGULAMALARI: ÖRNEK BİR ÇALIŞMA (GÜMÜŞHANE-KD TURKİYE)

UYDU TABANLI YAĞIŞ ALGORİTMALARININ TOPOĞRAFİK OLARAK KARMAŞIK BÖLGELERDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE HATALARININ DÜZELTİLMESİ

RUSLE YÖNTEMİNİN SEDD MODELİ ARACILIĞIYLA DENETLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA: KARTALKAYA BARAJ HAVZASI ÖRNEĞİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDE TÜRKİYE’DEN BİR AR-GE ÇALIŞMASI: ELEKTRONİK JEOLOG PUSULASI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA) TARAFINDAN ARAŞTIRMASI YAPILMIŞ OLAN MAĞARALARIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE (CBS) UYARLANMIŞ ENVANTER ÇALIŞMASI

TÜRKİYE’DEKİ DEPREMLERİN ODAK MEKANİZMASI ÇÖZÜMLERİ VE FAY VERİTABANI İÇİN WEB TABANLI HARİTA UYGULAMASI

YENİ FOÇA (İZMİR) YÖRESİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) YÖNTEMLERİ İLE DESTEKLİ JEOLOJİSİ

KERKÜK VE QARA-CHOQ ANTİKLİNALLERİ ARASINDAKİ DUSHWAN YÜKSELİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE MORFOTEKTONİK YÖNDEN İNCELENMESİ