TMMOB Odalar 04 Temmuz 2022, Pazartesi

Acıgöl Grabenindeki Geç Kuvaterner Yaşlı “Havza Kenarı” Tortullarının Fasiyes Özellikleri ve Göl Seviyesi Değişimi Açısından Yorumlanması

Bildiri Türü

Sözlü Bildiri

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

Acıgöl Grabenindeki Geç Kuvaterner Yaşlı “Havza Kenarı” Tortullarının Fasiyes (110 KB)

Yazarlar
NİZAMETTİN KAZANCI
MEHMET ÖZKUL
MEHMET CİHAT ALÇİÇEK
LEVENT KARADENİZLİ