TMMOB Odalar 04 Temmuz 2022, Pazartesi

Bey dağları Otoktonunun Orta-Kuzey Bölümünde (Elmalı-Çamlıdere Arası) Üst Kretase Karbonatlarının Planktonik Foraminifer, Bentonik Foraminifer ve Rudist Biyostratigrafisi, Batı Toroslar

Bildiri Türü

Sözlü Bildiri

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

(127 KB)

Yazarlar
BİLAL SARI
SACİT ÖZER
KEMAL TASLI