TMMOB Odalar 04 Temmuz 2022, Pazartesi

Kampaniyen-Maastrihtiyen Rudist Paleobiyocoğrafyası: Anatolid-Torid, Arap ve Rodop- Pontid Plakalarının İlişkisine Bir Yaklaşım

Bildiri Türü

Sözlü Bildiri

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

(117 KB)

Yazar
SACİT ÖZER