TMMOB Odalar 31 Mayıs 2023, Çarşamba

Kampaniyen-Maastrihtiyen Rudist Paleobiyocoğrafyası: Anatolid-Torid, Arap ve Rodop- Pontid Plakalarının İlişkisine Bir Yaklaşım

Bildiri Türü

Sözlü Bildiri

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

(117 KB)

Yazar
SACİT ÖZER