TMMOB Odalar 27 Mayıs 2022, Cuma

Holosen İklim Değişikliklerine Sedimanter Yaklaşım: Sünnet Gölü, Bolu, KB Türkiye

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

(108 KB)

Yazarlar
FARUK OCAKOĞLU
SANEM AÇIKALIN
İSMAİL ÖMER YILMAZ
CEMAL TUNOĞLU
EMEL OYBAK DÖNMEZ
AYDIN AKBULUT
CELAL ERAYIK
OSMAN KIR