TMMOB Odalar 19 Mayıs 2022, Perşembe

Yapı Taşı Olarak Kullanılan Zayıf Kayaların Mühendislik Özellikleri: Niğde Yöresi Tarihi Yapılarından Örnekler

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

(92 KB)

Yazarlar
MUSTAFA KORKANÇ
BURHAN SOLAK