TMMOB Odalar 19 Mayıs 2022, Perşembe

Adana Havzasında Yüzeylenen Geç Miyosen Yaşlı Evaporitlerin Fasiyes Özellikleri ve Çökelme Ortamı The Facies Features and Depositional Environments of the Late Miocene Evaporites in the Adana Basin

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

(100 KB)

Yazarlar
ERHAN KARAKUŞ
ERDOĞAN TEKİN
AYHAN ILGAR