TMMOB Odalar 27 Mayıs 2022, Cuma

Microfacies, Depositional Environments and Diagenesis of the Qom Formation in the East of Tehran

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

(78 KB)

Yazar
MOHAMMAD REZA NAEEJİ