TMMOB Odalar 27 Mayıs 2022, Cuma

Özbek Yarımadası’nda (Urla, İzmir, Batı Türkiye) Bir Üst Triyas Boksitli Kireçtaşı İstifinin Foraminifer İçeriği ve Yaşı

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler