TMMOB Odalar 09 Aralık 2023, Cumartesi
Yayınlayan Birim: İZMİR ŞUBE
Yayına Giriş Tarihi: 24.02.2023
Güncellenme Zamanı: 24.02.2023 21:46:00

Basına ve Kamuoyuna

İzmir Büyükşehir Belediyesince 23.02.2023 tarihinde gerçekleştirilen “İzmir Afet Planı-Deprem Hazırlık ve Dirençlilik Çalışmaları” bilgilendirme toplantısı kapanış konuşmasında, Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’in Mart Ayı Belediye meclis gündemine aldıracağını söylediği ve 24.02.2023 tarihinde Belediye internet sayfasında yayınlanan özetle, bundan sonra hazırlanacak zemin ve temel etüt raporları ile geoteknik raporların inşaat mühendisliğinin geoteknik yüksek lisansı almış geoteknikçiler tarafından hazırlanacağı yönündeki kararı, hali hazırda yürürlükte bulunan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57.maddesinin ilgili “Sondajlar, arazi çalışmaları, zemin ve kaya mekaniği, laboratuvar deneylerini ihtiva eden zemin-yapı etkileşiminin analizinde kullanılacak temel-zemin, zemin profili ve zemini oluşturan birimlerin fizikî ve mekanik özelliklerini konu alan çalışmalar yönünden jeoloji mühendislerince”, “Zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin emniyet gerilmesi hesaplaması gibi çalışmalar yönünden İnşaat ve Jeoloji Mühendislerince ... hazırlanır" bentlerine ve Danıştay 6. Dairesi 2021/10167 kararına göre hukuki dayanağı yoktur.

Yürürlükteki mevzuata göre; Zemin ve temel etüdü veri raporu Jeoloji ve Jeofizik Mühendislerince, Geoteknik rapor ise Jeoloji ve İnşaat Mühendislerince, birlikte hazırlanması gereken raporlardır.

Sayın Tunç Soyer’i, bu "HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN" karardan ivedi olarak vazgeçmeye davet ediyor, meslek alanımıza yapılan hukuk dışı müdahale hangi makamdan gelirse gelsin tanımayacağımız hususunu;

Kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Eki:

1- İmar Yönetmeliği 57. Maddesi

2- Danıştay Kararı

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Yönetim Kurulu

Dosyalar

(89 KB) (24.02.2023 14:08:55)

(89 KB) (24.02.2023 14:10:51)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için