TMMOB Odalar 19 Mayıs 2024, Pazar

İZMİR ŞUBE HAKKINDA


JMOİZMİR ŞUBESİ TARİHÇESİ

•1.1 İzmir Şubesi‘ nin Kuruluşu

12 Mart 1992 tarihinde 13. Genel Merkez Olağan GenelKurulunda verilen önergelerin kabul edilmesiyle Merkezi İzmir olmak üzere;Aydın, Denizli, Manisa, Muğla, Uşak illerini kapsayan "İzmir Şubesi"nin kurulması oy birliği ile kabul edilmiştir.

Öncelikle, İzmir Şubesi yönetim kurulunun oluşabilmesi içinMerkez Yönetim Kurulu tarafından Kurucular Kurulu‘ nun atamaları yapılmıştır.Kurucular Kurulu‘ nun çalışmaları sonucunda şubemizin Genel Kurul sürecioluşmuş, 09-10 Ocak 1993 tarihinde şubemizin ilk Genel Kurulugerçekleştirilerek, yapılan seçimler sonucunda şube yönetim kurulu oluşmuş veşube çalışmaları başlamıştır.

TMMOB Tüzüğünün 58. maddesi "Üye sayısı 5000‘ inüzerinde olan her Oda Kurulumu delege sistemi oluşturur" uyarınca şubemizde 26 Şubat 1994 yılı 14. Merkez Olağan Genel Kurulu‘ na, ilk Şube Genel Kurulusürecinde seçilen şube delegeleri ile katılım sağlanmıştır.

•1.2Kuruluşundan Günümüze Şube Yönetim Kurulu Üyeleri

JMOİzmir Şubesi "Kurucular Kurulu" üyeleri:

Asil                                                                    Yedek

Hulusi SARIKAYA                                          M.Emin GÜRSOY

Fikret GÖKTAŞ                                               UğurİNCİ

Fahrettin KAYHAN                                         GültekinDİKİLİKAYA

Cahit HELVACI                                               MeralKANTAR

HüseyinKADIOĞLU                                        Ufuk IRMAK

Murat ALKAN                                                 KorkutAŞIKOĞLU

Hasan YAZICI                                                YusufAli KARAMAN

09 -10 Ocak 1993 tarihlerinde yapılan şubemizin ilk Genel Kurulu sürecinde yapılanseçimler sonucunda şubemizin 1. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                         Yedek

Başkan : Hulusi SARIKAYA                                 YusufAli KARAMAN

II. Başkan : FikretGÖKTAŞ                                 Bekir Sıtkı YILDIZ

Yazman : İzzet ÖZLER                                        UfukIRMAK

Sayman : Hüseyin KADIOĞLU                             MeralKANTAR

Üye : SavaşDİLEK                                              Ali BAYKUL

Üye : Murat ALKAN                                            MehmetAVŞAR

Üye : Cahit HELVACI                                         AlimMURATHAN

                                                                          Cahit ADAK

08 -09 Ocak 1994 tarihlerinde gerçekleştirilen Şubemiz Genel Kurul sürecindeyapılan seçimler sonucunda 2. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                             Yedek

Başkan : İzzet ÖZLER                                             MeralKANTAR

II. Başkan: Gültekin TARCAN                                 BülentTURHANLAR

(Hulusi SARIKAYA)                                                 ErcanARIK

Yazman : AlimMURATHAN                                    Hanife DÖNMEZ

(Bülent TURHANLAR)

(Mehmet FAT)

Sayman : Hüseyin KADIOĞLU

Üye : Hasan SÖZBİLİR

Üye : Tayfur TAN

Üye : Ali BAYKUL

Hanife DÖNMEZ‘ in 13.01.1995, Hulusi SARIKAYA‘ nınHaziran-1994 tarihinde istifaları ile 2. Dönem Yönetim Kurulu 6 asil, 1 yedeküye olarak tamamlamıştır.

12 -13 Ocak 1996 tarihinde gerçekleştirilen şubemiz 3. Genel Kurulu sürecindeyapılan seçimler sonucunda 3. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                           Yedek

Başkan : Levent ÇETİNER                                   GönülKAYA

II. Başkan : GültekinTARCAN                            Ercan ARIK

Yazman : Selçuk UĞUZ                                        SelminEMRE

Sayman : AliBAYKUL                                          Avni ÖZLEN

Üye : Ömer KÜÇÜMEN                                         ŞemsettinDEMİR

Üye : Lütfullah KANTAR                                      MehmetAVŞAR

Üye : Hakkı BaturDEMİRAY                               Hasan SÖZBİLİR

15 Temmuz 1996 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerinin istifasıile 4 aylık dönem çalışmalarına aşağıdaki liste ile devam edilmiştir.

Asil                                                                              Yedek

Başkan : Selmin EMRE                                        HasanSÖZBİLİR

II. Başkan : Gültekin TARCAN

Yazman : Ercan ARIK

Sayman : Levent ÇETİNER

Üye : Selçuk UĞUZ

Üye : Şemsettin DEMİR

Üye : Mehmet AVŞAR

10 -11 Kasım 1996 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurul sürecinde yapılanseçimler sonucunda Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur:

Asil                                                                         Yedek

Başkan : Ömer KÜÇÜMEN                                     ErcanARIK

II. Başkan : Hakkı Batur DEMİRAY                      HasanSÖZBİLİR

Yazman : Lütfullah KANTAR                                 BoraDEMİRAL

(FikriMETLİ)                                                         SedefBÜYÜKOKTAR

Sayman : Ali BAYKUL                                           İbrahimARPALIYİĞİT

Üye : Fikri METLİ                                                  AyşeSUN

Üye : Gönül KAYA                                                 YusufAli KARAMAN

Üye : Gültekin DİKİLİKAYA

18.03.1997 tarihinde Ercan ARIK‘ ın istifası ile boşalanüyelik için Hasan SÖZBİLİR, 25.03.1997 tarihinde Lütfullah KANTAR‘ ın istifasıile boşalan üyelik için Gönül KAYA görev almıştır .

09 -10 Ocak 1998 tarihinde yapılan 4. Genel Kurul süreci sonucu 4. Dönem YönetimKurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                             Yedek

Başkan : Fikri METLİ                                            EminELİBOL

II. Başkan : GültekinDİKİLİKAYA                       SedefAVCI

Yazman : Ali ÇAKMAKOĞLU                                   DilekÇANKAYA

Sayman : TayfurTAN                                           M. Emin GÜRSOY

Üye : Gültekin TARCAN                                        MahmutDEMİRHAN

Üye : Hakkı BaturDEMİRAY                                Keriman SÖZER

Üye : Ömer KÜÇÜMEN                                          B.Bora DEMİRAL

15 -16 Ocak 2000 tarihinde yapılan 5. Şube Genel Kurulu süreci sonucu 5. DönemYönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                  Yedek

Başkan : Hasan BAYKAL                            HanifeDÖNMEZ

II. Başkan : Gültekin DİKİLİKAYA                 TayfurTAN

Yazman : Ali ÇAKMAKOĞLU                      DoğanÖZBEK

Sayman : Alper BABA                                SemihÇAKICI

Üye : SelamiEREN                                     ÖmerÇAĞIRAN

Üye : Yusuf Ali KARAMAN                          İsmailİŞİNTEK

Üye : Özcan ORHUN                                  ÇetinKARAHAN

Ali ÇAKMAKOĞLU‘ nun istifası sonucu 22 Mayıs 2000 tarihindeoluşan Yönetim Kurulu:

Başkan : Selami EREN

II. Başkan : Alper BABA

Yazman : Özcan ORHUN

Sayman : Hanife DÖNMEZ

Üye : Hasan BAYKAL

Üye : Gültekin DİKİLİKAYA

Üye : Doğan ÖZBEK

12.01.2002tarihinde yapılan şubemiz 6. Genel Kurulu süreci sonucunda 6. Dönem YönetimKurulu Üyeleri aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                     Yedek

Başkan : Hasan BAYKAL                                 AyşinDORA

II. Başkan : Fikri METLİ                                GönülKAYA

Yazman : GültekinDİKİLİKAYA                   Ömer ÇAĞIRAN

Sayman : TuncayTIMARCI                           Sedat AVCI

Üye : Fevzi METE                                           İsmailİŞİNTEK

Üye : Selami EREN                                        FatmaSEVİM

(Gönül KAYA)                                               AhmetBican ÇAKAR

Üye : Özcan ORHUN

(Ömer ÇAĞIRAN)

24.01. 2004 tarihinde yapılan 7. Genel Kurul süreci sonucu 7. Dönem Yönetim Kuruluaşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                       Yedek

Başkan : Hasan BAYKAL                                   GönülKAYA

II. Başkan : Fikri METLİ                                    SedefAVCI

Yazman : GültekinDİKİLİKAYA                        Fatma SEVİM

Sayman : Tuncay TIMARCI                               MehmetEmin GÜRSOY

Üye : Sabri YILDIRIM                                       MustafaGÜNAY

Üye : Hülya İNANER                                         FikretHARÇVURAN

Üye : KubilayOFLOZER                                    Babür BALABAN

Kubilay OFLOZER (24.02.2005) ve Tuncay TIMARCI(08.12.2005)‘ nın istifaları ile;

Başkan : Hasan BAYKAL

II. Başkan : Fikri METLİ

Yazman : Gültekin DİKİLİKAYA

Sayman : Tuncay TIMARCI (08.12.2005 tarihine kadar)

Sabri YILDIRIM

Üye : Kubilay OFLOZER (24.02.2005 tarihine kadar)

Sabri YILDIRIM (08.12.2005 tarihine kadar)

Üye : Hülya İNANER

Üye : Gönül KAYA (24.02.2005 tarihinden itibaren)

Üye : Fatma SEVİM (08.12.2005 tarihinden itibaren)

02.02. 2006 tarihinde yapılan 8. Genel Kurul süreci sonucu 8. Dönem Yönetim Kuruluaşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                                      Yedek

Başkan : HasanBAYKAL                                         Mehmet AVŞAR(22.08.2006 e kadar)

II. Başkan : Hakkı BaturDEMİRAY                                 AdnanÇİL

Yazman : Yüksel Birsoy (22.08.2006istifa)                   Ertan KAZANASMAZ

               Hülya İNANER(22.08.2006densonra)           Semih ÇAKICI

Sayman : SabriYILDIRIM                                               OsmanVural

Üye :  Hülya İNANER  (22.08.2006 ekadar)                  BabürBALAMAN      

Mehmet AVŞAR(22.08.2006 densonra)                 Barış BOSTANCI     

Üye :  FikretHARÇVURAN                                                

Üye : GültekinDİKİLİKAYA                                             

17.02. 2008 tarihinde yapılan 9. Genel Kurul süreci sonucu 9. Dönem Yönetim Kuruluaşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                                       Yedek

Başkan : HasanBAYKAL                                                 Fikret HARÇVURAN

II. Başkan : Hakkı BaturDEMİRAY                                 Adnan ÇİL

Yazman : HülyaİNANER                                                Ertan KAZANASMAZ

Sayman : SabriYILDIRIM                                              Ali RızaSARIYILDIZ                                           

 Üye :  MehmetAVŞAR                                                  TümayTunca IŞIK

 Üye :  A.BahadırYAVUZ                                               Okşen Mersin ATİKBAY

Üye : GültekinDİKİLİKAYA                                          Babür BALAMAN  

28.02. 2010 tarihinde yapılan 10. Genel Kurul süreci sonucu 10. Dönem YönetimKurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                                       Yedek

Başkan : GültekinDİKİLİKAYA                                       Cihan GÜNEŞ

II. Başkan : HasanBAYKAL                                         BabürBALAMAN

Yazman : SabriYILDIRIM                                               Yüksel ATEŞLİ

Sayman :Tümay TuncaIŞIK                                           SerhatÜNAL

 Üye :  ErtanKAZANASMAZ                                        KıvançGÜLPINAR

 Üye :  MehmetAVŞAR                                           OkşenMersin ATİKBAY

Üye : HülyaİNANER                                                    

18. 02.2012 tarihinde yapılan 11. Genel Kurul süreci sonucu 11. Dönem Yönetim Kuruluaşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                                       Yedek

Başkan : AlimMURATHAN                                                 Tahir ÖNGÜR

II. Başkan : Koray Çetin ÖNALAN                                        Halil Erdal TARI

Yazman : AliÇAKMAKOĞLU                                               Lütfullah KANTAR

Sayman : Cemal SerdarSARI                                             HasanSÖZBİLİR                                           

 Üye :  HüseyinUYTUN                                                     Necdet KELESLİ

 Üye :  BülentTURHANLAR                                                   DilekKUZU

Üye : Sevil MineCENGİZ                                                      MuratKARAŞ  

11.09.2012 tarihinde Yazman: Hüseyin UYTUN,  üye: AliÇAKMAKOĞLU olarak değişiklik olmuştur.

01.03.2014tarihinde yapılan 12. Genel Kurul süreci sonucu 12. Dönem Yönetim Kuruluaşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                                       Yedek

Başkan : AlimMURATHAN                                                 HalilErdal TARI

II. Başkan : Koray Çetin ÖNALAN                                       Mahmut DEMİRHAN

Yazman : Hüseyin UYTUN                                               Arzu SOĞANCI

Sayman : Dilek KUZU                                                     Tahir ONGÜR              

 Üye:  Lütfullah KANTAR                                                     Murat KARAŞ

 Üye :  Emrah Yalçın ERSOY                                                   GüvençÇELEBİ

Üye : Ceyhun Can TUFAN                                                      CemalSerdar SARI  

13.02.2016 tarihinde yapılan 13. Genel Kurul sürecisonucu 13. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                                       Yedek

Başkan : AlimMURATHAN                                                 Güvenç ÇELEBİ

II. Başkan : Koray Çetin ÖNALAN                                       Halil Erdal TARI

Yazman : Ceyhun Can TUFAN                                            Mahmut DEMİRHAN

Sayman : Didem ŞEN                                                         Sibel SİVRİKAYA KURTULUŞ

 Üye:  Lütfullah KANTAR                                                      Seçil KILINÇ

 Üye:  Hüseyin UYTUN                                                        Merve KARA 

Üye : Dilek KUZU                                                                 Serdar KARDEŞLER