TMMOB Odalar 25 Ekim 2021, Pazartesi

1. TIBBİ JEOLOJİ ÇALIŞTAYI

30.10.2009 - 01.11.2009
GENEL BİLGİLER
Tıbbi jeoloji, 1998 yılında “International Un### of Geological Sciences” (IUGS) tarafından, esas bileşenleri elementler, mineraller, kayaçlar, toprak ve su olan jeolojik ortam ile çevre sağlığı arasındaki ilişkiyiinceleyen disiplinler arası bir bilim dalı olarak tanımlanarak, resmen kabul edilmiştir. 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren jeoloji, çevre bilimleri, tıp bilimleri, biyoloji, biyokimya, kimya, eczacılık, gıda gibi farklı bilim dallarından uzmanların yaptığı ortak çalışmalar ile bazı hastalıkların belirli bölgelerde görülme ya da görülmeme nedenlerinin, bilimsel verilerle ortaya konması ile birlikte, çevre sağlığı üzerine yeni bir pencere açılmıştır. Günümüzde sağlıklı bir yaşam ortamının oluşturulması için yaşanılan bölgenin jeolojik özelliklerinin her yönüyle ele alınıp tanımlanması özel bir önem kazanmıştır ve bu kapsamda çok büyük bütçeli pek çok araştırma projesi yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Pek çok alanda olduğu gibi Tıbbi Jeoloji Biliminin Ülkemizde sağlam temeller üzerinde gelişip, ilerlemesi için çalışmak, Jeoloji Mühendisleri Odasının temel ilkesidir. Günümüze kadar bu alanda değişik etkinlikler gerçekleştiren Odamız, mineral ve elementlere bağlı hastalıkların yaygın olarak gözlendiği Kapadokya Bölgesinde, sorunların ayrıntılı olarak tartışılmasına olanak sağlanmasını amaçlayan bir çalıştay düzenlemeye karar vermiştir.Tıbbi Jeolojinin kısa geçmişine bakıldığında, yaşanılan bölgenin kayaç, toprak ve bunlarla direkt bağlantılı yeraltı suları hakkındaki verilerinin, tıbbi jeoloji biliminin temel dayanağı ve çıkış noktası olduğu görülecektir. Jeoloji mühendisliği alanında üretilmiş her türlü veri, bu alanda çalışan tıp doktorları, kimyacılar, biyologlar, eczacılar ve daha pek çok farklı disiplinden araştırmacılar için çok değerli veri kaynakları oluşturmuştur - oluşturacaktır. Genelde Ülkemizde, özelde İç Anadolu Bölgesinde üretilen jeolojik verileri, yerbilimciler ile başta tıp, diş ve veterinerlik olmak üzere ziraat, çevre, gıda ve kimya alanlarından bilim insanları arasında ne ölçüde paylaşabildiğimizi, bu konuda birey olarak yapmamız gerekenleri ne ölçüde gerçekleştirebildiğimizi zaman zaman sorgulamak, bu yönde durum değerlendirmeleri yapmak önem taşımaktadır. Çünkü bu tür değerlendirme çalışmaları,veri kaybını en aza indirmek için bireylerin ve kurumların yapabileceklerinin belirlenmesi ve bu amaçla uygulanabilecek gerçekçi yöntemlerin ortaya konabilmesi için elverişli bir tartışma ortamı oluşturmaktadır. Jeoloji Mühendisleri olarak, bu konudaki sorumluluğumuzun bilinciyle, yukarıda sözünü ettiğimiz verimli tartışma ortamını sağlamak üzere “Jeolojik Faktörlerin İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerindeki Etkisi: Kapadokya Örneği” konulu 3 günlük bir çalıştay düzenlemeyi kararlaştırmış bulunmaktayız. -Günümüze kadar bölgeye dair yapılmış Tıbbi Jeoloji konusundaki çalışmaları derlemek, -Bu konudaki var olan bilgileri güncellemek, -Uzun dönemde bölgenin jeolojik özelliklerinin çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekmek, -Bölgede jeolojik unsurlara bağlı tanımlanmış çevre problemlerinin çözümünde Üniversite, Kamu ve Yerel yönetim işbirliğinde çalışma grupları oluşturmak, Çalıştayın en büyük başarısı olacaktır. Çalıştay programının 1,5 günü bilimsel tartışmalara, yarım günü bilim adamları, yerel yöneticiler, kamu çalışanları ve halktan katılımcılarla gerçekleştirilecek bir Panele, üçüncü günü ise bir teknik geziye ayrılmıştır.
 
 
 
Tümü

5. ULUSLARARASI TAŞ KONGRESİ

27.03.2019 - 30.03.2019
(YENİ FUAR ALANI İZMİR)

Structural Geology and Global Tectonics: Links to Lithosphere Evolution and Mantle Geodynamics

24.04.2019 - 26.04.2019
(KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ )

4. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR SEMPOZYUMU

21.02.2018 - 24.02.2018
()

İSTANBUL`UN JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU - 5

12.05.2017 - 14.05.2017
(KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ YERLEŞKESİ)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 40. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU

03.05.2017 - 06.05.2017
(ADANA)

2. TIBBİ JEOLOJİ SEMPOZYUMU

12.11.2015 - 15.11.2015
(KONYA)

İZMİR JEOTERMAL KAYNAKLAR SEMPOZYUMU

06.05.2015 - 07.05.2015
(İZMİR MİMARLIK MERKEZİ)

3. SONDAJ SEMPOZYUMU

07.12.2016 - 09.12.2016
(ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ)

İSTANBULUN JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU - 4

26.12.2014 - 28.12.2014
(KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ YERLEŞKESİ)

2. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU / I O D P -E C O R D TOPLANTISI

15.10.2015 - 16.10.2015
(İTÜ MADEN FAKÜLTESİ İHSAN KETİN KONFERANS SALONU)

3. JEOTERMAL KAYNAKLAR SEMPOZYUMU

04.11.2015 - 06.11.2015
(ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA)

2. SONDAJ SEMPOZYUMU

09.12.2013 - 11.12.2013
(ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA)

SONDAJ SEMPOZYUMU

21.12.2011 - 23.12.2011
(ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA)

İZMİR`İN SUYU YERALTI SU KAYNAKLARI SEMPOZYUMU

21.11.2014 - 21.11.2014
(İZMİR MİMARLIK MERKEZİ)

İMİRİN BÜYÜK MÜHENDİSLİK YAPILARI JEOTEKNİK SEMPOZYUMU

26.02.2015 - 26.02.2015
(İZMİR MİMARLIK MERKEZİ)

TECTONIC CROSSROADS: EVOLVING OROGENS OF EURASIA- AFRICA AND ARABIA

10.03.2010 - 10.08.2010
(ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)

1. TIBBİ JEOLOJİ ÇALIŞTAYI

30.10.2009 - 01.11.2009
()

TÜRKİYE`NİN JEOTERMAL POTANSİYELİ VE ARAMA YÖNTEMLERİ SEMPOZYUMU

22.10.2009 - 23.10.2009
(İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ALİ RIZA BERKEM KONFERANS SALONU)

2. KIBRIS YERALTI KAYNAKLARI SEMPOZYUMU

19.11.2008 - 21.11.2008
(GİRNE/KKTC)

BİGA YARIMADASININ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU

01.12.2011 - 02.12.2011
(BALIKESİR)

SERVET YAMAN MADEN YATAKLARI - JEOKİMYA ÇALIŞTAYI

23.10.2008 - 25.10.2008
(ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ)

2. ULUSLARARASI KARADENİZ BÖLGE JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU

05.10.2009 - 09.10.2009
(MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

EROSKAY UYGULAMALI JEOLOJİ KOLOKYUMU

17.10.8008 - 17.10.2008
(İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU)

ULUSLARARASI KATILIMLI PLAOMANYETİZMA ÇALIŞTAYI

15.05.2008 - 16.05.2008
(CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR SİTESİ)

MENDERES MASİFİ KOLOKYUMU

05.11.2007 - 10.11.2007
(DEÜ DESEM BORDO SALONU- İZMİR)

İSTANBUL`UN JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU - 3

07.12.2007 - 09.12.2007
(İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KAMPÜSÜ SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ)

KAPADOKYA YÖRESİNİN JEOLOJİSİ

17.10.2007 - 20.10.2007
(NİĞDE ÜNİVERSİTESİ - DERBENT KÜLTÜR MERKEZİ)

30. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU

25.10.2007 - 27.10.2007
(ADANA)

ESEN ARPAT DAF SEMPOZYUMU

24.05.2007 - 26.05.2007
(DİYARBAKIR)

ERDOĞAN YÜZER MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU

06.09.2007 - 07.09.2007
(İ.T.Ü MADEN FAKÜLTESİ, AYAZAĞA YERLEŞKESİ MASLAK-İSTANBUL)

1. HEYELAN SEMPOZYUMU

30.11.2006 - 02.12.2006
(ZORLU GRAND OTEL- TRABZON)

JEOTERMAL ENERJİ VE YASAL DÜZENLEMELER SEMPOZYUMU

12.10.2006 - 15.10.2006
(KENT OTEL)

1. KUZEY KIBRIS JEOLOJİ KOLLOKYUMU

20.12.2005 - 22.12.2005
(ŞEHİT İBRAHİM ALİ SOK. ÇAĞLAYAN LEFKOŞA - KIBRIS)

1. TIBBİ JEOLOJİ SEMPOZYUMU

01.12.2005 - 03.12.2005
(MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA)

1. GAP VE JEOLOJİ SEMPOZYUMU

11.05.2005 - 14.05.2005
()

İSTANBUL`UN JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU - 2

16.12.2005 - 18.12.2005
(KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ - CİBALİ KAMPÜSÜ )