TMMOB Odalar 25 Ekim 2021, Pazartesi

JEOTERMAL ENERJİ VE YASAL DÜZENLEMELER SEMPOZYUMU

12.10.2006 - 15.10.2006
KENT OTEL
Haberler

PROGRAM

03.10.2006
GENEL MERKEZ


GENEL BİLGİLER

Jeotermal kaynaklarla ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda mevcut durum ve tasarlanan değişikliklere ilişkin Jeoloji Mühendisleri Odasının kurumsal görüşünün oluşturulması, var olan duruma ve olası yeniliklere karşı geliştirmesi gereken önermelerin hazırlanması, bu kaynaklara yönelik ulusal strateji ve politikalar için görüş hazırlanması, yasa tasarıları ve yönetmelikler konusunda ilke ve kurallar önerilmesi ve ivedi olarak girişimde bulunulması gereken konuların saptanması amacı ile “Jeotermal Enerji ve Doğal Mineralli Sular Yasa Tasarısı Hakkında Görüş Oluşturma” Çalıştayı 28-30 Nisan 2006 tarihleri arasında Balıkesir-Bigadiç-Hisarköy'de yapılmıştır.

Adı geçen Çalıştay sonuç bildirgesi 14. Maddesinde belirtildiği üzere “ Jeotermal Enerji konusundaki tüm olumsuzlukların önüne geçilebilmesi, 31000 megavat olarak deklare edilen ve doğruluğu sorgulanmaya değer olan jeotermal potansiyelimiz ile mevzuatlar nedeni ile yıllardır boşa akmakta olan doğal mineralli sularımızın kamu yararı doğrultusunda kullanımına yönelik hazırlanmakta olan yasa çalışmalarına ışık tutabilmek ve önerilen 'TÜRKİYE JEOTERMAL enstitüsü'nü detaylandırmak amacı ile 2006 yılında sektörün tüm temsilcilerinin katılacağı 'Jeotermal Enerji konulu bir sempozyumun TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenmesi” ilkesel olarak benimsenmiştir .

Bu bağlamda JMO Yönetim Kurulu “JEOTERMAL ENERJİ ve TÜRKİYE” konulu sempozyumu 12-15 Ekim 2006 tarihleri arasında Ankara'da yapma kararı almıştır.

Bilindiği üzere günümüz Türkiye'sinde Jeotermal kaynakların yönetilmesi, hak ve sorumlulukların belirlenmesi ve aramadan son kullanıma kadar geçen sürecin planlanmasına yönelik bir yasa ve uygulamayı düzenleyecek yönetmelikler bulunmamaktadır.

Doğan bu yasal boşluk; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, MTA, Özel İdareler ve Belediyeler tarafından yapılan işlemler ile doldurulmaya çalışılmaktadır. İyi niyet çerçevesinde yapılan bu çalışmalar ile konuya ilişkin ihaleler yapılmakta, önemli yatırımlar planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Jeotermal kaynakların en uygun kullanımı, korunması ve dönüştürülmesi konusunda ilke ve kuralların belirlenmediği, denetim yollarının oluşturulmadığı, kurumsal alt yapıların hazırlanmamış olduğu, kaynakların ve çevrenin korunması konusunda kural ve yaptırımların bulunmadığı bu planlamalarda önemli boyuta ulaşan merkezi ve yerel yönetim kaynakları git gide artarak harcanmaktadır.

Konuya ilişkin önemli eleştiriler her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bırakalım ciddi çevre sorunlarının eşiğine gelmeyi, bir süredir kullanılan bazı sahalarda kaynağın tükenmeye başladığına ilişkin belirtiler görülmektedir.

Son günlerde ülkemizde estirilen enerji darboğazı korkusu ve bu korku doğrultusunda verilen destekler sektöre giren aktörlerin sayısını arttırmış ve çeşitlendirmiştir. Buharın hemen elektriğe dönüşeceği varsayımından yola çıkan bu çeşitlilik Jeotermal kaynaklarımızın genliği konusundaki belirsizlik ve farklı değerlendirmeler nedeni ile her geçen gün artmaktadır.

Bu alanda yapılan tüm çalışmalarda Jeoloji Mühendislerinin yeri ve işlevi yadsınamayacak ölçüde önemlidir. Jeoloji Mühendisleri tarafından kurulan sektörde, her geçen gün daha çok çeşitlenen ve yaygınlaşan sorunlara tüm yönleri ve özellikle kamu çıkarları açısından bakabilmek için daha çok kaynaktan beslenen, açık ve saydam bir tartışma süzgecinden geçirilerek oluşturulan ve çok önemli bir doğal sermayemiz olan jeotermal kaynakların korunarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu gereklilikten hareketle , konu ile ilgili farklı sektörlerde, farklı otoriteler ile çıkar ilişkileri içinde, konuya farklı yaklaşan kurumlarda çalışan kişilerin görüşlerinin alınması, bu görüş alışverişinin konunun bütün boyutlarını kapsar şekilde, serbestçe ve programlı bir biçimde yapılması amacı ile bu Sempozyumun aşağıdaki gündemle düzenlenmesinde yarar görülmüştür.

Başarılı olması ve amacına ulaşması dileği ile.

 
 
 

İletişim için kullanılacak e-posta Adresi:

Tümü

5. ULUSLARARASI TAŞ KONGRESİ

27.03.2019 - 30.03.2019
(YENİ FUAR ALANI İZMİR)

Structural Geology and Global Tectonics: Links to Lithosphere Evolution and Mantle Geodynamics

24.04.2019 - 26.04.2019
(KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ )

4. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR SEMPOZYUMU

21.02.2018 - 24.02.2018
()

İSTANBUL`UN JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU - 5

12.05.2017 - 14.05.2017
(KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ YERLEŞKESİ)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 40. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU

03.05.2017 - 06.05.2017
(ADANA)

2. TIBBİ JEOLOJİ SEMPOZYUMU

12.11.2015 - 15.11.2015
(KONYA)

İZMİR JEOTERMAL KAYNAKLAR SEMPOZYUMU

06.05.2015 - 07.05.2015
(İZMİR MİMARLIK MERKEZİ)

3. SONDAJ SEMPOZYUMU

07.12.2016 - 09.12.2016
(ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ)

İSTANBULUN JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU - 4

26.12.2014 - 28.12.2014
(KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ YERLEŞKESİ)

2. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU / I O D P -E C O R D TOPLANTISI

15.10.2015 - 16.10.2015
(İTÜ MADEN FAKÜLTESİ İHSAN KETİN KONFERANS SALONU)

3. JEOTERMAL KAYNAKLAR SEMPOZYUMU

04.11.2015 - 06.11.2015
(ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA)

2. SONDAJ SEMPOZYUMU

09.12.2013 - 11.12.2013
(ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA)

SONDAJ SEMPOZYUMU

21.12.2011 - 23.12.2011
(ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA)

İZMİR`İN SUYU YERALTI SU KAYNAKLARI SEMPOZYUMU

21.11.2014 - 21.11.2014
(İZMİR MİMARLIK MERKEZİ)

İMİRİN BÜYÜK MÜHENDİSLİK YAPILARI JEOTEKNİK SEMPOZYUMU

26.02.2015 - 26.02.2015
(İZMİR MİMARLIK MERKEZİ)

TECTONIC CROSSROADS: EVOLVING OROGENS OF EURASIA- AFRICA AND ARABIA

10.03.2010 - 10.08.2010
(ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)

1. TIBBİ JEOLOJİ ÇALIŞTAYI

30.10.2009 - 01.11.2009
()

TÜRKİYE`NİN JEOTERMAL POTANSİYELİ VE ARAMA YÖNTEMLERİ SEMPOZYUMU

22.10.2009 - 23.10.2009
(İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ALİ RIZA BERKEM KONFERANS SALONU)

2. KIBRIS YERALTI KAYNAKLARI SEMPOZYUMU

19.11.2008 - 21.11.2008
(GİRNE/KKTC)

BİGA YARIMADASININ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU

01.12.2011 - 02.12.2011
(BALIKESİR)

SERVET YAMAN MADEN YATAKLARI - JEOKİMYA ÇALIŞTAYI

23.10.2008 - 25.10.2008
(ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ)

2. ULUSLARARASI KARADENİZ BÖLGE JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU

05.10.2009 - 09.10.2009
(MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

EROSKAY UYGULAMALI JEOLOJİ KOLOKYUMU

17.10.8008 - 17.10.2008
(İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU)

ULUSLARARASI KATILIMLI PLAOMANYETİZMA ÇALIŞTAYI

15.05.2008 - 16.05.2008
(CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR SİTESİ)

MENDERES MASİFİ KOLOKYUMU

05.11.2007 - 10.11.2007
(DEÜ DESEM BORDO SALONU- İZMİR)

İSTANBUL`UN JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU - 3

07.12.2007 - 09.12.2007
(İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KAMPÜSÜ SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ)

KAPADOKYA YÖRESİNİN JEOLOJİSİ

17.10.2007 - 20.10.2007
(NİĞDE ÜNİVERSİTESİ - DERBENT KÜLTÜR MERKEZİ)

30. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU

25.10.2007 - 27.10.2007
(ADANA)

ESEN ARPAT DAF SEMPOZYUMU

24.05.2007 - 26.05.2007
(DİYARBAKIR)

ERDOĞAN YÜZER MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU

06.09.2007 - 07.09.2007
(İ.T.Ü MADEN FAKÜLTESİ, AYAZAĞA YERLEŞKESİ MASLAK-İSTANBUL)

1. HEYELAN SEMPOZYUMU

30.11.2006 - 02.12.2006
(ZORLU GRAND OTEL- TRABZON)

JEOTERMAL ENERJİ VE YASAL DÜZENLEMELER SEMPOZYUMU

12.10.2006 - 15.10.2006
(KENT OTEL)

1. KUZEY KIBRIS JEOLOJİ KOLLOKYUMU

20.12.2005 - 22.12.2005
(ŞEHİT İBRAHİM ALİ SOK. ÇAĞLAYAN LEFKOŞA - KIBRIS)

1. TIBBİ JEOLOJİ SEMPOZYUMU

01.12.2005 - 03.12.2005
(MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA)

1. GAP VE JEOLOJİ SEMPOZYUMU

11.05.2005 - 14.05.2005
()

İSTANBUL`UN JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU - 2

16.12.2005 - 18.12.2005
(KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ - CİBALİ KAMPÜSÜ )