TMMOB Odalar 19 Mayıs 2024, Pazar

BİLDİRİ SUNUMU

Kurultayda jeolojinin çeşitli dallarında bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları konu alan özgün ve yayımlanmamış çalışmaların yanı sıra, bildiri, kişi ya da kuruluş adına verilebilir. Bir kişi en fazla iki bildiri sunabilir.


Kurultay takviminde belirtilen tarihe kadar kurultay sekreterliğine gönderilecek olan bildiri özleri oturum yürütücüleri tarafından ve/veya uygun görecekleri hakemlerin incelemesinden sonra kabul edilecektir.


Değerlendirmeler sonucunda sözlü ve poster şeklinde sunulacak bildiri ve posterlerin tümü Kurultay Kitabında yer alacaktır.


Sözlü bildiri sunum süresi 20, tartışmalar ise 5 dakikadır.


Tam metinler dergide yayınlanacaktır.

POSTER SUNUMU

Kurultayda jeolojinin çeşitli dallarında bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları konu alan özgün ve yayımlanmamış çalışmaların yanı sıra, bildiri, kişi ya da kuruluş adına verilebilir. Bir kişi en fazla iki bildiri sunabilir.


Kurultay takviminde belirtilen tarihe kadar kurultay sekreterliğine gönderilecek olan bildiri özleri oturum yürütücüleri tarafından ve/veya uygun görecekleri hakemlerin incelemesinden sonra kabul edilecektir.


Değerlendirmeler sonucunda sözlü ve poster şeklinde sunulacak bildiri ve posterlerin tümü Kurultay Kitabında yer alacaktır.


Sözlü bildiri sunum süresi 20, tartışmalar ise 5 dakikadır.


Tam metinler dergide yayınlanacaktır.