TMMOB Odalar 23 Nisan 2024, Salı

Türkiye Jeoloji Kurumu tarafından 1947 yılında başlatılan ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının her yıl geleneksel olarak yürüttüğü jeoloji kurultayları, 60 yıllık bir periyoda başarı ile ulaşmış bulunmaktadır. Bu toplantıların ülke yerbilimine önemli katkısı yanında üniversite,kamu ve özel sektörü geniş bir platformda bir araya getiren , yerbilimcileri buluşturan fonksiyonal görevi de her zaman takdirle karşılanmıştır. Ayrıca, genç meslektaşların içinde bulundukları meslek ortamını tanımaları, bilgi ve deneyim kazanmalarında önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

Bu yıl 16-22 Nisan 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kurultayın 60. yılının yanında, UNESCO tarafından 2007-2009 Dünya Gezegen Yılı “ Internatıonal Year of Planet Earth” ilan edilmesi, ayrı bir anlam kazandırmakta ve onu özel kılmaktadır. Bu nedenle kurultay bu yıl ilk kez uluslararası katılımlı gerçekleştirilecektir . Bu süreç aynı zamanda 2016 yılı Dünya Jeoloji Kongresine aday ülkeler arasına Türkiye'nin girebilmesi için bir fırsat ve ön hazırlık oluşturacaktır. Öngörülen program çerçevesinde jeolojinin çeşitli dallarında konularında uzmanlaşmış yabancı yerbilimciler konuşmacı olarak ülkemize davet edilerek bu kişilerin de katılacağı teknik geziler düzenlenecektir.

60. Kurultay’da bu yıl, jeolojinin temel unsurları yanında günümüz koşullarına uyumlu olarak oluşturulan konu başlıkları, oturum yürütücüler tarafından yönlendirilecektir. Bunun yanında, Türkiye jeolojisine çok önemli katkılar sağlayan ve bugün aramızda bulunmayan meslektaşlarımızın anılarını yaşatmak ve onları genç kuşaklara tanıtmak için adlarına özel oturumlar düzenlenecektir.

Son yıllarda büyük bir bölümü yer hareketlerine bağlı olarak gelişen doğal afetlerin getirdiği maddi ve manevi zararların yanında, toplumun doğa olaylarını öğrenme arzusu, gelişen çevre bilinci ile birlikte, giderek artmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi 2007-2009 Dünya Gezegen Yılı kapsamında UNESCO tarafından zemin suyu,iklim, yer ve sağlık, yer içi ve enerji kaynakları gibi jeolojiyi yakından ilgilendiren konuların araştırılması için ayrılan 20 milyon dolarlık bütçe de, bu konulara verilen önemi göstermektedir. Temel yer bilimlerinin özgün konuları ile birlikte bu güncel gelişmelerin de 60. Türkiye Jeoloji Kurultayında sizin aktif katılımlarınızla geniş bir platformda tartışılacağı ve geliştirileceği inancı içerisindeyiz.

Türkiye yerbilimlerini hak ettiği zirveye taşıyabilmek ve 60. yıl coşkusunu birlikte yaşayabilmek için Düzenleme Kurulu olarak katılımlarınızı içtenlikle bekliyoruz.

Saygılarımla

Baki VAROL
60.Türkiye Jeoloji Kurultayı Başkanı