TMMOB Odalar 09 Aralık 2023, Cumartesi

Türkçe Başlık

(11 Punto, Bold, Times New Roman, İlk Harfler Büyük, Sayfaya Ortalanacak)

(1,5 Satır Boşluk)

İngilizce Başlık

(11 Punto, italik, Times New Roman, İlk Harfler Büyük, Sayfaya Ortalanacak) (3 Satır Boşluk) 

Yazar ismi/isimleri (10 punto, Bold, Times New Roman, sayfaya ortalanacak, SOYADLARIN hepsi büyük, birden çok yazar isim ve soyadları virgülle ayrılacak, çok yazarlı ise sunucunun isminin altı çizilecek)

(1 satır boşluk)

Adres (9 punto, italik, ek olarak sunan kişinin e-posta adresi belirtilecek) (3 satır boşluk) 

ÖZ (11 punto, bold, ortalanmış)

(1 satır boşluk)

Öz metni (10 punto, düz yazı, Times New Roman, her iki yana yaslı, 1 satır aralığı ile yazılacaktır. Paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılacaktır.)

(1 satır boşluk)

Anahtar Kelimeler: En az 2, en çok 5 adet anahtar kelime verilmeli (10 punto, düz yazı)

(2 satır boşluk) 

ÖZ 500 KELİMEDEN AZ OLMAMALIDIR. ŞEKİL, HARİTA, TABLO İÇEREBİLİR.

ABSTRACT (11 punto, bold, italik, ortalanmış, Times New Roman)

(1 satır boşluk)

İngilizce metin (10 punto, italik, normal, Times New Roman, 1 satır aralığı ile yazılacaktır. Paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılacaktır.)

(1 satır boşluk)

Keywords: En az 2, en çok 5 adet anahtar kelime verilmeli (10 punto, italik)

(2 satır boşluk) 

Değinilen Belgeler (Başlık 9 punto, Bold, ortalanmış) 

Değinilen belgeler (9 punto, italik, iki yana yaslı) 

Sayfa düzeni: Sayfa A4 boyutunda olmalı ve sayfa kenarlarında 3'er cm boşluk bırakılmalıdır. Yukarıdaki açıklama metin formata uygun olarak hazırlanmıştır.