TMMOB Odalar 14 Temmuz 2024, Pazar

Bildiri özleri; çalışmanın amacını, çalışmada izlenen yöntemleri ve elde edilen başlıca sonuçları kısa ve öz olarak, yalın ve hatasız bir dille Türkçe  (Öz) ve İngilizce (Abstract) hazırlanmalıdır. Özlerde; şekil ve çizelgelere yer verilmemeli, ayrıca kaynaklara atıfta bulunulmamalı ve Kaynaklar Dizini yer almamalıdır. Özlerin altında beş kelimeyi geçmeyecek şekilde Anahtar Kelimeler (Key Words) de verilmelidir.

Bildiri özleri; bildiri başlığı, yazar ad(lar)ı, adres(leri), ülke, posta kodu ve sadece yazışmaların yapılacağı yazarın e-posta adresini içermelidir. Bildiri Özleri Kitabı‘nda her sayfanın ön ve arka yüzüne basılacak olan Türkçe ve İngilizce özlerin her biri bir sayfayı aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

Türkçe ve İngilizce özleri birer sayfayı aşan bildiriler değerlendirmeye alınmadan tekrar düzenlenmek üzere yazar(lar)ına gönderilecektir. Bu husus gözetilerek, gerek yazarlara gerekse değerlendirmelerden sorumlu oturum yürütücülerine kolaylık sağlanması amacıyla yazarların, hem Kurultay bildiri yönetim sisteminde hem de ekte verilen 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı için öngörülen yazım kurallarına göre düzenlenmiş otomatik öz yazma örneği üzerinden bildirilerini hazırlamaları önerilir.

Bildiri özü formatı için lütfen tıklayınız.

Dosyalar

(27 KB) (29.09.2015 15:53:01)