TMMOB Odalar 06 Aralık 2023, Çarşamba

HİMALAYALAR’IN ZANSKAR MAKASLAMA ZONU BOYUNCA TEKTONOMETAMORFİK EVRİMİ, KB HİNDİSTAN

MENDERES MASİFİ’NDE AR-AR MİKA YAŞLARI VE TEKTONİK ÖNEMLERİ

ÇAY-AKŞEHİR ARASI SULTAN DAĞLARI’NIN TEKTONOSTRATİGRAFİSİ: YENİ BULGULAR

ORTA TOROSLAR’DA OLİGO–MİYOSEN HAVZALARININ YAPISAL GELİŞİMİ

DEVREKANİ MASİFİ’NİN (K-TÜRKİYE) JEOKİMYASI, JEOKRONOLOJİSİ VE METAMORFİK EVRİMİ: ORTA PONTİDLER’DE YÜKSEK DERECELİ JURA METAMORFİZMASINA GENEL BİR BAKIŞ

ANKARA HAYMANA BÖLGESİ’NİN KRETASE EVRİMİ: GENİŞLEMELİ AKTİF BİR KITA KENARINDA KARBONAT SEDİMANTASYONU

İSTANBUL ÇATALCA MASİFİNDEN YENİ BULGULAR

TOROS KUŞAĞI OFİYOLİTLERİ VE TABANINDAKİ METAMORFİK DİLİMİN U-Pb JEOKRONOLOJİSİ

DOĞU ANADOLU PLATOSU’NUN TEMELİNİN NİTELİĞİ: OKYANUSAL YIĞIŞIM KARMAŞASINDAN ZİYADE KITASAL BİR TEMEL Mİ?

KUZEY KARNARVON HAVZASI’NIN YAPISAL EVRİMİ, KUZEYBATI AVUSTURALYA

KUZEY ANADOLU FAY ZONU GEREDE BAYRAMÖREN SEGMENTİ ÜZERİNDE GERÇEKLEŞEN KRİP HAREKETİNİN YERSEL LİDAR İLE İZLENMESİ

HETEROJEN GENİŞLEME ALTINDA GELİŞEN SIĞ YERLEŞİMLİ GRANİTOYİDLERİN YAPISAL ANALİZİ: EĞRİGÖZ VE KOYUNOBA GRANİTLERİ, BATI ANADOLU

COCAK DERE YÖRESİNDE (BOLKAR DAĞLARI) GEÇ KRETASE YAŞLI TEKTONİK YAPILAR

NALLIHAN VE ÇAYIRHAN BÖLGELERİ’NİN TEKTONOSTRATİGRAFİK EVRİMİ

HEYBELİADA’NIN JEOLOJİSİ: İSTANBUL PALEOZOİK İSTİFİNE SEDİMENTOLOJİK VE YAPISAL BİR BAKIŞ

DOĞU PONTİDLER’DE ASİDİK ERKEN JURA VOLKANİZMASI, KD TÜRKİYE

KAPADOKYA’NIN ALTERE İGNİMBİRTİLERDEN ERİYONİT AYRIŞMA MİKTARLARININ MİKROSKOBİK YÖNTEMLER KULLANILARAK NİCELLEŞTİRİLMESİ

İZNİK GÖLÜ (BURSA-KB TÜRKİYE) GÜNCEL SEDİMENTLERİNİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ İLE BENTİK FORAMİNİFER TOPLULUKLARININ DAĞILIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ

KENTLEŞMEDE JEOLOJİ MÜHENDİSİNİN DEĞİŞEN ROLÜ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA JEOLOJİK ÇEVRENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MENTEŞ HAVZASI YERALTI SULARININ HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ (yAHYALI- KAYSERİ)

SAFRA TAŞLARININ (ANTALYA) MİNERALOJİK VE KİMYASAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ VE TIBBİ JEOLOJİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

POTANSİYEL KANSEROJEN LİFSİ MİNERALLERİN DOĞRU TANIMLANMASININ ÖNEMİ

ORTA MELEN NEHRİ SEDİMENTLERİNİN SEDİMENT KALİTESİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDEN İTHAL EDİLEN BAZI ÜRÜNLERDE ASBEST MİNERALLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TÜRKİYE’DE FLORÜR MESELESİ: GENEL DEĞERLENDİRME

ERGENE NEHRİ SEDİMENTLERİNDE AĞIR METALLERİN KİRLİLİĞİ VE POTANSİYEL EKOLOJİK RİSK DEĞERLENDİRMELERİ

SAĞLIMIZ AÇISINDAN İÇME SULARINDA DÖTERYUM

SAMSUN MERKEZ BÖLGESİNDE İÇME SUYU OLARAK TÜKETİLEN ŞİŞE, KUYU VE ŞEBEKE SULARININ TIBBİ JEOLOJİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GASTROPODA-BIVALVIA FAUNASI İLE ESKİ KONYA GÖLܒNÜN GEÇ KUVATERNER’DEKİ PALEOİKLİM VE PALEOORTAM ÖZELLİKLERİ

TUZLA TERSANESİ KAROT SEDİMENTLERİNDE METAL DAĞILIMI, İSTANBUL TÜRKİYE

DATÇA VE HİSARÖNÜ KÖRFEZLERİ GÜNCEL DENİZ TABANININ SEDİMANTER, SİSMİK VE BATİMETRİK ÖZELLİKLERİ: ÖN DEĞERLENDİRMELER

DOĞANBEY KOYU’NUN (KUŞADASI KÖRFEZİ) OŞİNOGRAFİSİ VE GÜNCEL VE ÇÖKEL DAĞILIMI

2015 YILINI BİTİRİP 2016’YA BAŞLARKEN DOĞA KAYNAKLI AFETLERDE NELER YAŞADIK?

HEYELAN İZLEMEDE AMAÇLI İHA DESTEKLİ UZAKTAN ALGILAMA VE GPS/GNSS YÖNTEMLERİNİN İÇİN DOĞRULUK ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRİLMESİNDE OYUN TEORİSİNİN KULLANILMASI: İNTEPE, ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

BÜTÜNLEŞİK AFET TEHLİKE HARİTALARININ HAZIRLANMASI PROJESİ KAPMASINDA SAMSUN İLİNDE YÜRÜTÜLEN HEYELAN ENVANTER TOPLAMA ÇALIŞMASI

MUT-SİLİFKE KARAYOLU ŞEVLERİNDE GÖZLENEN KAYA DÜŞME TEHLİKESİNİN İNCELENMESİ (MERSİN, TÜRKİYE)

TERSUN BARAJI (ŞİRAN, GÜMÜŞHANE) REZERVUAR ALANINDAKİ PALEO-HEYELANLARIN JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VISKON-RS VE VISKON-CS (AFET YÖNETİMİ VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÜRETİLMİŞ ULUSAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE KİTLE KAYNAK PLATFORMU YAZILIMLARI)

WEB TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ DESTEKLİ AFET YÖNETİMİ VE KARAR DESTEK SİSTEMİ YAZILIMI: AYDES

DOĞAL AFETLERİN İZLENMESİNDE GPS DUYARLI KONUMLAMA İÇİN GELİŞTİRİLEN WEB TABANLI ONLINE SERVİSLERİN ANALİZİ

ANTİK YAPI VE KAYITLARDA AKSU FAYININ DEPREMSELLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİNDE ENERJİ KÖPRÜSÜ MÜ, ENERJİ ÜSSÜ MÜ?

DOĞAL KAYNAKLARIN JEOPOLİTİĞİ VE YETKİN JEOLOJİ MÜHENDİSİ

DENİZ ÜSTÜ RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALLERİNİN TÜRK KARASULARINDA UYGULANABİLİRLİĞİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ORTAK VE SINIR AŞAN NEHİRLERİMİZE ETKİLERİ VE KOMŞU ÜLKELERİMİZLE OLUŞTURULAN ANLAŞMAZLIKLAR

ÇELTEK FORMASYONU BİTÜMLÜ ŞEYLERİNE (ÇFBŞ) AİT MİNERAL BİLEŞENLERİNİN ELEMENT ENGİNLEŞMELERİNE ETKİSİ, SORGUN-YOZGAT, TÜRKİYE

İZMİT (KOCAELİ) OVASI ALÜVYON AKİFER SİSTEMİNDEKİ YERALTI SULARININ TUZLULUĞUNUN KÖKENİ

KONYA-KARAPINAR BÖLGESİNDE GÜNCEL OLUŞUMLU OBRUKLARIN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

İSTATİKSEL YÖNTEMLER KULLANILARAK YERALTISUYU KALİTESİNİN KONUMSAL DAĞILIMININ BELİRLENMESİ: ŞEREFLİKOÇHİSAR HAVZASI ÖRNEĞİ

GEDİZ OVASI VE BÖLGENİN YERALTISUYUNUN KORUNMASI

İRAN’DAKİ TEBRİZ ANA MEZARLIĞINDAN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN BÖLGEDEKİ YERALTI SUYUNU KİRLETME POTANSİYELİNİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE AÇISINDAN KIYI KARST AKİFERLERİ VE DENİZALTI TATLISU KAYNAKLARININ ÖNEMİ

MEVSİMSEL YERLEŞİMİN ÇATLAKLI KAYA (OFİYOLİTİK MELANJ) AKİFERİNİN HİDROJEOKİMYASINA ETKİLERİ: KIZILGEDİK YAYLASI (ALADAĞ, ADANA) ÖRNEĞİ

PORSUK NEHRİ VE YERALTI SUYU İLİŞKİSİNİN KİRLİLİK PARAMETRELERİ İLE İRDELENMESİ

AFŞİN-ELBİSTAN LİNYİT HAVZASI`NA ÖZGÜ GİDYA BİRİMİNİN GEÇİRİMLİLİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖN ÇALIŞMALAR

DALYASAN (ÇUBUK) MAHALLESİ YERALTI SULARININ İÇME SUYU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AFYON ZONU ÖRTÜ BİRİMLERİNİN YAŞI VE TEKTONİK ÖNEMİ: U-Pb KIRINTILI ZİRKON JEOKRONOLOJİSİ

ÇANGALDAĞ PLUTONU’NUN (ORTA PONTİTLER, TÜRKİYE) TÜM-KAYAÇ JEOKİMYASI, ZİRKON U-Pb JEOKRONOLOJİSİ VE Lu-Hf İZOTOP SİSTEMATİKLERİ

OPTİK VE İNFRARED UYARMALI LÜMİNESANS YAŞLARINA NE KADAR GÜVENMELİYİZ?: KAPADOKYA BÖLGESİNDEKİ KIZILIRMAK SEKİLERİ ÖRNEĞİ İLE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME

URANYUM İZOTOP SEYRELTME KÜTLE SPEKTROMETRESİNDE (U-İSKS) HATA ORANLARI VE YENİ BİR AKREDİTE U-İSKS YÖNTEMİ

SİİRT-MADENKÖY BAKIR YATAĞI BİN YILDAN BERİ ÇALIŞTIRILIYOR

YENİ BULUNTULAR IŞIĞINDA KÜRE (KASTAMONU) BAKIR İŞLETMESİNİN TARİHÇESİ

ATTEPE VE CİVARINDAKİ DEMİR YATAKLARINDA DURAYLI İZOTOP ÇALIŞMALARI (KAYSERİ-ADANA BÖLGESİ, TURKİYE)

EKECİKDAĞ PLAJİYOGRANİTİ’NİN STRONSİYUM, NEODMİYUM VE KURŞUN İZOTOPİK ÖZELLİKLERİ (AKSARAY – TÜRKİYE)

TUZ GÖLÜ FAYI’NA AİT ACIPINAR VE TUZ GÖLÜ SEGMENTLERİNİN JEOFİZİK YÖNTEMLER İLE ARAŞTIRILMASI VE SAHANIN JEOTERMAL POTANSİYELİ

JEOTERMAL ALANLARIN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

ERCİYES VOLKANİZMASININ JEOLOJİK, JEOFİZİK VE HİDROJEOKİMYASAL VERİLER KULLANILARAK JEOTERMAL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

MENDERES MASİFİ KITASAL RİFT ZONLARINDA BULUNAN AKTİF JEOTERMAL SİSTEMLER

KAPADOKYA JEOTERMAL SİSTEMİNDEKİ JEOTERMAL AKIŞKANLAR VE ALTERE KAYAÇLARDA NADİR TOPRAK ELEMENT KONSANTRAYONLARI

KIZILDAĞ VE ERZİN OFİYOLİTLERİ’NDEN (HATAY) ÇIKAN DÜŞÜK SICAKLIKLI MİNERALLİ SULARIN JEOKİMYASAL, İZOTOPİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE JEOTERMAL POTANSİYELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞIRNAK İLİ’NİN JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PAMUKKALE (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİ JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

JEOTERMAL ENERJİ SANTRALLERİNDE YER SEÇİMİ PROBLEMİNİN ANALİTİK AĞ SÜRECİ (ANP) YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜLMESİ

GÜVENDİK-MALGAÇEMİR (AYDIN) ARASINDA BULUNAN JEOTERMAL SULARIN HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

KURŞUNLU (SALİHLİ, MANİSA) VE YAKIN ÇEVRESİ JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

TEKKEHAMAM (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİ JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ZONGULDAK HAVZASI KÖMÜRLÜ BİRİMLERİNE ÇOK DİSİPLİNLİ BİR YAKLAŞIM

YENİPAZAR (AYDIN) GÜNEYİNDEKİ LİNYİT SAHASININ JEOLOJİSİ VE ARAMA ÇALIŞMALARI

PALİNOLOJİ, KÖMÜR PETROGRAFİSİ, POROZİTE VE MİKRO-FTIR YARDIMIYLA BİTÜMLÜ KÖMÜRLERDEKİ DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ, AMASRA-TÜRKİYE

ÜST MİYOSEN– PLİYOSEN YAŞLI DOMBAYOVA (AFYONKARAHİSAR) KÖMÜRLERİNDE HUMİNİT MASERALLERİNİN MİKRO-FTIR BİLEŞİMLERİ

MENGEN-GÖYNÜK (BOLU), BEYPAZARI-BEYDİLİ (ANKARA) BİTÜMLÜ ŞEYLLERİNİN JEOLOJİK-ORGANİK JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

OBSİDYEN KAYNAK ALANLARININ BELİRLENMESİNDE JEOMORFOLOJİK VE VOLKANOLOJİK GÖSTERGELERİN ÖNEMİ

NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİNİN (ADIYAMAN) JEOSİTLERİ

YENİ BİR FOSİL ORMANIN AĞAÇLARI: GÖKÇEADA, TÜRKİYE

BİR JEOSİT ALANI: DOMUZDAĞ NAPI’NDA YER ALAN GEÇ KARNİYEN YAŞLI AMMONOİD TOPLULUKLARI (DOĞU TOROSLAR, ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ)

YERALTI ŞEHİRLERİNİN MAĞARACILIK YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇÜMÜ VE KORUNMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: KEPEZ YERALTI ŞEHRİ (KIRŞEHİR)

BAĞDAT DEMİRYOLLARI, EREĞLİ-POZANTI-YENİCE (ORTA TOROSLAR) ARASININ JEOTRAVERS ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜREL JEOLOJİ OLANAKLARI

GÖLLÜDAĞ VOLKANİK KOMPLEKSİ İÇERİSİNDE KÜLTÜREL VE JEOLOJİK MİRAS ÖĞELERİ

TRABZON-SÜRMENE AĞAÇBAŞI TURBA BATAKLIKLARI

MEVCUT İLK VE ORTA ÖĞRETİM PROGRAMLARININ "JEOLOJİK MİRAS" VE "JEOPARK" BİLİNCİNİN OLUŞMASINA ETKİLERİ

DİYARBAKIR HEVSEL BAHÇELERİ VE DİCLE NEHRİ: ÇEVRESEL DEĞİŞİMLERİN JEOMORFOLOJİK KAYITLARI

PALEONTOLOJİK BİR JEOSİT ÖRNEĞİ: HASANAĞA DERESİ

ANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİNDEKİ ESERLERİN KAYAÇ ÇEŞİTLİLİĞİ VE BOLLUĞUNUN İNCELENMESİ

FRİG VADİSİ (AFYON-ESKİŞEHİR) KÜLTÜR YAPILARINDAKİ AŞINMA VE BOZULMALARIN MİKROMORFOLOJİK DEĞERLENDİRMEDE KULLANIMI

KÜLTÜREL JEOLOJİ AÇISINDAN HASANKEYF (BATMAN) YERLEŞMESİ

NİKSAR YÖRESİ’NDE (TOKAT) DOĞRULTU ATIMLI FAY AKTİVİTESİ SONUCU GELİŞEN JEOSITLER

UNESCO DOĞAL MİRAS ALANI STATÜ VE ÖLÇÜTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AÇIK HAVA DERSLİĞİ: KANDIRA KIYILARI, KOCAELİ

BİTLİS İLİ’NİN JEOLOJİK MİRAS ALANLARI

ÇALDIRAN FAYI (VAN) BOYUNCA GELİŞMİŞ JEOSİTLER

TÜRKİYE JEOLOJİSİ’NDE İLK ADIMLAR

KARATEPE JEOSİTİ (AYDINCIK-MERSİN)

BATMAN İLİ CİVARI PETROLLERİ HAZNE KAYASINA AİT TEK YÜZLEK

BAŞKALE HAVZASININ (VAN) JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK OLUŞUMLARI

İSTANBUL’DA İKİ DÜNYA MİRASI: YARIMBURGAZ VE İNCEĞİZ MAĞARALARI

SİNOP`UN JEOTURİZM ÖZELLİKLERİ

AMASYA İLİ, OLUZ HÖYÜK`TE ELEKTRİK REZİSTİVİTE TOMOGRAFİ (ERT) ETÜDÜ

TOSYA GÜNEYİNDE KÖSEDAĞ METAVOLKANİK KAYALARIN (ORTA PONTİDLER) JEOKİMYASI, JEOKRONOLOJİSİ VE PETROLOJİSİ

ÇANGALDAĞ KOMPLEKSİ (ORTA PONTİTLER, TÜRKİYE) İÇERİSİNDEKİ META-MAGMATİK KAYAÇLARIN ZİRKON U-Pb JEOKRONOLOJİSİ, Hf İZOTOPLARI VE TÜM-KAYAÇ JEOKİMYASI

BİR İGNİMBİRİTİN ALTERASYON ÖZELLİKLERİNİN X-IŞINI MİKROTOMOGRAFİ TEKNİĞİYLE BELİRLENMESİ

AKTİF YİTİM SİSTEMLERİNDE ULTRAPOTASİK MAGMATİZMA GELİŞİM SÜREÇLERİNE ÖRNEK OLARAK PONTİD YAYI EVRİMİ

SAKARYA ZONU DOĞUSUNDAKİ (GİRESUN GÜNEYİ, KD TÜRKİYE) GEÇ KRETASE VOLKANİZMASININ LİTOLOJİK, PETROKİMYASAL VE İZOTOPİK ÖZELLİKLERİ

KARAYAZI BAZALT PLATOSUNUN JEOKİMYASAL EVRİMİ

AĞRI CUMAÇAY VOLKANİZMASI’NIN JEOKİMYASAL VE PETROLOJİK EVRİMİ

MERSİN OFİYOLİTİ (G-TÜRKİYE) Re-Os İZOTOP SİSTEMATİKLERİ: YİTİM KARAKTERLİ OKYANUSAL KABUK VE KROMİTİT OLUŞUMUNDA KABUKSAL 187Os KATKISI

ERKEN MİYOSEN KIRKA-FRİGYA KALDERASI: BATI ANADOLU’DA YENİ BİR KEŞİF

ÇAYKARA (TRABZON) İNTRÜZİF KOMPLEKSİNE AİT İLK BULGULAR

İGNİMBİRİTLERİN ALTERASYON ÖZELLİKLERİ İLE ULTRASONİK ATIM HIZLARI (UPV) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

HASANDAĞ VOLKANİTLERİ’NİN JEOLOJİSİ VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ

DUMLUPINAR VOLKANİK BİRİMLERİNİN PETROJENEZİ VE ESKİŞEHİR-AFYON-ISPARTA ÇİZGİSELLİĞİ İLE JEODİNAMİK İLİŞKİSİ

KEPSUT VOLKANİK TOPLULUĞU’NUN (KB ANADOLU) KRİSTAL BOYUT DAĞILIMI (CSD) VE PETROGRAFİSİ: MAGMA KARIŞMASI VE YÜKSELİM SÜREÇLERİNE DAİR BULGULAR

YILDIZELİ (SİVAS) YÖRESİ EOSEN YAŞLI VOLKANİK SERİLERİNİN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ULUDAĞ (BURSA) İKİ MİKALI GRANİTLERİNİN PETROJENEZİ: MUHTEMELEN METABAZİK BİR KAYNAĞIN KISMI ERGİME ÜRÜNLERİ

SOLARYA VOLKANO-PLÜTONİK KOMPLEKSİ’NİN (BALIKESİR, KB ANADOLU) PETROLOJİSİ VE TEKTONO-MAGMATİK EVRİMİ

ZELVE İGNİMBİRİTİ’NİN (KAPADOKYA) DENEYSEL KOŞULLAR ALTINDA ZEOLİTLEŞMESİ

ARENALAŞMIŞ ESENCE GRANİTOYİDİ’NDEN JELKOTLU DÖKÜM GRANİT ÜRETİMİ

DİYARBAKIR-KULP DEMİR YATAKLARI: UZAKTAN ALGILAMA İLE TANIMLANAN GABRO VE PİROKSENİTLERİN DEMİR YATAKLARININ BULUNMASINDAKİ ÖNEMİ

ŞİLE (İSTANBUL) NEOJEN HAVZASI’NIN JEOLOJİSİ VE HAVZANIN KUVARS KUMU AÇISINDAN ÖNEMİ

DAVULALAN (YILDIZELİ-SİVAS) GRANİTOYİTİ’NDE CEVHER OLUŞTURUCU ESER ELEMENTLERİN JEOKİMYASAL DAĞILIMI

İŞLENMİŞ DOĞAL VE YAPAY YAKUTLARDAKİ (KIRMIZI KORUNDUM) TANIMSAL ÖZELLİKLERİNİN İMMERSİYONOSKOP VE FT-IR KULLANILARAK GEMOLOJİK İNCELEMESİ

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK Ca-BENTONİT YATAĞI, ERGENE FORMASYONU, TRAKYA

“BEYAZ LAVA” BARİT MADENİ

TUNCA VOLKANOJENİK MASİF SÜLFİD CEVHERLEŞMESİNİN (DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ, TÜRKİYE) JEOLOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ: ARAMALAR İÇİN BAZI ÖNERİLER

DOĞU PONTİD METALOJENİK KUŞAĞI (KD TÜRKİYE) ÜST KRETASE VMS YATAKLARINDA HİDROTERMAL ÇIKIŞ BACALARINA AİT KÜKÜRT İZOTOP ÇALIŞMASI VE KÖKENE İLİŞKİN BAZI ÖNERİLER

SİSORTA (ORTAKENT-KOYULHİSAR-SİVAS) YÜKSEK SÜLFİDASYON ALTIN YATAĞININ MİNERALOJİSİ, SIVI KAPANIM ÖZELLİKLERİ VE O-D İZOTOP JEOKİMYASI

MENDERES MASİFİNDEKİ KÜRE/ÖDEMİŞ OROJENİK ARSENOPİRİT-ALTIN CEVHERLEŞMESİNİN Re-Os-He İZOTOPLARIYLA SAPTANAN YAŞI VE KÖKENİ

KOCADAL (TORUL, GÜMÜŞHANE) SEDİMANTER YAN KAYAÇLI PORFİRİ Zn-Ag-Pb-Au-Cu CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

PREKAMBRİYEN MASİFİNDE MAGMATİK Nİ-SÜLFİD CEVHERLEŞMESİ: DOĞU TÜRKİYE (BİTLİS-PANCARLI)

GÜNEY NEOTETİS YAY MAGMATİZMASI İLE İLİŞKİLİ FE-OKSİT-CU CEVHERLEŞMESİ: DOĞU ANADOLU TÜRKİYE (ELAZIĞ-BASKİL-TOPALKEM)

ALÇITAŞI MADENCİLİĞİNDE ANKARA’NIN ÖNEMİ

ÇÖPLER ALTIN YATAĞI VE KABATAŞ PORFIRI CU-MO-AU YATAĞI (İLİÇ-KEMALİYE-ERZİNCAN) İLK VERİLERİ

GÖRDES (MANİSA) VE SARIKAYA-ÇEKEREK-SORGUN (YOZGAT) PEGMATİTLERİNDEKİ SÜSTAŞLARININ EKONOMİK POTANSİYELİ

GAMA IŞINI ANALİZİ İLE KUYULAR ARASINDA KÖMÜR DAMARI DENEŞTİRMESİ: ÇELTİKÇİ BASENİ ÇALIŞMASI

MURGUL BAKIR YATAĞINDA BULUNAN JİPS OLUŞUMUNUN KÖKENİ

ÇELTİKCİ-TÜRKİYE KÖMÜR HAVZASINDAKİ KÖMÜR TABAKALARININ AKUSTİK KUYU GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİYLE JEOTEKNİK AÇIDAN İNCELENMESİ

GÜNEYKÖY UŞAK (EŞME) YÖRESİNDEKİ ARSENOPİRİTLİ ALTIN OLUŞUMLARININ JEOLOJİK VE MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ

DUMLUCA DEMİR YATAĞI (DİVRİĞİ-SİVAS) CEVHERLEŞMESİNİN İZ ELEMENT İÇERİKLERİ

BOZTEPE MEZRASI (ÇOBANDERE KÖYÜ-ARGUVANMALATYA) BÖLGESİNDEKİ ESKİ MADEN ATIKLARI VE BÖLGE MADENCİLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ

BELCEĞİZ (ŞARKİKARAAĞAÇ-ISPARTA) OLİVİN OLUŞUMLARININ ENDÜSTRİYEL HAMMADDE OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

TÜRKİYE, KIRŞEHİR-BAYINDIR ESKİ FLUORİT İŞLETMESİNDE YENİ EPİTERMAL ALTIN OLUŞUMU

EÜAŞ’IN ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

AVLİYANA ANTİMONİT CEVHERLEŞMESİNİN DURAYLI İZOTOP VE SIVI KAPANIM VERİLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

GÜNEYKÖY VE ÇEVRESİNDEKİ KALINTI ALTINLI ARSENOPİRİT CEVHERLEŞMELERİNİN MADEN JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

BAYRAMİÇ VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ ALTIN ZENGİNLEŞMELERİNİN ARAŞTIRILMASI

GEÇ KRETASE YIĞIŞIM KARMAŞIĞI İÇİNDE JURA VE KRETASE YAŞLI BAŞKALAŞIM KAYAÇLARI

KAYA ŞEVLERİNİN DURAYLILIĞINDA MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNİN ÖNEMİ, YÖNTEMLER, AVANTAJLARI VE SINIRLAMALARI, GÜNCEL EĞİLİMLER

JEOLOJİK, SONDAJ VE JEOFİZİK VERİLER KULLANILARAK İZMİR KÖRFEZİ ÇEVRESİNİN SİSMİK -MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

İZMİR BÖLGESİNDE YENİ KENT MERKEZİNİN ZEMİN ANA KAYA MODELLERİNİN DİNAMİK KOŞULLARDA SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

MERSİN KÖRFEZİ GÜNCEL DENİZ SEDİMANLARININ İNDEKS VE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

DONMA-ÇÖZÜLMENİN BAZALTİK (ÇORLU-KARATEPE) VE DOLOMİTİK (KIRKLARELİ) KAYAÇLARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

KONSOLİDASYON KATSAYISININ GEÇİRGENLİK DENEYLERİNDEN ELDE EDİLMESİ

AFŞİN-ELBİSTAN BÖLGESİ (KAHRAMANMARAŞ) ÇÖLLOLAR LİNYİT SAHASI GİDYA BİRİMİNİN JEOLOJİK ve JEOTEKNİK İNCELEMESİ

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ İÇİN GELİŞTİRİLEN AMPİRİK MOMENT MAGNİTÜD DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI

ÇEŞİTLİ KAYAÇLARIN JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİNİN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

GÜNEYBATI TÜRKİYE’DE SERPANTİNLEŞMİŞ ULTRABAZİK KAYAÇLARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

ESKİŞEHİR İLİ YAPI TEMEL KAZILARINDA SIVILAŞMA RİSKİNE YÖNELİK İNCELEMELER

STRATONİKEİA ANTİK TİYATROSU BATI BÖLÜMÜ KÜTLE HAREKETİNİN OLUŞUM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

KAYSERİ SERBEST BÖLGEDEKİ TURBA ZEMİNLERİN DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN VE SİSMİK YER TEPKİSİNİN İNCELENMESİ

KİLLERİN DİSPERSİVİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI VE DİSPERSİVİTENİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE KESTİRİMİ

İZMİR KÖRFEZİ ÇEVRESİNDEKİ ZAYIF YER HAREKETİ İSTASYON KONUMLARININ JEOLOJİK, JEOFİZİK VE SONDAJ VERİLERİ İLE ZEMİN ANA KAYA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

AĞRI-KAĞIZMAN YOLU BOYUNCA OLUŞAN HEYELANLARIN ANATOMİSİ VE UYGULANABİLİR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ALANYA-ANAMUR KARAYOLUNDA (D400) EKLEMLİ ŞİSTLER İÇİNDE AÇILAN ŞEVLERİN DURAYLILIK PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ (MERSİN, TÜRKİYE)

SIĞ DENİZ - GÖL VE KANAL KIYILARINDA, GEMİ HAREKETİ YA DA İKLİM ETKİLEŞİMLİ HİDROLOJİK ÖZELLİKLERİN KIYI DUVARLARININ AÇILARINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİ

KAPLAMA TAŞI OLARAK KULLANILAN ANDEZİTLER VE SORUNLARI

ZEMİNLERİN TAŞIMA KAPASİTESİNİN LABORATUAR DENEYLERİ VE JEOFİZİK YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ VE YAYGIN KULLANILAN TAŞIMA KAPASİTESİ EŞİTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BOZKURT-DİNAR (AFYON) İSTASYONLARI ARASI DEMİRYOLU HATTI ZEMİN İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK GPR (JEORADAR) ÇALIŞMALARI

DOĞAL YAPI TAŞLARININ FARKLI KOŞULLARDAKİ SU EMME KAPASİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

GRANİTİK KAYAÇLARIN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ İLE KIRILGANLIK İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

BORU KEMER ŞEMSİYE YÖNTEMİNİN T5 TÜNELİNDE UYGULANMASI (AKDAĞMANENİ-SİVAS)

TÜNELCİLİKTE OPTİMUM DESTEK SİSTEMLERİNİN BELİRLENMESİNDE SAYISAL ANALİZLERİN KULLANIMI: MAÇKA TÜNELİ/TRABZON

KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇISINDAN ISPARTA YERLEŞİM ALANININ JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (GB-TÜRKİYE)

BOZKUR - DİNAR (AFYON) DEMİRYOLU HATTI SONDAJ VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

TÜRKİYE SİSMOTEKTONİK HARİTASI

ANAMAS DAĞI BLOĞUNU SINIRLAYAN AKTİF FAYLARIN PALEOSİSMOLOJİSİ, ISPARTA BÜKLÜMÜ, GB ANADOLU

DAF BOYUNCA, HAZAR-PALU ARASINDA GÖZLENEN KRİP OLAYININ ÇOK DİSİPLİNLİ ARAŞTIRILMASI

TOPRAKKALE FAYI’NDA AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMALAR VE İLK PALEOSİSMOLOJİK BULGULAR

GEREDE-YENİÇAĞA ÇÖKÜNTÜ ALANLARI İLE BOLU PLİYOSEN HAVZASININ FAYLARI VE GENÇ ÇÖKEL KALINLIKLARI

YUMURTALIK FAYI’NIN HOLOSEN AKTİVİTESİNE İLİŞKİN PALEOSİSMOLOJİK BULGULAR

3 ARALIK 2015 KİĞI-BİNGÖL DEPREMİ (Mw=5.3), ARTÇI DEPREM AKTİVİTESİ VE BÖLGENİN TEKTONİĞİ İLE İLİŞKİSİ

1900-2012 YILLARI ARASI TÜRKİYE VE YAKIN CİVARI MOMENT TENSÖR KATALOĞU

YENİ OPTİK LÜMİNESANS VE KOZMOJENİK YAŞLAR IŞIĞINDA ESKİŞEHİR GRABENİ’NİN MORFOTEKTONİĞİNE BİR BAKIŞ

DÜZİÇİ-İSKENDERUN FAY ZONU ÜZERİNDE PALEOSİSMOLOJİK ARAŞTIRMALAR

KNİDOS FAY ZONU’NUN DEPREM GEÇMİŞİNİ KLOR-36 YÜZEY YAŞ TAYİNİ YÖNTEMİYLE MODELLEME

GÜNEYDOĞU TÜRKİYE, KUZEY SURİYE VE KUZEY IRAK’IN NEOTEKTONİĞİ VE DEPREMSELLİĞİ

KUZEY ANADOLU FAY ZONU GÜNEY KOLU’NUN KB ANADOLU’DAKİ GÜZERGAHI ÜZERİNE ALTERNATİF BİR HİPOTEZ

KARATAŞ FAYI: İSKENDERUN KÖRFEZİ’NİN GÜNCEL TEKTONİĞİNE PALEOSİSMOLOJİK BİR BAKIŞ

KUZEY KIBRIS KIYILARININ TEKTONİK JEOMORFOLOJİSİ; DENİZEL SEKİLER, DALGAAŞINIM ÇENTİKLERİ, TSUNAMİ BLOKLARI İLE DENİZ VE KARADAKİ YÜZEY KIRIKLARININ ÖN DEĞERLENDİRMESİ

ELBİSTAN HAVZASINI NEOTEKTONİK DÖNEMDE DENETLEYEN FAYLAR, DOĞU TOROSLAR, TÜRKİYE

KIZILIRMAK NEHRİ ANAKAYA SEKİLERİNİN VE PALEO-DELTA SEVİYELERİNİN OSL YAŞLANDIRMASI: ORTA PONTİDLER’İN YÜKSELİMİ İÇİN ÇIKARIMLAR

GPR YÖNTEMİ İLE FAY GEOMETRİSİNİN BELİRLENMESİ VE MODELLENMESİ: SİMAV FAYI (KÜTAHYA) ÖRNEĞİ

ORTA PONTİDLER’DE AKARSULARIN TEKTONİK DEFORMASYON VE İKLİM DEĞİŞİMİNE TEPKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; AKARSU SEKİLERİNİN OSL İLE YAŞLANDIRILMASINDAN ÇIKARIMLAR

KARACASU GRABENİ (BATI ANADOLU) KENAR FAYLARININ GÖRECELİ TEKTONİK ETKİNLİĞİNİN JEOMORFİK İNDİSLER YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

AKHÜYÜK TRAVERTENLERİ’NİN (KONYA-EREĞLİ) GELİŞİMİ VE NEOTEKTONİK EVRİMİ

KNIDOS FAY ZONU’NDA KOZMOJENİK KLOR-36 YÜZEY YAŞLANDIRMA YÖNTEMİNE DAYALI PALEOSİSMOLOJİK ÇALIŞMALAR

ANADOLU: SON 23 MİLYON YILDIR POLEN KAYITLARI İLE TESPİT EDİLEN RELİKT BİTKİ ALANI

GEÇ MESİNİYEN YAŞLI GÖLSEL ÇANKIRI HAVZASI- DEĞİM VE BOZKIR FORMASYONLARININ PALİNOLOJİYE DAYALI ESKİİKLİMSEL VE ESKİORTAMSAL DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NEO-TETİSİ’NİN GEÇ NEOKOMİYEN (BAŞLICA HOTRİVİYEN) PALEOBATİMETRİSİNE BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE NEOTETİSİ’NİN APSİYEN-ALBİYEN (GEÇ ERKEN KRETASE) PALEOBATİMETRİSİNE BİR YAKLAŞIM

DEDEGÖL DAĞI KUVATERNER BUZULLAŞMASI VE PALEOİKLİM KOŞULLARININ KOZMOJENİK YÜZEY YAŞLANDIRMASIYLA BELİRLENMESİ: ÖN SONUÇLAR

GÖKBEZ FORMASYONU (NİĞDE-BOR): GRİKE ve CLİNT YAPILARI

KAPADOKYA (NEVŞEHİR) OMURGALI FOSİL YATAKLARI

İZ FOSİLLER: JEOLOJİDEKİ ÖNEMİ, UYGULAMALARI VE BAZI ÖRNEKLER

GERMAV FORMASYONU ORTA MAASTRİHTİYEN –ÜST PALEOSEN DENİZALTI YELPAZE ÇÖKELLERİNİN İZ FOSİLLERİ (BATMAN, GD TÜRKİYE)

NİKSAR HAVZASI’NDAKİ KUVATERNER DEPOLANMA ALANI MİKROMEMELİ FAUNASI

MUNZUR DAĞLARI ALT MİYOSEN ÇÖKELLERİ MOLLUSK FAUNASI TAKSONOMİSİ VE PALEOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

GYMNOCODIUMGİLLER (ELLIOTT) AİLESİNİN VE GYMNOCODIUM (PIA) CİNSİNİN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE YENİDEN TANIMLANMALARI, İKİ YENİ CİNSİN BEGUMIA y.c.. VE GRAHAMELLIOTTICODIUM y.c. TANIMLANMASI

İZNİK GÖLÜ SONDAJ VE KOR VERİLERİNİN SONUÇLARI: MARMARA DENİZİ-KARADENİZ SU YOLU

PALEONTOLOJİ VE EVRİM KURAMINA FELSEFİ BİR YAKLAŞIM

ÇANKIRI, ÇORUM HAVZASI’NDAKİ OLİGOSEN YAŞLI DEV GERGEDANIN (PARACERATHERIUM, RHINOCEROTOIDEA, MAMMALIA) TANIMI, EVRİMİ VE PALEOCOĞRAFYASI

TRAKYA BÖLGESİ TERSİYER (PALEOJENNEOJEN) BİRİMLERİNİN STRATİGRAFİK VE MİKROPALEONTOLOJİK İNCELENMESİ; KB TÜRKİYE

MANAVGAT HAVZASI GEÇ MİYOSEN-ERKEN PLEYİSTOSEN ÇÖKELİMİNE İLİŞKİN YENİ NANNOPLANKTON, PLANKTİK VE BENTİK FORAMİNİFER VE ASCİDİAN FOSİL BULGULARINA DAYANAN YENİ STRATİGRAFİK YORUM

BALÇIKHİSAR İSTİFİ’NDE (ŞUHUT-AFYONKARAHİSAR, BATI ANADOLU) GEYİKDAĞI BİRLİĞİ’NİN GEÇ KRETASE PLANKTONİK FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ

ÜST TRİYAS KARASAL DÖRTAYAKLI BİYOSTRATİGRAFİSİ: FİTOZORLAR, DİNOZORLAR VE TÜRKİYE’DEKİ MUHTEMEL SAHALAR

TRAKYA HAVZASI’NDA (KB TÜRKİYE) EOSEN/ OLİGOSEN (E/O) YOK OLUŞ SINIRI CİVARLARINDA GEÇ PRİABONİYEN İRİ BENTİK FORAMİNİFERLER TOPLULUĞU (İBF) VE STRATİGRAFİK ÖNEMİ

VAN FORMASYONU (AKIN KÖYÜ, VAN) MİKROFASİYES ÖZELİKLERİ

ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI’NDAKİ YENİ EOSEN-OLİGOSEN FOSİL BULGULARI VE BUNLARIN HAVZA STRATİGRAFİSİNDEKİ ÖNEMİ

DOĞU PONTİLER’İN (GİRESUN, KD TÜRKİYE) VOLKANOSEDİMANTER SERİLERİ İÇİNDE YER ALAN KRETASE OKYANUSAL KIRMIZI KATMANLARININ (KOKK) PLANKTONİK FORAMİNİFERLERİ

ISPARTA GÜNEYİNDEKİ KAYA BİRİMLERİNİN PETROL OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (GB-TÜRKİYE)

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE ARA FAZ: EOSEN TEKTONİĞİ

MERSİN HAVZASI İÇİN KAYNAK KONTROLLÜ ELEKTROMANYETİK YÖNTEMİN HİDROKARBON ARAMACILIĞINDA KULLANIMI

DOĞU AKDENİZ HİDROKARBON ARAMACILIĞINDA MESİNİYEN EVAPORİTLERİNİN GEOMETRİSİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ

ATR-FTIR ANALİZİNİ KULLANARAK KUMTAŞI-ŞEYL REZERVUARININ HİDROKARBON DOYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ VE KUMTAŞI REZERVUARI ÜZERİNE KİL ETKİSİ, TRAKYA HAVZASI

PLAYA GÖLLERİ VE BİTÜMLÜ ŞEYL SAHASINA İKİ ÖRNEK: HANÇİLİ FORMASYONU (BEYPAZARI, ANKARA, TÜRKİYE) VE GREEN RIVER FORMASYONU (COLORADO, UTAH - WYOMING, ABD)

CİHANBEYLİ-YENİCEOBA TERSİYER HAVZASI’NIN ESKİ ORTAMSAL YORUMLAMALARI (TUZGÖLÜ, TURKEY)

SOMA FORMASYONU’NUN İSAALAN (KEPSUT-BALIKESİR) YÖRESİNDEKİ YÜZEYLEMELERİNİN STRATİGRAFİSİ VE SEDİMANTOLOJİSİ

ERDEMLİ (MERSİN) KUZEYİNDEKİ MİYOSEN YAŞLI KAYAÇLARIN FASİYES VE MİKROFASİYES ANALİZİ

ANKARA BÖLGESİ’NDE GEÇ JURA YAŞLI PELAJİK KARBONAT PLATFORM OLUŞUMU VE SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ

GÖZARDI EDİLMİŞ VERİYİ ORTAYA ÇIKARMAK: GÜNEYBATI ANADOLU’DAKİ NEOJEN SEDIMANLARI İÇİN YENİ YAŞ ARALIĞI

CİHANBEYLİ-YENİCEOBA TERSİYER HAVZASI’NIN SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE TEKTONOSTRATİGRAFİK GELİŞİMİ (TUZGÖLÜ, TURKEY)

MESARYA HAVZASI`NDA (KUZEY KIBRIS) GEÇ MİYOSEN DERİN DENİZ TÜRBİDİT ÇÖKELİMİNİ KONTROL EDEN SÜREÇLER

EOSEN YAŞLI GÖLSEL HATILDAĞ FORMASYONU’NDA (GÖYNÜK-BOLU, KB ANADOLU) MİLANKOVİÇ ÇEVRİMLERİNE İLİŞKİN DURAYLI İZOTOP KANITLARI

HAMAMBOĞAZI (BANAZ, UŞAK) JEOTERMAL SAHASINDAKİ TRAVERTENLERİN ÇÖKELME ÖZELLİKLERİ

STUDY OF PETROGRAFIC, MINERALOJIC AND GEOCHEMICAL RED CLASTIK BEDS OF OLIGO-MIOCEN PLAYA COPPER FORMATION IN AREAS AROUND TEBRIZ, NW IRAN

BİGADİÇ (BALIKESİR) ÇEVRESİNDEKİ BORATLI ÇÖKELLERİN SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ

ŞEREFLİKOÇHİSAR-PAŞADAĞ TERSİYER HAVZASI (TUZ GÖLÜ DOĞU-KUZEYİ, İÇ ANADOLU) EVAPORİTLERİNİN SEDİMANTOLOJİSİ

MURADİYE-ERCİŞ CİVARINDA GÖLSEL ÇÖKELLERDE BELİRLENEN YUMUŞAK ÇÖKEL DEFORMASYON YAPILARININ OLUŞUM MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI (VAN GÖLÜ HAVZASI-DOĞU ANADOLU)

OFİYOLİTİK PLASERLERİN AĞIR MİNERAL AÇISINDAN ÖNEMİ: BURDUR-ÇAMKÖY ÖRNEĞİ, GB-TÜRKİYE

ERKEN BURDİGALYEN YAŞLI SUBTROPİK KIYI SABKASI İSTİFİNDEN (SİVAS HAVZASI) PALİNOLOJİK BULGULAR

K-BENTONİT SEVİYELERİ İÇEREN DEVONİYENKARBONİFER KARBONAT İSTİFLERİNİN MİKROFASİYESİ VE ÇÖKELME ORTAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, ZONGULDAK, BARTIN, TÜRKİYE

DEDELER (BOLU)-BEYDİLİ (ANKARA) ARASININ KRETASE-PALEOSEN YAŞLI BİRİMLERİ VE JEOLOJİK EVRİMİ

BUZULLAŞMA SONRASI KIZILIRMAK DELTASI VE KARADENİZ’İN GELİŞİMİ: MİKROFAUNAL VERİLER

KUZEY KIBRIS`TA KANTARA MELANJI VE MESARYA ÖNÜLKE HAVZASI`NIN OLUŞUMU

ÜRGÜP/NEVŞEHİR (İÇ ANADOLU, TÜRKİYE) NEOJEN GÖLSEL ÇÖKELLERİ

HAVUZLU (BOR-NİĞDE) PİROKLASTİKLERİ İÇİNDE FRAMBOİDAL PİRİT OLUŞUMU

REZİSTİVİTE LOGLARINDAN YALANCI HIZ LOGLARININ ELDE EDİLMESİ : BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

SONDAJ MAKİNELERİNE AKILLI CİHAZLAR EKLENEREK FORMASYONLAR HAKKINDAKİ VERİ MİKTARININ ARTIRILMASI VE UZAKTAN ERİŞİM İMKANI

SONDAJDA MEYDANA GELEN İŞ KAZA ÖRNEKLERİ, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

SONDAJDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASI ANALİZLERİ VE SORUMLULUKLAR

DENİŞ KÖYÜ (SOMA-MANİSA) KÖMÜR ARAŞTIRMA SONDAJLARI

MUŞ-KAYALISU(LAÇİKAN) BARİT YATAKLARI; UZAKTAN ALGILAMA (UA) COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)VE PROTON MANYETOMETRE’NİN BARİT YATAKLARININ YERLERİNİ BELİRLEMEDEKİ ÖNEMİ

TÜRKİYE ULUSAL JEOLOJİ VERİ STANDARTLARI

JEOTERMAL ALANLARDA TERMAL FOTOGRAMETRİ İLE FARKLI LİTOLOJİK BİRİMLERİN VE KAYNAK ALANLARININ BELİRLENMESİ

AVRUPA COĞRAFİ VERİ ALTYAPISI - INSPIRE DİREKTİFİ VE JEOLOJİ TEMASI

ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE YÖNETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ALTYAPISI (TUCBS-A) VE JEOLOJİ, MADEN, ENDÜSTRİYEL VE ENERJİ HAMMADDE KAYNAKLARI ANA TEMALARI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞܒNDE ÜRETİLEN VE YENİ ÜRETİLECEK VERİ TABANLARI

AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLARIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE UZAKTAN ALGILAMA (UA) UYGULAMALARINDA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE SAĞLAYACAĞI KATKILAR

AZERBAYCAN’DA YENİ POTANSİYEL MADEN SAHALARININ UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE ARANMASI

JEOLOJİ VERİLERİNE ERİŞİM VE MTA YERBİLİMLERİ PORTALI

JEOKİMYASAL ANALİZ SONUÇLARI İLE CEVHER KÜTLESİNİN 3B MODELLENMESİ VE İŞLETME TENÖRLERİ YARDIMI İLE CEVHER KÜTLESİNİN SINIFLANMASI

BOLKAR DAĞLARI GÜNEYİNİN UZAKTAN ALGILAMA TABANLI MORFOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ