TMMOB Odalar 14 Temmuz 2024, Pazar

Bölgesel Jeoloji ve Tektonik

Aral İ. Okay
Erdin Bozkurt
Ramazan Kadir Dirik

Çevre Jeolojisi ve Tıbbi Jeoloji

Alper Baba
Yüksel Örgün
Engin Tutkun

Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi

Erol Sarı
Kürşat Kadir Eriş
Faruk Ocakoğlu

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi

Şükrü Ersoy
Murat Nurlu

Doğal Kaynakların Ekonomisi ve Politikası

İlker Şengüler
İsmail Bahtiyar

Hidrojeoloji, Su Kaynakları ve Yönetimi

İrfan Yolcubal
Galip Yüce

Jeokronoloji ve İzotop Jeolojisi

Muharrem Satır
Nilgün Güleç

Jeotermal Enerji

Füsun Servin Tut Haklıdır
İsmail Kara

Kömür Jeolojisi

M. Namık Yalçın
Selami Toprak

Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras 

Nizamettin Kazancı
Nazire Özgen Erdem
Mehmet Korhan Erturaç

Magmatizma ve Magmatik Süreçler

M. Cemal Göncüoğlu
Şengül Can Genç
İbrahim Uysal

Metalik Maden Yatakları ve Endüstriyel Hammaddeler

Cahit Helvacı
İlkay Kuşcu

Metamorfizma ve Metamorfik Süreçler

Osman Candan
Gültekin Topuz

Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik

Nihat Sinan Işık
Halil Kumsar

Neotektonik ve Depremsellik

Hasan Sözbilir
Serdar Akyüz
Cengiz Yıldırım 

Paleoiklim ve Paleocoğrafya

Funda Akgün
Mehmet Akif Sarıkaya

Paleontoloji ve Biyostratigrafi

Ercan Özcan
Huriye Demircan
Bilal Sarı

Petrol Jeolojisi

Cem Karataş
Nevzat Bozkurt Çiftçi

Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler

Ezher Toker
Mehmet Özkul

Sondaj Yöntemleri ve Teknolojileri

Celalettin Şimşek
M. Ruhi Akçıl

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Kaan Şevki Kavak
Murat Ercanoğlu