TMMOB Odalar 04 Temmuz 2022, Pazartesi

Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Dip Çökellerinde Holosen Transgresyonunun Sedimantolojik Verileri

Bildiri Türü

Sözlü Bildiri

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Dip Çökellerinde Holosen Transgresyonunun (100 KB)

Yazarlar
FARUK OCAKOĞLU
HAKAN GENÇOĞLU
SANEM AÇIKALIN