TMMOB Odalar 29 Haziran 2022, Çarşamba

Batı Anadolu’nun Geç Tersiyer Jeolojik Evrimi: Menderes Masifinin Yüzeyleme Mekanizması ve İlişkili Sedimanter Havza Oluşumu Hakkında Yeni Bir Tektonik Model

Bildiri Türü

Sözlü Bildiri

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

Batı Anadolu’nun Geç Tersiyer Jeolojik Evrimi: Menderes Masifinin Yüzeyleme (123 KB)

Yazarlar
GÜROL SEYİTOĞLU