TMMOB Odalar 29 Haziran 2022, Çarşamba

Orhanlı (Tuzla) Fay Zonundaki Jeolojik-Jeomorfolojik Belirteçler ve Odak Mekanizma Çözümünün Karşılaştırılması: Batı Anadolu’da KD-Uzanımlı Doğrultu Atımlı Fayların Reaktivasyonu

Bildiri Türü

Sözlü Bildiri

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

Orhanlı (Tuzla) Fay Zonundaki Jeolojik-Jeomorfolojik Belirteçler ve Odak Mekanizma (111 KB)

Yazarlar
HASAN SÖZBİLİR