TMMOB Odalar 04 Temmuz 2022, Pazartesi

Doğu Toroslardaki (Elazığ) Geç Kretase Yaşlı ofiyolitik ve Granitik Kayaçların Jeokimyası ve Tektonik önemi, GD Türkiye

Bildiri Türü

Sözlü Bildiri

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

(120 KB)

Yazarlar
TAMER RIZAOĞLU
OSMAN PARLAK
FİKRET İŞLER