TMMOB Odalar 04 Temmuz 2022, Pazartesi

Kaya Düşmelerinin Kinetik Enerji Dağılımı Açısından Değerlendirilmesine Bir Örnek Çalışma

Bildiri Türü

Sözlü Bildiri

Anahtar Sözcükler

Yazarlar
TAMER TOPAL