TMMOB Odalar 04 Temmuz 2022, Pazartesi

Kuzeybatı Anadolu Genç Granitik Plütonlarının Karşılaştırmalı Jeolojisi ve Tersiyer Tektonik Evrimindeki Yeri

Bildiri Türü

Sözlü Bildiri

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

Kuzeybatı Anadolu Genç Granitik Plütonlarının Karşılaştırmalı Jeolojisi ve (113 KB)

Yazar
ERHAN AKAY