TMMOB Odalar 04 Temmuz 2022, Pazartesi

Denizli Bölgesi’ndeki (GB Türkiye) Oligosen Yaşlı Lagüner ve Denizel Çökellerin Mollusk, Foraminifera, Nannoplankton, Mercan ve Ostrakoda Biyostratigrafisi

Bildiri Türü

Sözlü Bildiri

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

Denizli Bölgesi’ndeki (GB Türkiye) Oligosen Yaşlı Lagüner ve Denizel Çökellerin (177 KB)

Yazarlar
FATMA GEDİK
AYŞE AYDIN