TMMOB Odalar 30 Eylül 2022, Cuma

BALIKESİR’İN AFET DURUMU VE YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI

28.02.2019 - 01.03.2019
GENEL BİLGİLER

Kentlerin gelişim süreçlerinde önemli bir etkiye sahip olan afetler, kentlerin kuruluş ve gelişim aşamalarında göz önüne alınmadığında; can ve mal kayıplarına, altyapı ve kentsel donatıların zarar görmesine, kamu kurumlarının hizmetlerinin aksamasına,  ekonomik zararlara, beslenme kaynaklarının zarar görmesine ve olumsuz sosyal-psikolojik etkilere yol açmaktadır. Tarım, hayvancılık, turizm, eğitim, sağlık ve sanayi gibi sektörlerde büyük potansiyele sahip olan Balıkesir Kenti, aynı zamanda özellikle deprem olmak üzere, kütle hareketleri, erozyon, küresel iklim değişikliklerinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisi gibi bir takım doğal afet tehlikeleri altındadır. Söz konusu afetlerden etkilenme ihtimaline sahip Balıkesir kentinin olası bir afet durumunda kendini koruması, kentteki tüm yaşamsal alanların güvence altına alınması, günlük işleyişin devam edebilmesi, duruma uyum sağlanması ve kolaylıkla hareket edebilme yeteneğinin geliştirilmesi (bu işlem ve süreçler için gerekli kaynaklara sahip olması ve bu kaynakların etkin kullanım becerisinin artırılması) yönünde ildeki kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin önemli çabası bulunmaktadır. Bu çabalara katkı sağlamak; Balıkesir kentinin afete karşı dirençli bir şehir olması yönündeki çalışmalara katkı koymak amacıyla, Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği tarafından, ilimizdeki yerel yönetimlerin ve AFAD’ın  desteğiyle, 28 Şubat-01 Mart 2019 tarihlerinde “Balıkesir`in Afet Durumu ve Yönetimi Çalıştayı” düzenlenecektir. Bu çalıştayda hedeflediğimiz sonuçlara ulaşabilmek amacıyla sizi “Çağrılı Konuşmacı” olarak aramızda görmekten mutluluk ve onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

 
 
 
Tümü

22. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI

28.10.2021 - 30.10.2021
()

ADANA`NIN JEOLOJİK MİRASI ÇALIŞTAYI

25.09.2021 - 26.09.2021
()

21. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI

15.10.2020 - 15.11.2020
(KAHRAMANMARAŞ)

MUNZUR VADİSİ`NİN JEOPARK POTANSİYELİ JEOTURİZM ÇALIŞTAYI

24.09.2019 - 25.09.2019
()

2. Çevre Jeolojisi Çalıştayı

01.11.2019 - 02.11.2019
()

20. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI

01.10.2019 - 03.10.2019
()

2019 SEDİMANTOLOJİ ÇALIŞTAYI

05.09.2019 - 08.09.2019
(FIRAT ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ)

BALIKESİR’İN AFET DURUMU VE YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI

28.02.2019 - 01.03.2019
()

SUDA BOĞULMALAR VE ÇEKEN AKINTILAR ÇALIŞTAYI

20.06.2018 - 20.06.2018
()

PLANLAMA VE YAPILAŞMA AÇISINDAN YÜZEY FAYLANMASI TEHLİKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KILAVUZU ÇALIŞTAYI

11.11.2017 - 12.11.2017
()

SONDAJ ÇALIŞTAYI KONYA

23.03.2013 - 24.03.2013
(KONYA RİXOS OTEL)

JEOTURİZM ESKİŞEHİR ÇALIŞTAYI

18.11.2016 - 20.11.2016
()

DEĞERLİ YARI DEĞERLİ TAŞLAR ÇALIŞTAYI

00.00.0000 - 00.00.0000
()

Subduction Related Ore Deposits: Examples From Blacksea Region of Turkey

22.09.2017 - 26.09.2017
()

1. ÇEVRE JEOLOJİSİ ÇALIŞTAYI

03.11.2017 - 04.11.2017
(TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ)

TRAKYA ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ÇALIŞTAYI

03.03.2017 - 04.03.2017
(TİCARET VE SANAYİ ODASI KONFERANS SALONU)

JEOTENİK ÇALIŞTAYI - ANTALYA

01.02.2013 - 03.02.2013
(LİBERTY HOTELS LARA ANTALYA)

1. ÖRGÜTLENME ÇALIŞTAYI - MERKEZİ KONFERANS

26.12.2009 - 27.12.2009
()