TMMOB Odalar 17 Eylül 2021, Cuma

Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından oluşturulan Dış Paydaş Komisyonu`nun 09 Haziran 2021 tarihli toplantısına katılım sağladık. Şubemiz Mesleki Uygulamalar Üyesi ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Koray KOÇ`un başkanlığını yürüttüğü ve Şube Başkanımız Bayram Ali Çeltik, Şube Saymanımız Hakan Özdemir ve Odamız üyelerinden Yılmaz Altın`ın yer aldığı Dış Paydaş Komisyonu ile Üniversite-Oda bağlarının güçlenmesi hedeflenmektedir.

Yayınlayan Birim: ANTALYA ŞUBE
Yayına Giriş Tarihi: 09.06.2021
Güncellenme Zamanı: 01.07.2021 12:01:31

Şubemiz Mesleki Uygulamalar Üyesi ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Koray KOÇ`un başkanlığını yürüttüğü ve Şube Başkanımız Bayram Ali Çeltik, Şube Saymanımız Hakan Özdemir ve Odamız üyelerinden Yılmaz Altın`ın yer aldığı Dış Paydaş Komisyonu 09 Haziran 2021 tarihinde bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantıya komisyon üyelerinin yanı sıra Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Gürhan YALÇIN, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin LEVENTELİ, Şube Yazmanı ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Fatih UÇAR`ın, Şubemiz Yayın Üyesi Mustafa KARANCI, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları ve Lisansüstü Öğrenciler katılım sağlamışlardır.

Toplantıda, 2021-2022 yılından itibaren uygulanacak olan Lisans ve Lisansüstü Dersler Kataloğundaki derslere ilişkin fikir paylaşımı yapılmıştır.

Bölgesel sorunlara da değinilmesi gerektiği düşünülerek, hem Antalya hem de Türkiye için önemli olan "Deprem ve Kütle Hareketleri", "İklim", "Su Kaynakları" gibi konuları içeren derslerin eklenmesi gerekliliği, ilgili konudaki derslerin ortak bir çalışma ile içeriğinin güncellenebileceği görüşülmüştür.

Lisans düzeyinde verilen "Meslek Hukuku ve Etik" dersine ait içeriğin jeoloji mühendisliği alanındaki güncel yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak güncellenerek, örnek sorun ve çözümlerine ilişkin süreçler için çalışan jeoloji mühendislerden destek alınması uygun görülmüştür.

Ayrıca, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 2021-2022 Ders Müfredatlarına eklemesi talep edilen KPD 101 Kariyer Planlama dersinin işlenmesi sürecinde, Kariyer Seçeneklerinin Keşfedilmesi, Profesyonel İlişki Ağlarının Öneminin Kavranması öğrenim çıktılarına doğrudan katkı sağlanması amacıyla jeoloji mühendisleri ile görüşmeler yapılmasına, ilgili dersin "Sektör Günleri" haftalarında Özel Sektör / Kamu Sektörü / Akademi alanlarında çalışan jeoloji mühendislerinin panellere davet edilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.