TMMOB Odalar 19 Mayıs 2022, Perşembe
Yayınlayan Birim: ANTALYA ŞUBE
Yayına Giriş Tarihi: 23.07.2020
Güncellenme Zamanı: 30.09.2020 12:09:43

Ruhsat veren idareleri biraz daha hassas olmaya davet ediyoruz.

Gönül ister ki falezlerin üzerine hiç yapı inşa edilmesin ve eşsiz güzellikteki falezler korunarak insanların bu güzellikten faydalanması sağlansın. Fakat yapılaşma zorunlu ve insanların yasal hakkı ise, yapının projelendirilme sırasında yapılacak binanın yeri, falezlere uzaklığı gibi teknik konular mutlaka göz önünde bulundurulmalı ve projelendirme falezlerin bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir.

Antalya travertenleri heterojen bir yapıya sahiptir. Maalesef, özellikle falezler civarındaki traverten birimleri gerek gerilme çatlakları gerek yer altı suyu etkisi gerek dalga hareketleri gerek komşu parsellerde bulunan binaların etkisi sebebiyle sürekli tahribata maruz kalmıştır. Kıyıya yakın falez bandında, fiziksel ve kimyasal aşınmalar, karstik oluşumlar, gerilme çatlakları, blok ayrılması ve devrilmesi gibi jeolojik tehlikeler de söz konusudur.

Falezler civarındaki travertenlerin heterojen yapısından dolayı nasıl bir olumsuzlukla karşılaşacağı belli olmadığı için zemin etütleri çok dikkatli yapılmalı, bina zemin ilişkisine çok özen gösterilmelidir.

Falezlerde yapılan kazı ve kırma çalışmaları titreşim etkisi yaratarak gerilme çatlaklarındaki ayrılmayı hızlandıracağından, bu çalışmaların çevre binalara zarar verme ihtimali ve falezlerin bütünlüğünü olumsuz etkileyeceği açıktır. Bu sebeple kırma ve kazıya çalışmalarına hiçbir şekilde müsaade edilmemelidir.

Kazı ve kırma yapılarak binlerce yılda oluşabilen Jeolojik Miras niteliğindeki yapılar tahrip edilmiş ve falezlere maalesef artık geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verilmiştir. Falezlerin oluşumuna yardımcı olan su kaynaklarımız iyi yönetilmemiştir.

Falezler Jeolojik Miras niteliğindedir ve bu güzellikteki yapıların en güzel örnekleri Antalya`dadır.

Geçmişte kıymetini yeteri kadar bilemedik. Bugün, geçmişin hatalarını düzeltmekle uğraşıyoruz. Gelecekte bu hatalarla uğraşmamak için, bugünden önlemini almalıyız. Fakat açıkça görülüyor ki bugün de kıymetini bilememekte ısrar ediyoruz.

Kaynaklarımız bir bir ve göz göre göre elimizden alınıyor.

Neyi bekliyoruz?

Neden hep kayıp edildikten sonra kıymetini anlıyoruz?

İnanın önlem almak daha ekonomik ve insani.

Biz, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak bilgi ve birikimimizi kurumlar ve insanlarla paylaşmaya her zaman hazırız.

Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi