TMMOB Odalar 19 Mayıs 2022, Perşembe
Yayınlayan Birim: ANTALYA ŞUBE
Yayına Giriş Tarihi: 01.12.2018
Güncellenme Zamanı: 06.12.2018 14:35:05

BASINA VE KAMUOYUNA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ihale edilen Boğaçay Projesi tüm çılgınlığı ile uygulanmaya devam ediyor. Basından ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda 1. Etap olarak yapılan ihalede denizle 750,00metre arasında Boğaçay Dere yatağı -1,50 metre kotuna kadar kazılma işlemine devam ediliyor. 600 metrelik 2x3x2m boyutlarında Baskların yapımı bitme aşamasındadır.  47.500 metre fore kazık ve22.000 metre temel iyileştirme fore kazığının çoğu yapılmıştır.

                Proje Antalya kentinin içmesuyu kentinin karşılanması için son derece önemli olan Boğaçay alüvyon akiferi ve kent turizmi ve peyzajı için vazgeçilmez nitelikte olan Konyaaltı Plajı için çok ciddi tehdit oluşturmaktadır. Projenin uygulanması ile tuzlu su girişimi nedeniyle Boğaçay akiferi ve sondaj kuyuları tuzlanacak, kazılarla yeraltısuyu açığa çıkarılarak kirlenmeye açık hale gelecektir.  Taşkınlarla getirdiği malzemeyi Akdeniz’e boşaltarak denizin plaj kumlarını aşındırmasını önleyen Boğaçay’ın sahil ile buluşması engellenerek, sahilin hızla aşınmasının yolu açılmış olacaktır.

                Antalya Konyaaltı’nda 9km uzunluğa sahip olan, ancak günümüzde 7km’si halkın kullanımına açık olan Konyaaltı Plajı sadece Antalya halkının değil Antalya’ gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak alanlarından biri olan “mavi bayraklı” bir halk plajıdır. Dolaysıyla Antalya turizmine ve ekonomisine katkısı küçümsenmeyecek kadar fazladır.  Yapılan açıklamalar ve görsel simülasyonlara göre Büyük Liman ile Boğaçay arasına 400 yat kapasiteli yat limanı inşa edilecektir. Bunun sonucunda da Konyaaltı sahili yaklaşık 1.500 metre daha azalacaktır.

                Boğaçay, taşkınlarla getirdiği kum ve çakılı Akdeniz’ aktararak kıyı erozyonuna karşı bir denge unsuru olmuş, Konyaaltı Plajı’nın stabil kalmasında önemli bir rol oynamıştır. Ancak Boğaçay membaında uzun yıllardan beri faaliyet gösteren kum-çakıl ocakları nedeniyle denize malzeme akışı azalmış, plajda minimum 28,00 metre ile maksimum 84,00 metreler arasında daralma meydana gelmiştir. Boğaçay yatağının -1,5 kotuna kadar 750 metre kazılması sonrası oluşacak kanal nedeniyle Boğaçayı’nın Konyaaltı sahilini geçerek denize ulaşması engellenecektir. Ayrıca teressubat tutucu yapılarla da plaj yitimi daha da hızlanacak, süreçte Konyaaltı sahilini Antalyalılar ve tüm halklar kaybedecektir. Ayrıca projenin uygulanmaya başlamasıyla taşkınlarla gelen malzeme 750 metre kanalın arkasında rüsubat engelleyiciler tarafından tutulacağı için bu yapıların arkasında birikecek malzeme yatakta daralmaya neden olacak, bunun sonunda da yörede taşkınlara neden olacaktır.

                En az üç aşamadan olacağı söylenen Boğaçay Projesi aynı zamanda çok pahalı bir projedir.  Belediyenin proje raporundaki yatırım maliyetleri verilerine göre dere ıslah çalışmaları için 1 milyar 222 milyon Dolar, ana direnler için 174 milyon Dolar, tali direnler için 202 milyon Dolar yatırım gerekmektedir. Yağmursuyu altyapısının tahmini harcama bedeli ise 100 milyon Dolar civarında olacaktır. Bu durumda dere ıslahı için 1 milyar 600 milyonun üzerinde bir harcama gerekecektir.   Kamu yararı olmayan bunca harcamayı göze alan Büyükşehir Belediyesinin övgü ve gururla anlattığı, tanıttığı Boğaçay Projesi gerçekten “çılgın bir projedir”.

                Antalya için önceliği olmayan, sade vatandaşın ihtiyaçları ile ilgisi olmayan bu proje ile bölge imara açılarak lüks konutlar ve villalar inşa edilecektir.  Dolaysıyla bölge, bir süre sonra sade vatandaşın faydalanamayacağı bir yer haline gelecektir.

Antalya kent içi ve çevresinde zengin ve temiz yeraltısuyu kaynakları bulunmaktadır.  Bu nedenle Antalya’nın büyüme ve gelişmesi su kaynaklarını gözetmeden yapılmamalıdır.  Örneğin Hurma, Çakırlar, Konyaaltı-Arapsuyu alüvyon akiferler bu projeyle olumsuz etkilenecektir. Yani Hurma kaynağı süreç içinde kuruma, alüvyon akiferlerde ise kirlenme tuzlanma tehlikesi altında olacaktır. Dünyanın hiç bir tarafında kentsel proje ve uygulama, ne kadar zorunlu olsa da su kaynaklarını feda edilerek yapılmaz. Böyle bir proje ancak Menderes TÜREL’in çılgın projesiyle gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Boğaçay projesi kaldı ki Antalya için “olmazsa olmaz” bir proje değildir. Bu tip projeler hazırlanırken su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su kaynakları yönetimini de gözeten bilimsel araştırmalar ve fizibilite çalışmalarının da yapılması gerekir.  Üzerinde yeteri kadar düşünülmeden, uzmanların görüşüne başvurulmadan, bütün çevresel yönleriyle araştırılıp halkın onayı alınmadan ortaya konan projeler geri dönülmez sorunları beraberinde getirecektir.

                Sonuç olarak, halkın öncelikleri arasında bulunmayan, başta su kaynakları ve Konyaaltı plajı olmak üzere çevreye çok ciddi olumsuz etkileri bulunan, uygulanmasında ısrar edilmesi halinde çeşitli tehlikelerle karşı karşıya olan, rant yaratmayı amaçlayan, kamu yararı bulunmayan ve çok yüksek maliyetler gerektiren, kısacası her yönüyle “ÇILGIN” bir proje olan Boğaçay projesinden bir an önce vazgeçilmelidir.

                Sayın basınımızın değerli temsilcileri, emekçi arkadaşlar “Boğaçay Projesi” ile ilgili tüm uyarılarımıza karşı Büyükşehir Belediyesi bizce yanlış uygulamaya devam etmektedir.  Tarihe not düşülmesi amacıyla “Boğaçay Değerlendirmesi” adlı kitap hazırladık, Bu kitabı sizlere sunmaktan mutluluk duyuyorum.  Boğaçay Projesi finalini ise 8 Aralık 2018 Cumartesi günü geçekleştireceğimiz bir “PANEL” ile noktalayacağız. Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonunda gerçekleştireceğimiz bu panele siz basınımızın değerli emekçi arkadaşları da bekliyoruz.

                Unutulmamalıdır ki Antalya meslek odalarının, özellikle de Jeoloji Mühendisleri Odasının uyarılarına kulaklarınızı tıkayabilirsiniz. Ama doğanın yaratacağı tahribatı yok edemezsiniz.

                Sevgi, saygı ve selamlarımla hoşça kalın diyorum. Çünkü benim Antalya Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı olarak son basın açıklamamdır. 01.12.2018

 

Jeoloji Mühendisleri Odası

Antalya Şubesi Yönetim Kurulu