TMMOB Odalar 19 Mayıs 2024, Pazar

OLİSTOSTROM VE OFİYOLİTLİ MELANJ

Günübirlik Jeoloji Gezisi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 08.30-17.00
50 kişi ile sınırlıdır, Öğle yemeği arazide piknik şeklinde, katılım 50 TL

Gezi liderleri: Aral Okay(1) ve Demir Altıner(2)
1 İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Maslak 34469 İstanbul
2 ODTÜ, Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara

 

Haymana`nın kuzeyinden Bağlum`un kuzeyindeki Mira Dağına kadar uzanan 80 kilometrelik bir kuşakta, stratigrafik kalınlığı iki kilometreye ulaşan Üst Kretase yaşında devasa olistostromlar yüzeyler.  Kargabedir Olistostromlarının tabanında stratigrafik bir dokanak ile Karakaya Kompleksi bulunur.  600 metreyi geçen büyüklükte bloklar içeren olistostromlardaki çakılların %90`dan fazlası pelajik kireçtaşlarından oluşmuştur.  Paleontolojik çalışmalar ile Kalloviyen-Oksfordiyen, Tithoniyen-Berriaziyen, Apsiyen, Albiyen, Senomaniyen ve Turoniyen yaşında kireçtaşı bloklarının varlığı belirlenmiştir.  Kargabedir Olistostromları üzerine stratigrafik bir dokanakla, bazalt, çört, serpantinit ve kireçtaşından oluşan ofiyolitli melanj yer alır.  Kargabedir Olistostromları ve ofiyolitli melanj en geç Turoniyen – Koniasiyen`de havzaya yerleşmiş, daha sonra Santoniyen`de kırmızı pelajik kireçtaşları tarafından uyumsuzlukla örtülmüştür.  Erken Kampaniyen`de bölge deforme olmuş, yükselmiş, aşınmış ve bu orojenik fazı takiben orta-üst Kampaniyen`de karasal çökeller, rudistli kireçtaşları ve fliş çökelmiştir.  Tüm bu jeolojik ilişkiler Kargabedir-Alcı ve Bağlum bölgelerinde yeni açılan yollar boyunca saha gezisinde incelenecektir.

Arazi gezisi sırasında bir saate varan yürüyüşler yapılabilecektir; öğle yemeği kumanya olarak arazide yenecektir.

KIZILCAHAMAM-ÇAMLIDERE JEOPARK PROJESİ
VE ÖNEMLİ JEOSİTLERİ

Günübirlik Jeoloji Gezisi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 08.00-17.00
30 kişi ile sınırlıdır, Öğle yemeği arazide piknik şeklinde, katılım 50 TL
Gezi liderleri: Nizamettin Kazancı (1,2) ve Yaşar Suludere (2)
1 Ankara Üniv. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Gölbaşı Yerleşkesi, 06830 Gölbaşı/Ankara
2 JEMİRKO-Jeolojik Mirası Koruma Derneği, PK 10, 06100 Maltepe/Ankara

Kızılcahamam-Çamlıdere Jeoparkı Ankara`nın 70 km kuzeybatısında, Kızılcahamam, Kazan ve Çamlıdere sınırları içinde yaklaşık 2000 km 2 lik alan kaplar. Ana teması volkanizma ve volkanizmaya bağlı jeolojik oluşumlardır. Burası, aynı zamanda yarı kurak iklime sahip İç Anadolu platosu ile dağlık ve yağışlı Kuzey Anadolu arasında geçiş olduğu için çok zengin bir fauna ve floraya ve ilginç morfolojiye sahiptir. Soğuksu Milli Parkı bunlara dikkat çekmek için oluşturulmuştur. Bölge Hititlerin, Friglerin, Galatların ve sonraki medeniyetlerin yaşam alanı olmuş, çok sayıda tümülüs ve höyük bulundurmaktadır. Jeoparkta balık, yaprak, böcek fosilleri, silisleşmiş ağaç ormanı gibi hassas oluşumlar yanında çok katlı bazalt sütunları, sıcaksu travertenleri, çeşitli aşınma şekilleri (peribacaları, gelin kayası, kablumbağa kardeşler vb) ile dört katlı yeraltı şehri mevcuttur. Jeopark jeoyollar ve jeoturlar şeklinde gezilebilir. Bu günübirlik çalışmada 23 jeositten yalnızca altı tanesi ziyaret edilebilecektir.

Arazi gezisi sırasında yarım saate varan yürüyüşler yapılabilecektir;

Dosyalar

(98 KB) (27.10.2016 11:29:12)

(97 KB) (31.10.2016 16:53:57)