TMMOB Odalar 14 Temmuz 2024, Pazar

TOROS DAĞLARINDA İLK SIYRILMA FAYI GÖZLEMİ : İVRİZ SIYRILMA FAYI VE GÜNEY TÜRKİYE ’NİN SENOZOYİK JEOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ

HAYMANA HAVZASI’NIN DEFORMASYON VE DÜŞÜK SICAKLIK TERMAL GEÇMİŞİ (ORTA ANADOLU, TÜRKİYE):GEÇ KRETASE NEOJEN ARASI NEOTETİS’İN KAPANIMININ YAPISAL VE TERMAL KAYITLARI

ORTA TOROSLARDA OROJENEZ SONRASI FAYLANMALARA ÖRNEK: KAYAÖNÜ FAY ZONU

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE GAZİANTEP - YAVUZELİ ARASINDA MİDYAT GRUBU ŞATTİYEN (GEÇ OLİGOSEN) YAŞLI REGRESİF (KARBONAT-KLASTİK) İSTİFİNİN VARLIĞI

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE GAZİANTEP - NARLI (KAHRAMANMARAŞ) ARASINDA MİDYAT GRUBU HOYA FORMASYONU İLE GAZİANTEP FORMASYONU ARASINDA ORTA-ÜST EOSEN YAŞLI KLASTİK NİTELİKLİ YENİ BİR BİRİMİN VARLIĞI: KARABIYIKLI FORMASYONU

TUZGÖLÜ FAY ZONUNUN YAPISAL KARAKTERİNİN GRAVİTE VE MANYETİK YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ

ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN JEOLOJİ HARİTALARININ TARİHÇESİ

MAMUDAĞI (TOKAT) OFİYOLİTİ’NİN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ÇELTEKDAĞ VE YILDIZDAĞ (SİVAS KUZEYİ) ARASINDA YER ALAN METAMORFİTLERİN TEKTONİK ÖNEMİ

TUFANBEYLİ (ADANA), ELBİSTAN (K.MARAŞ) VE MALATYA ARASINDA YÜZEYLENEN OTOKTON VE ALLOKTON İSTİFLERİN TEKTONO-STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ (DOĞU TOROSLAR)

GÜNEYDOĞU ANADOLU KENET KUŞAĞINDAKİ EKAY ZONU DİLİMLERİNİN TEKTONİK GELİŞİMİNE DAİR VERİLER, ÇAĞLAYANCERİT-GÖLBAŞI/GD TÜRKİYE

TÜRKİYE VE CİVARINDA KITASAL KABUK KALINLIĞI ARAŞTIRMASI

ORTA PONTİD’LERİN (TÜRKİYE) JEOLOJİK EVRİMİ’NİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

SULTANDAĞLARI GÜNEYİNDE YÜZEYLENEN GEÇ PALEOSEN-LÜTESİYEN YAŞLI CELEPTAŞ FORMASYONUNUN TEKTONOSTRATİGRAFİK ÖNEMİ

AÇIKDENİZ DOĞU OTWAY HAVZASI, VICTORIA, AVUSTRALYA SAHASININ TEKTONOSTRATİGRAFİK EVRİMİ, SİSMİK YORUMU VE 2 BOYUTLU RESTORASYONU

Poster BildiriGEOLOGIC STRUCTURE OF THE KETA BASIN, FROM INTEGRATED GEOP HYSICAL DATASETS

Poster BildiriGEODYNAMIC EVOLUTION OF THE SABZEVAR ZONE, NORTH OF THE CENTRAL IRANIAN MICROCONTINENT

Poster BildiriMİSİS YAPISAL YÜKSELİMİNİN (CEYHAN/ADANA) JEODİNAMİK EVRİMİ

Poster BildiriSULTANDAĞLARI GÜNEYDOĞUSUNUN TEKTONOSTRATİGRAFİSİ: PALEOZOYİK VOLKANİK AKTİVİTELERİNİN BÖLGESEL JEOLOJİK OLAYLARLA İLİŞKİSİ

Poster BildiriGÜNEYDOĞU ANADOLU OFİYOLİTLERİNİN GEÇ KRETASEDEKİ TEKTONİK OLUŞUMUNA AİT PALEOMANYETİK ÇALIŞMALAR

Poster BildiriAYDIN (KUŞADASI) BÖLGESİ’NİN GENEL JEOLOJİSİ VE YAPISAL EVRİMİ

Poster BildiriINITIAL STRUCTURAL SUBSIDENCE AS REFLECTED IN MORROWAN AND ATOKAN (PENNSYLVANIAN) SUBSURFACE STRATIGRAPHY, NORTHERN ARKOMA BASIN, NORTH - CENTRAL ARKANSAS

JEOLOJİK MEKÂN VE TOPLUMSAL BELLEK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME

DİCLE NEHRİ’NİN GENÇ DRYAS VE HOLOSEN İKLİM DÖNGÜLERİNE TEPKİSİ: JEOMORFOLOJİK VE ARKEOLOJİK VERİLER IŞIĞINDA BİR SENARYO

YENİKAPI TARİHİ MENDİREĞİ’NDE (İSTANBUL) AHŞAP KULLANIMI, DENDROKRONOLOJİ YÖNTEMLERİYLE TARİHLENDİRMESİ VE ARKEOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ

KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN GELENEKSEL KÜLTÜRÜN ÖNEMİ

ULTRASES MEKANİK KUVVET ETKİSİ İLE AKTİVE EDİLEN UÇUCU KÜL KULLANILARAK ASİT MADEN DRENAJINDA METAL GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN TALK CEVHERLERİNİN MİNERALOJİK VE KİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SARAY BÖLGESİ (TEKİRDAĞ) KÖMÜR KÜLLERİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE OLASI ÇEVRESEL ETKİLERİ, KUZEYBATI TÜRKİYE

KÖMÜR MADENİ ATIKLARININ ASİT MADEN DRENAJI ÜRETME POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

KEBAN (ELAZIĞ) Pb-Zn-Ag GALERİ SUYUNDA LEMNA GİBBA VE LEMNA MİNÖR KULLANILARAK URANYUM VE TORYUMUN GİDERİLMESİ

NANOTEKNOLOJİNİN “SAĞLIK DOSTU ÜRÜNLERİ” VE NANOPARTİKÜL GERÇEĞİ: GELECEĞİN KORKULU RÜYASI

ELAZIĞ İLİNİN JEOKİMYASAL YAPISININ SAĞLIK DURUMU İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASINA DAİR PROJE

ENVIRONMENTAL HYDROGEOCHEMICAL ASSESSMENT OF GROUNDWATER AT THE LOWER PART OF THE LESSER ZAB RIVER BASIN, NORTHEASTERN IRAQ

Poster BildiriTEMEL HAMMADDESİ JEOLOJİK MALZEMELER OLAN YAPI MALZEMESİ GAZ BETONUN DOĞAL RADYOAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ

Poster BildiriTHE INCENTIVES FOR GEOTHERMAL ENERGY IN THE FRAMEWORK OF RENEWABLE ENERGY IN TURKEY

Poster BildiriYURTBAŞI (ELAZIĞ) ÇEVRESİNDEKİ YERALTI SULARINDA ARSENİK KİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Poster BildiriBRİTOLİT MİNERALİNİN YAYDIĞI İYONİZE RADYASYONUN RATLARDA OLUŞTURDUĞU BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER

ERÇEK GÖLÜ DİP SEDİMANLARININ BAZI PALEOLİMNOLOJİK ÖZELLİKLERİ; ÖN BULGULAR

İZMİR KÖRFEZİ’NDE BULUNAN GEMİ BATIKLARI ÇEVRESİNDE OYULMA HAREKETİNİN NEDEN OLDUĞU JEOLOJİK VE OŞİNOGRAFİK DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ

GEMLİK KÖRFEZİ, MARMARA DENİZİ GEÇ PLEYİSTOSENHOLOSEN DENİZ SEVİYESİ VE İKLİM DEĞİŞİMLERİ; ÇOKLU PARAMETRE VERİLERİNDEN BULGULAR

AKTİF FAYLANMANIN MARMARA DENİZİ, KUMBURGAZ HAVZASINDAKİ SEDİMANTER KAYITLARI

ŞARKÖY KANYONU (BATI MARMARA DENİZİ) GEÇ HOLOSEN KAROT SEDİMENTLERİNDE OLASI ANTROPOJENİK VE JEOJENİK AĞIR METAL ZENGİNLEŞMELERİNİN ARAŞTIRILMASI

Poster BildiriNAZİK GÖLÜ DİP SEDİMANLARININ TANE BOYU DAĞILIMI

Poster BildiriLAMİNALI SEDİMANLARI BOZMADAN ALABİLEN DENENMİŞ YENİ BİR HİBRİD GRAVİTE-ÇEKİÇ KAROTİYER

Poster BildiriALAGÖL GÖLÜ VE SÜLÜNGÜR GÖLÜ (GÜNEYBATI ANADOLU) TORTU ÇÖKELLERDEN GEÇ HOLOSEN İKLİM DEĞİŞİKLİK KAYITLARI

Poster BildiriSALDA GÖLÜ ORTA-GEÇ HOLOSEN ÇÖKELLERİNİN ÇOKLU BELİRTEÇ YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

Poster BildiriDENİZEL PLASER MADENCİLİĞİ; BİLİMSEL, POLİTİK, ÇEVRESEL ve EKONOMİK PERSPEKTİFLER

Poster BildiriALİAĞA KOYU’NUN (DOĞU EGE DENİZİ) OŞİNOGRAFİSİ VE GÜNCEL ÇÖKEL DAĞILIMI

Poster BildiriSALDA GÖLÜ (B. ANADOLU) ÇÖKEL KAYITLARINDA ORTA-GEÇ HOLOSEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ İKLİM KAYITLARI

Poster BildiriÇINARCIK HAVZASI VE YAKIN CİVARININ YERBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ: TEKTONİK VE PALEOİKLİMSEL ÖZELLİKLER, DOĞU MARMARA

Çağrılı BildiriSÜSTAŞLARININ ŞİFASAL VE TERAPİSEL ETKİLERİ

BELKAVAK OPAL OLUŞUMLARININ JEOLOJİSİ VE MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ - KÜTAHYA, KB TÜRKİYE

SARICAKAYA (ESKİŞEHİR) KALSEDON OLUŞUMLARIN MİNERALOJİSİ-PETROGRAFİSİ VE KÖKENİ

EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) BÖLGESİNDEKİ KORUND OLUŞUMLARI VE SÜSTAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİKLERİ

SÜSTAŞLARININ GEMOLOJİK OLARAK İNCELENMESİNDE KULLANILAN TEMEL CİHAZ VE ALETLER

ELMAS, RENKLİ SÜSTAŞLARI VE MÜCEVHERLERİN SERTİFİKALANDIRILMASININ ÖNEMİ

MİNERALLERİN MÜCEVHER TAŞI OLARAK KUYUMCULUKTA KULLANIMI

MÜCEVHERAT MÜHENDİSLİĞİNİN TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DAKİ YERİ VE ÖNEMİ

ANKARA-ÇUBUK’TAKİ AGAT TÜRÜ (SiO2) SÜSTAŞININ MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL OLUŞUMU

ZİLE SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARININ MİNERALOJİK VE GEMOLOJİK İNCELEMESİ, TOKAT-TÜRKİYE

ŞENKAYA (ERZURUM) ZÜMRÜTÜ OLARAK BİLİNEN YEŞİL OPALİN OLUŞUMU VE SEKTÖRDEKİ KULLANIMI

GEMOLOJİNİN GELİŞİMİ: SORUNLAR VE ÖNERİLER

Poster BildiriİÇ MEKANA DEKORATİF ÇEVRE DOSTU YENİ BİR KAPLAMA “DOĞAL TAŞLI-MİNERALLİ DUVAR KAĞIDI”

Poster BildiriKESİLMİŞ ELMASLARDA SPEKTROKOPİK ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ

Poster BildiriDEĞERLİ VE YARI DEĞERLİ TAŞLARI İŞLEME TEKNİKLERİ

Poster BildiriMERMERİN HEYKEL VE OBJE ÜRETİMİNDEKİ SANATSAL SÜRECİ

İSCEHİSAR BOĞAZ MEVKİİ (AFYONKARAHİSAR) MERMERLERİNİN MİNERALOJİK-PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

KÜFEKİ (İSTANBUL) TAŞININ ATMOSFERİK ETKİLER ALTINDA ARAZİ PERFORMANSI VE FİZİKOMEKANİK ÖZELLİKLERİ

FARKLI JEOLOJİK MATERYALLERDEN ÜRETİLEN AKRİLİK BAZLI DIŞ CEPHE YALITIM PANELLERİNİN TERMO-FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

TARİHİ YAPILARIN YENİLENMESİNDE MİNERALOJİK-PETROGRAFİK ÇALIŞMALARIN YERİ VE ÖNEMİ

DOĞAL ZEOLİT İLE AKTİVE EDİLMİŞ GEOPOLİMER ÇİMENTOLARIN KARAKTERİZASYONU

SARAFTEPE (TRABZON) TEFRİT SİLİNİN AGREGA OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

PİROKLASTİK KAYAÇLARIN ENDÜSTRİYEL HAMMADDE ÖZELLİKLERİNİN 3D JEOLOJİK MODELLEME İLE ARAŞTIRILMASI

ERGİTİLMİŞ BAZALTLARIN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

DOĞAL PUZOLANLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE KATKI MALZEMESİ OLARAK BETON DAYANIMINA ETKİSİ

MORGEDİK KÖYÜ (ERCİŞ-VAN/TÜRKİYE) ÇEVRESİNDEKİ KİLLERİN MİNERALOJİK İNCELENMESİ

JEOLOJİK MİRAS YÖNÜNDEN TÜRKİYE’NİN DÜNYA ÖLÇEĞİNDE BİLİNEN ÖNEMLİ ANTİK DOĞAL TAŞLARI VE ÜLKEMİZDE BİR MÜZE KOLEKSİYONUNUN OLUŞTURULMASI İÇİN ÖNERİLER

Poster BildiriGÖKSUN OFİYOLİTİ (KAHRAMANMARAŞ) VOLKANİK KAYAÇLARI AGREGALARININ PETROGRAFİSİ VE ALKALİ-SİLİKA REAKTİVİTESİNİN İLİŞKİSİ

Poster BildiriMUĞLA BÖLGESİ MERMER SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZ ARAŞTIRMASI

GÜLYALI (ORDU) - BULANCAK (GİRESUN) ARASI KIYI KUŞAĞI HAVZALARININ HEYELAN OLASI TEHLİKE HARİTALARI

YENİ (TASLAK) “TÜRKİYE SİSMİK TEHLİKE HARİTASI”NA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

KALİŞ BİRİMLERİNİN BAZI DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (ADANA, TÜRKİYE)

KAYA DÜŞMESİ ÇALIŞMALARINDA İNSANSIZ HAVA ARACI KULLANIMI VE CBS TABANLI 3D ANALİZ

JEOLOJİK KAYNAKLI AFET VERİLERİNİN WEB ÜZERİNDEN SERVİSİ

ESKİŞEHİR KUZEYİ SAKARYA HAVZASI HEYELAN DUYARLILIK HARİTASININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK ÜRETİLMESİ

TÜRKİYE AFET RİSK AZALTMA PLANI HAZIRLIKLARI

AFETLERE KARŞI İYİLEŞTİRME SÜRECİ; ERZURUM, ŞENKAYA, TURNALI KÖYÜ ÖRNEĞİ

GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİR HAZİNE: AFET ARŞİVLERİ

VALORIZATION OF THE GEOSITES OF TROPOJA FOR GEOTOURISM DEVELOPMENT

OHRID GEOPARK AND ITS UNIQUE GEOHERITAGE

ÇAL-CAMİLİ (TRABZON) TABİAT PARKI YAKIN CİVARINDAKİ JEOLOJİK KAYNAK DEĞERLER VE JEOTURİZM POTANSİYELİ

OLTU - NARMAN (ERZURUM) HAVZASININ JEOPARK POTANSİYELİ

KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKININ JEOPARK POTANSİYELİ

KÖŞK (AYDIN) FULGURİTİ: TÜRKİYE’DE JEOMİRAS OLABİLECEK SIRADIŞI BİR OLUŞUM

35. ULUSLARARASI JEOLOJİ KONGRESİ, JEOLOJİK MİRAS VE JEOPARKLAR

GÜNCEL HİDROMANYEZİT STROMATOLİTLERİ VE SALDA GÖLÜ

DOĞA KORUMASINDA JEOSİTLERİN ÖNEMİ VE SEÇİLMİŞ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

KAYSERİ, MALATYA, SİVAS, YOZGAT İLLERİ ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL SİT ALANLARININ JEOTURİZMJEOMİRAS AÇISINDAN İRDELENMESİ

SEYDİLER (AFYONKARAHİSAR) VE ÇEVRESİNİN JEOTURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

Poster BildiriEĞRİBÜK GRABENİ JEOSİTİ ( MERSİN BATISI)

Poster BildiriFIRAT VADİSİ ORTA KESİMİNDE JEOLOJİK MİRASA İLİŞKİN İLK BULGULAR

Poster BildiriBİR JEOSİT ÖNERİSİ OLARAK HACIBEKİRLİ PERİBACALARI’NIN JEOMORFOLOJİK VE SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ (ULUKIŞLA-NİĞDE)

Poster BildiriJEOLOJİK MİRASA KATKI: OLTU ZÜMRÜT OPALİ

Poster BildiriJEOLOJİK MİRASA KATKI: SARIBAŞAK (OLUR) YILANLI KAPLICALARI

Poster BildiriBİLİNMEYEN BİR DOĞAL ANIT: KARAHASAN (MALAZGİRT-MUŞ) LAV TÜNELİ ve BUZ MAĞARASI

Poster BildiriTÜRKİYE JEOLOJİK MİRAS VERİ TABANI

Poster BildiriTÜRKİYE’DE JEOSİT UYGULAMALARINA GÜNEYDOĞU ANADOLU’DAN İKİ ÖRNEK: HİLAR HARABELERİ VE KAYALARI (ERGANİ, DİYARBAKIR), KUŞCU VE GREKOT KALDERALARI (DERİK, MARDİN)

Poster BildiriBİR VOLKANİK ÖNERİ JEOPARK ALANI ÖRNEĞİ: HASANDAĞI

Poster BildiriAKKÖY (BİLECİK) PLİYOSEN GÖLÜNDE DAMLATAŞ YIĞIŞIMI : BİR JEOSİT ÖNERİSİ

Poster BildiriVAN BÖLGESİNDEKİ URARTU MERKEZLERİNDE KULLANILAN KAYAÇLARA İLİŞKİN PETROGRAFİK GÖZLEMLER

Poster BildiriJEOLOJİK MİRASA KATKI: NARMAN PERİ BACALARI

PORFİRİ BAKIR YATAKLARININ MAGMATİKHİDROTERMAL TETİKLEYİCİLERİ VE KONTROLLERİ

Poster BildiriJEOLOJİK MİRAS ENVANTERİ HAZIRLAMADA TERMİNOLOJİ, YÖNTEM, KURUMSAL SAHİPLENME VE EŞGÜDÜM

Poster BildiriANADOLU’DA BİLİMSEL AMAÇLI İLK SEYAHATLER VE BUNLARIN KÜLTÜREL JEOLOJİ BAĞLAMINDA ÖNEMİ

Poster BildiriGEOCONSERVATION IN ROMANIA – CURRENT STATE AND PERSPECTIVES

ESKİŞEHİR ALPU LİNYİT CEVHERLEŞMESİ DETAY ARAMA ÇALIŞMALARI

KUZEY AFGANİSTAN’IN HİDROKARBON POTANSİYELİ VE ARAMA FAALİYETLERİNİN TARİHÇESİ

EFF ECT OF ORGANIC CON TENT ON PETROP HYSICAL PROPERTIES OF PALEOCENE SHALES FROM UPPER INDUS BASIN, PAKISTAN

DIAGENESIS AFF ECTION S ON SANDSTON E OF ZU BAIR FORMATION IN LUHAIS OIL FIELD SOUTHERN IRAQ

FTIR TEKNİĞİ İLE HİDROKARBON REZERVUARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK; ANKARA, TUZ GÖLÜ HAVZASI’NDA YER ALAN HAYMANA FORMASYONU

ALPU 2B SİSMİK VERİ TOPLAMA VE PROSESİ; KÖMÜR ARAMACILIĞINDA SİSMİK YANSIMA UYGULAMASINA BİR ÖRNEK

ŞARKİKARAAĞAÇ SAHASINDA KÖMÜR İÇEREN İSTİFİN KÖMÜR PETROLOJİSİ VE MİKROPALEONTOLOJİSİYLE İLGİLİ ÖN SONUÇLAR, ISPARTA (GB ANADOLU)

SOURCE ROCK EVALUATION OF THE MIDDLE-UPPER JURASSIC STRATA OF THE BLU E NILE BASIN, SE SUDAN: GEOC HEMICAL AND PALYNOFACIES IMPL ICATION S

ARTIFICIAL INTELL IGENC E ANALY SIS OF PO ST-STACK CARBONATE RESERVOIR IN SAUDI ARABIA: RESERVOIR CL ASSIFICATION AND PO ROSITY ESTIMATION

THE IMPORTANCE OF UNDERSTANDING DEPOSITIONAL MODEL IN BUILDING PREDICATIVE 3D NUMERICAL GEOLO GICAL MODEL OF HYDROC ARBON RESERVO IRS

ORTA VE KUZEY İRAN’DA ŞEMŞEK FORMASYON KÖMÜRÜ

DEVELİ KAPALI HAVZASI KUZEYİNDE JEOJENİK KÖKENLİ İZ ELEMENT ZENGİNLEŞMESİ

JEOTERMAL REZERVUARDAKİ GEÇİRİMLİ YAPILARIN TANIMLANMASI; LAHENDONG ÖRNEĞİ

HAVZA YÖNETİMİNDE JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

GAZİPAŞA (ANTALYA) KIYI OVASI AKİFERİNİN İZOTOP VE HİDROKİMYASAL HİDROJEOLOJİK MODELİ

THE ROLE OF ANTHROPOGENIC AND NATURAL FACTORS IN SHAPING THE DROU GHT OF FALAJ MAZRA, BIDBID, NORTHERN OMAN

DÖRTYOL (HATAY) KIYI AKİFERİNİN HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

ERÇEK GÖLܒNÜN SU KOLONUNUN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

BENDİMAHİ DERESİNİN HİDROJEOKİMYASI VE MİNERALOJİSİ

NİĞDE KENT MERKEZİ, ALÜVYON AKİFERİNİN HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

GAZİANTEP BÖLGESİ YERALTISULARININ HİDROJEOKİMYASI VE NİTRAT KİRLİLİĞİ

GROUNDWATER INVESTIGATION USING GEOELECTRICAL SURVEY OF SELECTED FIELD-ZARAYAN AREA, SUL AIMANY AH, NE OF IRAQ

A GIS – BASED CATASTROP HY THEORY FO R MAPP ING FLOOD-PRON E AREA, IRAQ AS A CASE STUDY

EXPLORATION OF TEPID AND HOT WATER RESOURCES IN THE TOK AJ MOUN TAINS (HUN GARY) BY GEOELECTRICAL MULTI-ELECTRODE MEASUREMENTS

GİRESUN YÖRESİ (SAKARYA ZONU DOĞUSU) GEÇ KRETASE YAŞLI FELSİK VOLKANİK KAYAÇ SERİLERİNİN ZİRKON OKSİJEN VE TÜM KAYAÇ SR-ND-PB İZOTOP BİLEŞİMLERİ VE PETROLOJİK ANLAMI

KUZEYDOĞU ANADOLU JEOTERMAL KAYNAKLARININ ASAL GAZ VE ÇEVRESEL İZOTOP JEOKİMYASI

KARAKARTAL (KEMALİYE, ERZİNCAN) PORFİRİ Au-Cu MADENİNİN JEOKRONOLOJİSİ

EMİRDAĞ (AFYON) VOLKANİZMASININ PETROJENEZİ

ANADOLU’DAKİ AKTİF FAY ZONLARINDAN ELDE EDİLEN RADYOMETRİK, DURAYLI İZOTOPİK, JEOKİMYASAL VE ASAL GAZ SİNYALLERİ

KAÇKAR BATOLİTİ ORTA EOSEN GRANİTOYİDLERİNİN 40Ar/39Ar JEOKRONOLOJİSİ VE Sr-Nd-Pb İZOTOP JEOKİMYASI, KD TÜRKİYE

GÜNCEL ACIGÖL SEDİMANLARININ KARBON VE OKSİJEN İZOTOP ORANLARI VE KARBONAT ÇÖKELİM MEKANİZMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇAYKARA (TRABZON) İNTRÜZİF KOMPLEKSİ İÇERİSİNDEKİ MAGMATİK KAYAÇLARIN PETROKİMYASI VE SR-ND-PB İZOTOP JEOKİMYASI, DOĞU PONTİDLER (KD, TÜRKİYE)

KAYSERİ-YAHYALI ve DEVELİ İLÇELERiNDE BULUNAN “ROMA OCAKLARI”NDA RADYOMETRİK 14C VERİLERİ

ALADAĞ OFİYOLİTİ (G-TÜRKİYE) MANTO PERİDOTİTLERİ VE KABUKSAL KAYAÇLARININ Re-Os İZOTOPİK EVRİMİ

TÜRKİYE’NİN JEOTERMAL KAYNAKLARININ GÜNÜMÜZDEKİ GÖRÜNÜMÜ VE KULLANIMDAKİ GELİŞMELER

AFYON SANDIKLI OVASI JEOTERMAL VE SOĞUK SU İŞLETME SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

GAP BÖLGESİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARIN POTANSİYEL DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖNERİLER

AFYONKARAHİSAR JEOTERMAL SAHALARI JEOTERMOMETRE UYGULAMALARI

ALAŞEHİR (MANİSA) JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİK MODELLEMESİ

ERCİYES VOLKANİZMASI GÜNCEL SICAKLIK POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINA YÖNELİK JEOLOJİK, JEOFİZİK, HİDROJEOKİMYA ETÜTLERİ VE JEOTERMAL AMAÇLI SONDAJ ÇALIŞMALARINA AİT DEĞERLENDİRMELER

SIĞ JEOTERMAL SİSTEMLERİN YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ VE GELENEKSEL GÜÇ SİSTEMİYLE KIYASLANMASI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI CUMALI (SEFERİHİSARİZMİR) JEOTERMAL SİSTEMDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ

KLAİPEDA JEOTERMAL ALANINDA ENJEKSİYON PROBLEMLERİ-GELİŞTİRİLMEKTE OLAN HASSAS UYARIM İŞLEMLERİ İÇİN SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ

JEOTERMAL ENERJİ KONUSUNDA İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

GEOTHERMAL ENERGY EXPLO RATION & EXPLO ITATION IN JORDAN, SUDAN AND MOROCCO , AN Impleme ntati ON Roadmap

NON-POLLEN BİO-PROXİES USED İN RECPNSTRUCTİNG QUATERNARY CONTİNANTEL SYSTEMS : NEW ORİENTATİONS İN PALAEOCLİMATİC AND ANTHROPOGENİC ENVİRONMENTS

KOZMOJENİK 36Cl İZOTOPU KULLANILARAK GENÇ LAVLARIN TARİHLENDİRİLMESİ: GEÇ PLEİSTOSEN – ERKEN HOLOSEN ERCİYES MONOJENETİK LAV DOMLARI

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KUVATERNER JEOLOJİSİ HARİTALARININ HAZIRLANMASI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ANADOLU GÖLLERİNDE KUVATERNER ÇALIŞMALARI

KUVATERNER ÇALIŞMALARINDA YÜZEY DEFORMASYON ANALİZİ: LIDAR SİSTEMİ

TÜRKİYE ENDEMİK BİTKİLERİNİN KUVATERNER’DEKİ OLASI SIĞINMA ALANLARI VE GÖÇ YOLLARI

LÜMİNESANS TARİHLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR: YAŞ SINIRLARININ GENİŞLETİLMESİ VE ÖRNEK HAZIRLAMA PROSEDÜRÜNÜN SADELEŞTİRİLMESİ

PLEİSTOSEN DÖNEM’DEN BİR ALT PALEOLİTİK KESİT: KARAİN

KUVATERNER VOLKANİZMASI VE AKTİF TEKTONİZMA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE’DE PLEİSTOSEN ARKEOLOJİSİ: GELECEK ARAŞTIRMALARI İÇİN ÖNERİLER

ARKEOLOJİK VE JEOLOJİK BULGULAR İLE TABAK MAĞARASI’NIN HOLOSEN GEÇMİŞİ (ANTALYA, GÜNEY TÜRKİYE)

ANADOLU’DA GEÇ KUVATERNER BUZUL BUZULLARARASI DÖNGÜLERİNİN TÜRLER ÜZERİNE ETKİLERİ

KIZILIRMAK NEHRİ’NİN DRENAJ SİSTEMİ NE ZAMAN VE NASIL OLUŞTU?

MİKROMEMELİLER PALEONTOLOJİSİ TÜRKİYE’DE KUVATERNER ÇALIŞMALARINA NE KATABİLİR?

SARIÇAY OVASINDA PALEOCOĞRAFYA VE JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI (MİLAS – MUĞLA)

KARADAĞ’DA (TEKE YARIMADASI) PLEİSTOSEN BUZULLAŞMALARI

CROLL-MİLANKOVİÇ HİPOTEZİ: GEÇMİŞİ, SORUNLARI VE UYGULAMALARI

DOĞU PONTİDLERİN GEÇ KUVATERNER DÖNEMİ YÜKSELİM HIZI VE AKTİF TEKTONİĞİ

YEŞİLIRMAK DELTASI KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMİNE BARAJLARIN ETKİSİ

TYANA ANTİK KENTİ (KEMERHİSAR, NİĞDE) VE YÖRESİNİN HOLOSEN DÖNEMİ PALEOORTAMSAL ÖZELLİKLERİ

İKLİM VE DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİKLİKLERİ İLE GENÇ TEKTONİZMA KONTROLÜNDE SAKARYA NEHRİ’NİN GEÇ PLEYİSTOSEN EVRİMİ

FOSİL POLEN KAYITLARI YARDIMIYLA MEKANSAL VE ZAMANSAL BAĞLAMDA PALEOVEJETASYON ANALİZLERİ: KAPADOKYA YÖRESİ ÖRNEĞİ

MUĞLA POLYESİ VE TORTULLARI

BOZDOĞAN GRABENİ (BATI ANADOLU) KENAR FAYLARININ TEKTONİK JEOMORFOLOJİSİ

BATI ANADOLU’NUN SON 320 BİN YILLIK YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ İKLİM ve ÇEVRE KAYITLARI: ACIGÖL ÇÖKEL KAYITLARI

BAĞLARARASI HÖYÜĞÜ ÇEVRESİNDE PALEOCOĞRAFYA VE JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI (ÇEŞME – İZMİR)

SON KALKOLİTİK VE TUNÇ ÇAĞLARI’NDA (G.Ö. 6000- 3200) GÖLLER BÖLGESİ’NİN İKLİM MODELLEMESİ: MAKROFİZİKSEL İKLİM MODELİ SONUÇLARI

DİYARBAKIR HAVZASINDA İKLİM ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN YER ŞEKİLLERİ VE LİTOLOJİK FAKTÖRLERİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ

KÜLTEPE-KAYSERİ ÇEVRESİNİN GEÇ HOLOSEN ORTAMSAL DEĞİŞİMİ, İÇ ANADOLU, TÜRKİYE

MUCUR ÇEVRESİNİN SON 800 YILDAKİ PALEOVEJETASYONU

PETROGRAPHY, GEOC HEMISTRY AND STABLE CARBON AND OXYGEN ISOTOP ES OF TRAVERTINE FROM THE QOTUR AREA, NW IRAN

AĞRI DAĞI VOLKANI MAGMA POMPALAMA SİSTEMLERİ, DOĞU ANADOLU: JEOFİZİKSEL VE NUMERİK MODELLEME ÇALIŞMALAR

ORTA PONTİDLERDEKİ YAYGIN ORTA JURA MAĞMATİZMASI: ORTA PONTİDLERİN JEODİNAMİK EVRİME İLİŞKİN ÖNERİLER

ERKEN MİYOSEN KIRKA-FRİGYA KALDERASINDE GENLEŞME TEKTONiĞİ VE KALDERE OLUŞUMUNUN BOR ÇÖKELİMİNE ETKİLERİ, BATI ANADOLU

SÜPHAN VOLKANI’NIN ALTINA KONUMLANMIŞ VE VOLKANİZMAYI OLUŞTURMUŞ OLAN MAGMANIN DEPOLANMA KOŞULLARI: 0.5 GPA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

KARADAĞ STOĞU’NDA (BALYA-BALIKESİR) FRAKSİYONEL KRİSTALLEŞME, MAGMA KARIŞMASI (MİXİNG/MİNGLİNG) VE PERİTEKTİK FAZ KATILIMI

BULANIK (MUŞ) VOLKANİTLERİNİN JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ

GÜRÜN ve KANGAL HAVZALARINDAKİ (SİVAS) ERKEN MİYOSEN-PLİYOSEN BAZALTLARININ PETROLOJİSİ VE TEKTONİK ÖNEMİ

SOLARYA (ILICA-ŞAMLI) PLÜTONU (KB ANADOLU) YERLEŞİM MEKANİZMALARI

MAGMATİK KAYAÇ JEOKİMYASI VERİLERİNİN YORUMLANMASI İÇİN YENİ BİR WEB TABANLI UYGULAMA: ÖNCEL MODELLER

S-TİPİ NAMLIKIŞLA ANDALUZİT GRANİTİNİN JEOLOJİSİ VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ, ORTA ANADOLU, ORTAKÖY/AKSARAY

ÇARPIŞMA SONRASI ORTA-EOSEN VOLKANİKLERİNDE SAPTANAN MAGMA ODASI SÜREÇLERİ (TOKAT VE SİVAS BÖLGELERİ, KD TÜRKİYE)

TOKAT VE SİVAS YÖRELERİ (KD TÜRKİYE) ORTA EOSEN VOLKANİK KAYALARININ PETROJENEZİ VE TEKTONOMAGMATİK EVRİMİ

ALADAĞ VOLKANİK SİSTEMİ VE ÇEVRESİNİN PETROGRAFİSİ, VOLKANOSTRATİGRAFİSİ, PETROLOJİSİ VE JEOKİMYASI KONUSUNDA İLK BULGULAR (SARIKAMIŞ, KARS)

GABRO KAYAÇLARININ KUZEY İRAN’DA PALEOTETİS SUTURU BOYUNCA İNCELENMESİ

KUZGUN FORMASYONU (ADANA BASENİ) İÇERİSİNDEKİ TÜFLERİN JEOKİMYASI, PETROLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİNİN ARAŞTIRILMASI

BATI ANADOLU ALTIN VE BAZ METAL YATAKLARININ KEŞFİNDE BÖLGESEL BLEG VE -80 MESH DERE TORTULU JEOKİMYASI ETKİNLİĞİ ARASINDA KIYASLAMA

BİGA YARIMADASI Pb-Zn CEVHERLEŞMELERİ’NİN KURŞUN İZOTOP SİSTEMATİKLERİ

ORTA ANADOLU’DA MAKASLAMA ZONUNDA OLUŞMUŞ ALTIN CEVHERLEŞMESİ: TERZİALİ CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİ VE MİNERALOJİSİNDEN AYRINTILAR

ÖKSÜT (DEVELİ, KAYSERİ, TÜRKİYE) YÜKSEK SÜLFİDASYON EPİTERMAL ALTIN CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİSİ – MİNERALOJİSİ – ZAMANLAMASI VE KÖKENSEL ARAŞTIRILMASI

SEDİMANTER YAN KAYAÇLI BİR ALTIN CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ: NEVŞEHİR-AVANOS-MAHMAT ALTIN YATAĞI

PORFİRİ BAKIR YATAKLARININ MAGMATİKHİDROTERMAL TETİKLEYİCİLERİ VE KONTROLLERİ

BALIKESİR-BURHANİYE-DUTLUCA KÖYÜ CİVARINDAKİ HİDROTERMAL ALTERASYONUN MİNERALOJİK, PETROGRAFİK İNCELENMESİ VE KÖKEN YORUMU

KESTANELİK EPİTERMAL DAMAR SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ YAPISAL KONTROLLER: EPİTERMAL ALTIN MİNERALİZASYONU SIRASINDAKİ PERMEABİLİTE ARTIŞ MEKANİZMALARI HAKKINDA ÇIKARIMLAR

AFYON – SANDIKLI (AS ALKALEN PORFİRİ BAKIR-ALTIN CEVHERLEŞMESİNİN ALTERASYON VE MAGMATİZMA İLE OLAN UZAY-ZAMAN İLİŞKİSİ

ZEYBEK MASİF SÜLFİD CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİSİ (KASTAMONU-TÜRKİYE)

PLASER DEMİR YATAĞINDA HACİMSEL YÜZDE İLE KAYNAK TAHMİNİ: SİVAS-DİVRİĞİ-PURUNSUR-TAŞLITEPE DEMİR YATAĞI

YIKAMANIN REZERVE VE KAYNAK HESAPLAMASINDAKİ ÖNEMİ: ÇELTİKÇİ KÖMÜR CEVHERLEŞMESİ, ANKARA, TÜRKİYE

NOKTA YÜKÜ DAYANIM İNDEKSİ İLE TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMININ TAHMİNİNDE SAHAYA ÖZGÜ ÇALIŞMANIN ÖNEMİ: ÇELTİKÇİ KÖMÜR PROJESİ ÖRNEK UYGULAMASI

KAYNAK/REZERV HESAPLAMASINDA JEOLOJİNİN ÖNEMİ:ÇELTİKÇİ KÖMÜR PROJESİ ÖRNEĞİ

SİVAS BAKIRTEPE ALTIN MADENİ KAYNAK TAHMİNİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

SİVRİKAYA Fe-SKARN CEHERLEŞMESİNİN JEOKİMYASAL, SIVI KAPANIM VE İZOTOP JEOLOJİSİ (C VE O) ÖZELLİKLERİ, (RİZE, KD-TÜRKİYE)

ÇELTİKÇİ KÖMÜR CEVHERLEŞMESİ, ANKARA, TÜRKİYE

TOPUK PLUTONU İLE İLİŞKİLİ KOZBUDAKLAR ŞEELİT CEVHERLEŞMESİNİN (BURSA, BATI ANADOLU) NADİR TOPRAK ELEMENT BİLEŞİMLERİ

BALYA (BALIKESİR) Pb-Zn YATAĞI’NIN JEOLOJİSİ VE ALTERASYON ÖZELLİKLERİ

MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL INVESTIGATION OF THE Mn-ORE OF A HISTORICAL MANGANESE DEPOSIT (EPL ÉNY ) IN HUN GARY

KAMAN DEMİR CEVHERLEŞMESİNİN (KIRŞEHİR, ORTA ANADOLU) MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL KARAKTARİSTİKLERİ

MADEN ENDÜSTRİSİNDE İŞ KAZALARININ İSTATİSTİK OLARAK SINIFLANDIRILMASI

SİVAS, ULAŞ, SOĞUKPINAR Ni ZENGİNLEŞMELERİ “YENİ BULGULAR’’

AKARCA ALTIN GÜMÜŞ CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİSİ VE MİNERALOJİSİ,BURSA,TÜRKİYE

BENTONİT MADENCİLİĞİNİN MADEN MEVZUATINDAKİ YERİ

THE HISTORY AND GEOLOGY OF THE RUDABANYA ORE BEARING COMPLEX (HUNGARY) AND THE GEOPHYSICAL INVESTIGATION OF WASTE ROCK PILES

İÇ ANADOLU’DA BEYPAZARI GÜNEYBATISINDA İZMİRANKARA KENEDİNİN EVRİMİ

AKIŞKAN-KAYA ETKİLEŞİMİ İLE ÇETMİ EKLOJİTLERİNDE (BİGA YARIMADASI, KB TÜRKİYE) EKLOJİT FASİYESLİ KOŞULLARDA DAMARLARIN OLUŞUMU

GD TÜRKİYE’DE KADOMİYEN (EDİAKARAN-ERKEN KAMBRİYEN) MAGMATİZMASININ KÖKENİ VE TEKTONİK GELİŞİMİ ÜZERİNE ZİRKON U-Pb YAŞ VE JEOKİMYASAL SINIRLAMALAR

KEBAN METAMORFİKLERİNİN TEKTONOSTRATİGRAFİSİNİN YENİ PALEONTOLOJİK VERİLERE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

KAZDAĞI MASİFİ (KUZEYBATI ANADOLU) METAGRANİTOYİDLERİNİN İZOTOP JEOKİMYASI VE JEOKRONOLOJİSİ

INV ESTIGATION S ON GEOC HEMISTRY AND GEOCHRONOLOGY OF METABASIC ROCK S FROM CHALDORAN OPHIOLITIC COMPLEX NW IRAN

KARAKAYA KOMPLEKSİ’NDE (KB ANADOLU) YER ALAN EKLOJİTLERİN RUTİL İZ ELEMENT BİLEŞİMİ VE RUTİL TERMOMETRESİ

SAVATLI-ÖZALP SAHASINDA GÖZLENEN SERPANTİNİTLERİN JEOLOJİK VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ (VAN-DOĞU ANADOLU)

GÜNEYDOĞU ANADOLU OTOKTONU’NUN DOĞU BÖLÜMܒNDE (HAKKARI-ŞIRNAK) PALEOZOYİK-TRİYAS YAŞLI İLLİTLERİN JEOKİMYASI

SU YAPILARININ PROJELENDİRİLMESİNDE JEOTEKNİĞİN ÖNEMİ

İZMİR METROSU TÜNEL GÜZERGAHINDAKİ GÖÇÜK SORUNLARI

BÖLÜNMÜŞ YOLLA VAUK DAĞI GEÇİŞİ PROJESİNİN MÜHENDİSLİK ANALİZİ VE ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİSİ

TABEA ANTİK KENTİ (KALE-DENİZLİ) GÜNEY YAMACINDAKİ KÜTLE HAREKETLERİNİN OLUŞUM MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ

ELMADAĞ-KIRIKKALE AYRIMI KALECİK YOLU HEYELANININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

ISPARTA VOLKANİK KALINTI ZEMİNLERİ TANIMI VE MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

ALÜVYAL YELPAZEDEKİ BİRİMLERİN (MALATYA, AKÇADAĞ) JEOLOJİK - JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

ATIK MERMER TOZU İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ İRİ TANELİ ZEMİNLERİN DONMA-ÇÖZÜLME DAVRANIŞI

KİLLİ ZEMİNLERDE TOPLAM GERİLME DAYANIM PARAMETRELERİNİN İKİ DENEY TEKNİĞİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

STANDART PENETRASYON DENEYİ, KUYU AŞAĞI JEOFİZİK YÖNTEMİ VE MENARD PRESİYOMETRE DENEYİ İLE ESKİŞEHİR KENTİ TEPEBAŞI İLÇESİNDE SIVILAŞMA RİSKİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

AGLOMERADA KÜTLE HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER, İZMİR İLİ, BAYRAKLI İLÇESİ TURAN MAHALLESİ ÖRNEĞİ

MEKANSAL PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA HEYELAN ÇÖZÜMLEMELERİ, MALATYA İLİ ARGUVAN İLÇESİ ÖRNEĞİ

DEVREK HEYELAN MEKANİZMASININ ANALİZİ

KUZEY ADANA BÖLGESİNDEKİ YOL ŞEVLERİNİN JEOTEKNİK İNCELEMESİ

CEVİZDERE (ÜNYE, ORDU) YÖRESİ KİLLİ ZEMİNLERİNİN KONSOLİDASYON VE PLASTİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI

BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR BÖLGESİ (İSTANBUL) ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN TAŞIMA DİRENCİ VE TEMEL BOYUTLARINA ETKİSİ

ORHANGAZİ (SAMANLI, BURSA) TÜNELİNDE YAPILAN JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR

SELÇUKGAZİ TÜNELİNDE YAPILAN JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR

FARKLI KATKI MADDELERİNİN DANİŞMEN FORMASYONUNA (TEKİRDAĞ) AİT KİLLERİN DAYANIM PARAMETRELERİNE ETKİSİ

ŞIRNAK-CİZRE YÖREL YERLEŞİM ALANI İÇERSİNDEKİ HEYELANLAR - OLASI HEYALAN RİSK ANALİZİ VE HARİTALANMASI

İSTANBUL-TUZLA ÇEVRESİNİN JEOTEKNİK İNCELEMESİ VE ZEMİN GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

ZAYIF KAYAÇ KOŞULLARINDA AÇILAN TÜNEL PORTAL ŞEVLERİNDE OLUŞAN DURAYSIZLIKLAR: MUTU TÜNELİ VAKA ANALİZİ

TOPRAK DOLGU BARAJLARDA DOĞAL YAPI MALZEMELERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİ KONTROL EDEN MÜHENDİSLİK PARAMETRELERİNİN RANTABİLİTEYE ETKİSİ

GEOPHYSICAL AND GEOTECHNICAL EVALUATION IN PARTS OF MOSUL DAM AREA, NORTHERN IRAQ

COLL APSIBLITYOF GYP SEOU S SOILIN TIKRIT/SALAHADDIN/ IRAQ

TOSYA İLE HAVZA ARASINDAKİ BÖLGENİN MORFOLOJİK GELİŞİMİNDE KUZEY ANADOLU FAYININ ETKİLERİ

MADEN, PETROL SAHALARINDA VE SU REZERVUARLARINDA GÖRÜLEN DEPREMSELLİĞE ÖRNEKLER: İNDÜKLENMİŞ DEPREMLER

BEYPAZARI KÖR BİNDİRME ZONU`NUN ANADOLU LEVHASININ İÇ DEFORMASYONUNDAKİ YERİ

KUZEY BOZKUŞ FAY ZONUNUN MORFOMETRİK ANALİZİ, KB İRAN

MALATYA FAYI’NIN AKÇADAĞ-ÖREN (MALATYA) ARASINDA KALAN KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE NEOTEKTONİĞİ

KUMDANLI FAYI’NIN DEPREM AKTİVİTESİNE İLİŞKİN PALEOSİSMOLOJİK VERİLER, ISPARTA BÜKLÜMÜ, GB ANADOLU

1 EKİM 1995 DİNAR DEPREM YÜZEY KIRIĞI ÜZERİNDE PALEOSİSMOLOJİK ARAŞTIRMALAR, GB TÜRKİYE

TATARLI FAYINA İLİŞKİN İLK PALEOSİSMOLOJİK BULGULAR, ISPARTA BÜKLÜMÜ, GB ANADOLU

WHERE ARE THE BOUNDARIES OF THE SOUTH CASPIAN BASIN?

GEOMETRY OF DEEP VELOC ITY DISCON TINU ITIES IN THE WESTERN MAKRAN USING RECEIVER FUNCTIONS

CRUSTAL STRUC TURE AND SEISMICITY OF ZU BAIR SUBZON E, SOU THERN IRAQ

TECTON IC SEISMOLO GY MODEL OF IRAQ

GEOMETRIC AND FRACTURE ANALYSIS FOR THE TRIPLE CONNECTION OF THREE ANTICLINES IN NORTHERN IRAQ

BÜYÜK MENDERES FAY ZONUNUN “YÜZEY FAYLANMASI TEHLİKESİ KUŞAĞI OLUŞTURMA KRİTERLERİ” AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İZMİR KÖRFEZİ VE ÇEVRESİNİN GÜNCEL DEPREM RİSKİ

STRUCTURAL EVOLUTION OF ZALA BASIN AREA BASED ON SEISMIC SECTION

REGIONAL GEOLOGICAL SITES OF ALBANIA IN A REGIONAL CONTEXT

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNİN JEOLOJİK MİRAS ALANLARI

SAND DUNES MIGRATION OVER QARA TABA ARCHITECTURE SITE AND METHODS OF STABILIZATION IN SOUTHERN IRAQ

TAR AL-SAYED AREA SUITABILITY AS A GEOPARK

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE JEOLOJİK MİRAS ENVANTERİ HAZIRLAMA VE JEOKORUMA ÇALIŞMALARI: AKREDİTASYON, ULUSAL KODLAMA SİSTEMİ VE ETKİLEŞİMLİ VERİ TABANI ÖNERİSİ

AHWAR OF SOUTHERN IRAQ IN THE UNESCO WORLD HERITAGE LIST:HOW THE PROTECTION WITH LACK OF NAYIONAL LAW AND LEGISLATION

RECLASSIFICATION OF GEOSITES BASED ON THE NEW ADMINISTRATIVE REFO RM OF TERRITORY ALBANIA

GEOSITES MAP OF TROPO JA MUN ICIPALITY (ALBANIA) AT SCALE 1:50000

DOĞU TOROSLAR’DA ÜST DEVONİYEN/ALT KARBONİFER KARBONATLARININ KONODONT BİYOSTRATİGRAFİSİ VE FASİYES TİPLERİ

DÜNYANIN EN ZENGİN DENİZEL YOSUN FOSİLLERİ İÇEREN ÜST PERMİYEN ANADOLU PLATFORMU ÖRNEKLERİNDEN BAZI YENİ CİNSLER VE BUNLARIN YENİ SINIFLANDIRMAYA ETKİLERİ

BOLKAR DAĞI BİRLİĞİ’NİN (ORTA TOROSLAR, TÜRKİYE) PERMİYEN-TRİYAS SINIR TABAKALARINDA FORAMİNİFER PALEONTOLOJİSİ, BİYOSTRATİGRAFİ VE SEKANS STRATİGRAFİSİ

BEŞPARMAK DAĞLARI`NIN (KUZEY KIBRIS) TRİYAS-EOSEN YAŞLI BİRİMLERİNİN STRATİGRAFİSİ VE YAŞ BULGULARI

SİVRİHİSAR (ESKİŞEHİR, KB TÜRKİYE) BÖLGESİ ÜST JURA – ALT KRETASE KARBONAT PLATFORMU VE YAMAÇ İSTİFLERİNİN FORAMİNİFER VE KALPİONELLİD BİYOSTRATİGRAFİSİ, MİKROFASİYES ANALİZLERİ VE TEKTONİK ÇIKARIMLAR

ANKARA KUZEYBATISINDA KITASAL ÖLÇEKTE KÜTLE AKINTILARI: KARGABEDİR OLİSTOSTROMLARI

ISTRANCA KRİSTALEN KOMPLEKSİ’NİN (KUZEYBATI TÜRKİYE) ÜST KRETASE STRATİGRAFİSİ VE GÜNEYDOĞU BULGARİSTAN’DAKİ İSTİFLER İLE KORELASYONU

LATE CRETACEOUS DINOSAUR FAUNA OF THE “HATEG ISLAND”(ROMANIA) - A CASE STUDY OF EVOLUTION IN ISOLATED CONDITIONS

HAYMANA HAVZASI (ANKARA, TÜRKİYE) ÜST MAASTRİHTİYEN SINIR TABAKALARINDA BENTİK FORAMİNİFER MORFOTİPLERİNİN DAĞILIMI İLE İLGİLİ İLK BULGULAR

HAYMANA HAVZASI’NDA KRETASE-PALEOJEN SINIR TABAKALARINDAKİ PLANKTONİK FORAMİNİFERLERİN BOLLUK VE ÇEŞİTLİLİK DEĞİŞİMLERİ VE KİTLESEL YOKOLUŞ DÜZEYİ ÜZERİNE YENİ GÖZLEMLER

KUZEY HAYMANA’DA (ANKARA, TÜRKİYE) ÜST PALEOSEN – ALT EOSEN İSTİFİNDE PLANKTONİK FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ İLE İLGİLİ İLK BULGULAR

SİLİFKE-TAŞUCU (MERSİN, GÜNEY ANADOLU) BÖLGESİNDE YERALAN BİRİMLERİN PETROGRAFİSİ VE İPRESİYEN-LÜTESİYEN, LANGİYEN-SERRAVALİYEN PLANKTONİK FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ

HASANAĞA DERESİ (BATI MALATYA, DOĞU TÜRKİYE) EOSEN İSTİFİNDE PALEOBİYOÇEŞİTLİLİK ANALİZİNE BİR ÖRNEK

ERKEN EOSEN EL GARIA FORMASYONU VE DİĞER KARBONAT BİRİMLERİNİN İRİ BENTİK FORAMİNİFERLERİ (BAŞLICA ORTHOPHRAGMİNİDLER), KUZEY TUNUS: PALEOBİYOCOĞRAFİK SONUÇLAR

EOSEN YAŞLI LİNYİTLİ DÜMREK HAVZASI’NIN (SİVRİHİSAR, ESKİŞEHİR) MİKROPALEONTOLOJİK ÖZELLİKLERİ

LİNYİTLİ MİYOSEN TOSYA HAVZASI’NIN (KASTAMONU) MİKROPALEONTOLOJİSİ VE PALEOEKOLOJİSİ

GALATYA MASİFİ (ANKARA KUZEYİ) MİYOSEN FOSİL ORMANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLK SONUÇLAR VE PALEOKLİMATOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL’UN BATISINDA ZENGİN BİR GEÇ MİYOSEN MEMELİ FAUNASI

TÜRKİYE SENOZOYİK’İ1 KARNİVOR TOPLULUĞU: ESKİ VE YENİ BULGULAR

TÜRKİYE’NİN DOĞUSUNDA POLEN OLMAYAN FOSİL PALİNOMORFLAR: GEÇ HOLOSEN PALEOÇEVRESEL DEĞİŞİMLERİNİN YORUMLANMASINDA BİR GÖSTERGE

İZMİT KÖRFEZİ GEÇİŞ KÖPRÜSÜ (OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ) 2010 DENİZALTI SONDAJLARINDAN ÖN FAUNAL VERİLER

KARADENİZ VE MARMARA BAĞLANTISI (İZMİT KÖRFEZİ), TÜRKİYE: YENİ BULGULAR

PALEONTOLOJİK BULGULARIN IŞIĞINDA İZMİT KANALI VE TARİHÇESİ

DOĞANBEY BURNU (SEFERİHİSAR-İZMİR) SICAK SU ÇIKIŞLARI ÇEVRESİNDEKİ FORAMİNİFER, OSTRAKOD VE MOLLUSK TOPLULUĞU HAKKINDA

ERÇEK GÖLܒNÜN PALİNOLOJİK İLK BULGULARI: VAN GÖLÜ DOĞUSU, TÜRKİYE

LÜTESİYEN-PRİYABONİYEN (EOSEN) YAŞLI PLANKTONİK FORAMİNİFERLERİN DURAYLI İZOTOP PALEOEKOLOJİSİ (ISPARTA KB’SI, TÜRKİYE)

SELANDİYEN-İPRESİYEN PALEOORTAMSAL KOŞULLARININ KALKERLİ NANNOFOSİL TOPLULUĞUNA DAYALI OLARAK YORUMLANMASI, KOCAELİ YÖRESİ TÜRKİYE

AKIN – TAŞKONAK KÖYLERİ (GÜNEYDOĞU VAN) DOLAYINDA YÜZEYLEYEN SERRAVALİYENTORTONİYEN (ORTA-GEÇ MİYOSEN) VAN FORMASYONU ÇÖKEL KAYAÇLARININ MİKROFASİYESLERİ VE MİKROPALEONTOLOJİK ÖZELLİKLERİ

DOĞU ANADOLU (DOĞU TÜRKİYE) NEO – TETİSİ’NİN KAMPANİYEN – TORTONİYEN (GEÇ KRETASE – GEÇ MİYOSEN) PALEOBATİMETRİSİNE BİR YAKLAŞIM

GÜNEYBATI ANADOLU (YATAĞAN HAVZASI) ORTA MİYOSEN BİTKİ MAKROFOSİL ARAŞTIRMALARI

GÜNEYDOĞU ASYA’DAKİ (MALEZYA YARIMADASI) FARKLI MAĞARA ÇÖKELLERİNDEN DERLENEN OMURGALI FOSİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI

DAKAC (DATÇA-KALE-ACIGÖL) HAVZASININ OLİGOSEN PALEOCOĞRAFYASI VE TEKTONİK ÖNEMİ

MESARYA ÖNÜLKE HAVZASININ (KUZEY KIBRIS) ŞELF ORTAMINDAN GELGIT HAKIM BOĞAZA OLİYOSEN-ERKEN PLEYİSTOSEN JEOLOJİK EVRİMİ

ISTRANCA YÜKSELİMİNİN KD VE GB ALANLARINDA PLİYO-KUVATERNER İSTİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ, KB TÜRKİYE

TRAKYA HAVZASI LİNYİT İÇERİKLİ DANİŞMEN FORMASYONUNUN ÇÖKELME ORTAMLARI, MALKARA, TEKİRDAĞ

ARAP VE TOROS KRETASE KARBONAT PLATFORMLARINDA KISA VE UZUN SÜRELİ DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN KAYITLARI (GD VE GB TÜRKİYE): İKLİM VE TEKTONİK FAKTORLERİN ETKİLERİ

KARAAĞAÇ-ERMİŞLER KÖYÜ (KD VAN) CİVARINDAKİ KURTDELİĞİ FORMASYONUNA AİT JİPSLİ BİRİMLERİN DİYAJENETİK SÜREÇLERİ VE DEPOLANMA ORTAMI

GEÇ JURA-ERKEN KRETASE YAŞLI PLATFORM KARBONATLARINDAKİ (BERDİGA FORMASYONU) DOLOMİTLEŞMENİN KÖKENİ VE MAĞMATİK YAY GELİŞİMİNİN DOLOMİTLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, BAŞOBA YAYLA (TRABZON), KD TÜRKİYE

CRITICAL REVIEW OF THE UPPER CRETACEOUS KOMETAN CHALKYLIMESTONE IN ZAGROS BASIN, NORTHEAST IRAQ

SUBSIDENCE ANALYSIS AND BASIN INFILL MODEL OF PALEOZOIC SUCCESSION, IRAQ

TUZLA ÇAYI (GÜLPINAR - ÇANAKKALE) DELTASI PLAJ KUMLARININ AĞIR MİNERAL İÇERİKLERİ VE KÖKENİ

HACIKIRI (KARAİSALI) CİVARINDAKİ KARAİSALI FORMASYONU’NUN ÇÖKELME ORTAMI VE DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİ (ADANA BASENİ)

ESKİ İKLİM ÇALIŞMALARINDA GÖL ÇÖKELLERİNE AİT JEOKİMYASAL VERİLERİN KULLANIMI: KONYA HAVZASI KUVATERNER GÖL ÇÖEKELLERİNDE BİR VAKA ÇALIŞMASI

HİSARALAN (SINDIRGI, BALIKESİR) JEOTERMAL ALANINDAKİ TRAVERTENLERİN DEPOLANMA ÖZELLİKLERİ VE JEOKİMYASI

DÜZKÖY-ÇAYIRBAĞI (TRABZON) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE KRETASE/PALEOJEN STRATİGRAFİSİNDE YENİ SEDİMANTOLOJİK BULGULAR

EXPERIMENTS WITH X-RAY DIFFRACTION FOR SMECTITE PRESENCE ON MIXTURES WITH KNOWN COMPOSITION: IDENTIFICATION, QUANTIFICATION AND LIMIT OF DETECTION FOR ARTIFICIAL ``SANDSTONE``

WİLLİSTON HAVZASI`NIN KUZEY DAKOTA BÖLÜMܒNDEKİ ORTA BAKKEN ÜYESİ’NİN ÇÖKELME ORTAMI, DİYAJENEZ VE REZERVUAR KALİTESİ’NİN İNCELENMESİ

YENİ VERİLERLE İRDELENEN PEÇENEK HAVZASI

KUZEYDOĞU TRAKYA HAVZASI LİNYİT İÇERİKLİ TORTULLARIN ÇÖKELME ORTAMLARI, YENİKÖYAKPINAR, İSTANBUL

PERMİYEN–TRİYAS GEÇİŞİNE AİT ÇÖKELLERİN SEDİMANTOLOJİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ

KAPADOKYA BÖLGESİNDEKİ (ÜRGÜP, NEVŞEHİR, İÇ ANADOLU) VOLKANO-SEDİMANTER BİRİMLERİN LİTOFASİYESLERİ

BEŞPARMAK DAĞLARININ İLK YÜZEYLENME YAŞI: ÜST EOSEN FAN-DELTA ÇÖKELLERİNİN ÖNEMİ

MELEN NEHRİ SEDİMENTLERİNİN (DÜZCE OVASI) TANE BOYU DAĞILIMLARI KARBON VE TOPLAM AZOT İLİŞKİLERİ

ORTA ANADOLU NEOJEN STRATİGRAFİSİNDE YENİ ADLAMAYA BİR ÖRNEK: ESKİŞEHİR HAVZASI (MİYOSEN)

BARIŞ KÖYÜ (BAŞKALE, VAN) TRAVERTENLERİNİN FASİYES ANALİZİ

GEÇ JURA-ERKEN KRETASE YAŞLI BERDİGA FORMASYONUNUN MİKROFASİYES ANALİZİ VE ÇÖKELME ORTAMI, AYRALAKSA YAYLASI (TRABZON), DOĞU PONTİDLER KUZEY ZON

AĞRI HAVZASI’NIN STRATİGRAFİK, SEDİMANTOLOJİK VE JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ (AĞRI-DOĞU ANADOLU)

STABLE ISOTOP IC GEOC HEMISTRY, DIAGENESIS AND SEQUENC E STRATIGRAPHY OF THE UPP ER CRETACEOU S SUCCESSIONS, NORTHWESTERN IRAQ

TÜNELLERDE JEOLOJİK-JEOTEKNİK ARAŞTIRMA İŞ PROGRAMI VE ELDE EDİLEN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE YERBİLİMLERİ VERİ VE KAROT BİLGİ BANKASI’NIN KURULUŞU İLE İLGİLİ MEVZUAT ÇALIŞMALARI

SONDAJ AKIŞKANLARININ JEOTERMAL KUYULARIN İNŞASINDAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ

SONDAJ KUYULARININ ÇOK AMAÇLI KULANIMI

DAR ÇAPLI SONDAJ TEKNOLOJİSİ

ŞANTİYEDE ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

MADEN ARAMA ÇALIŞMALARINDA DÖNER KOVAN (MORSET) SİSTEMİNİN KULLANILMASI VE ELMASLI SONDAJDA KAROT KALİTESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ŞEYL, KALKER, MARN VE BAZALT KAYAÇ DAYANIM NİTELİKLERİNİN KAROTİYER İLERLEME HIZI İLE ETÜDÜ

ANKARA İLİ 3B SONDAJ ENVANTERİ

THE EFFECT OF HIGH TEMPERATURES AND CONSTANT PRESSURES ON THE PROPERTIES OF WATER-BASED DRILLING MUD

TOPRAK, UYGARLIK VE YAŞAM

FARKLI İKİ ANA MATERYAL ÜZERİNDE OLUŞMUŞ VERTİSOL TOPRAKLARIN MORFOLOJİ, MİNERALOJİ ÖZELLİKLERİ ve SINIFLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİK SÜREÇ VE DOĞRUSAL KOMBİNASYON TEKNİĞİNİN HEYELAN DUYARLILIK HARİTASININ OLUŞTURULMASINDA KULLANIMI (İLKADIM-SAMSUN)

GEÇMİŞ DÖNEM TOPRAKLARINA GENEL BİR BAKIŞ

BAZALT ANA MATERYAL ÜZERİNDE OLUŞAN TOPRAKLARIN AYRIŞMA ORANLARI VE KİL MİNERALOJİSİNE FARKLI TOPOGRAFİK POZİSYONUN ETKİSİ

SOIL CONTENT OF SOME OXIDES AND ITS RELATION TO WEATHERING LEVELS FOR SOME SOILS FORMED UNDER DIFFERENT CLIMATE CONDITIONS / NORTHERN IRAQ

SIGNIFICANCE OF CLIMOSEQUENCE ON GENESIS, DEVELOP MENT AND MINERALO GY OF SOILS FROM NORTHERN IRAQ

AKKAYA BARAJ HAVZASINDAKİ BAZI TARIM ARAZİLERİNDEN YÜZEYSEL AKIŞLA BESİN MADDESİ TAŞINIMI

TÜRKİYE’DEKİ PALEOTOPRAKLARIN TARIMDA KULLANILABİLİRLİĞİNE DAİR ÖN YAKLAŞIM

AÇIK KAYNAK KODLU UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMLARI İLE İNÖNÜ-ESKİŞEHİR İLÇESİ SINIRLARI İÇİNDE RÜZGAR ENERJİ SANTRALI YER SEÇİMİ

NİĞDE-ULUKIŞLA YÖRESİNDE AKTİF TEKTONİĞİN UZAKTAN ALGILAMA TABANLI DEĞERLENDİRİLMESİ

ADAKLI’DA (BİNGÖL) GÖRÜLEN HEYELANLARIN OLUŞMASINDA HAZIRLAYICI VE TETİKLEYİCİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KÜÇÜKÇEKMECE-BÜYÜKÇEKMECE (İSTANBUL) BÖLGESİNDEKİ HEYELAN HAREKETLERİNİN ENVISAT ASAR (C-BANT) SAR GÖRÜNTÜLERİNİN DInSAR, PSI VE SBAS ANALİZLERİ İLE ARAŞTIRILMASI

ALTERASYONLARIN BELİRLENMESİNDE MANTIKSAL OPERATÖR ALGORİTMASINA YENİ BİR YAKLAŞIM: KAYSERİ ÖRNEĞİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANARAK AÇIK KAYNAK KODLU KONUMSAL WEB UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ

SUBSIDENCE DETECTING AND MONITORING OF MOSUL DAM BY MUL TI-PASS DIFF ERENTIAL SAR INTERFEROMETRY USING SENTINEL 1A SATELL ITE IMAGES FROM 2014 TO 2016

AN INTEGRATED STUDY TO DETECT HYDROCARBON BY USING 3D SEISMIC REFLECTION AND REMOTE SENSING (THERMAL INFRARED) IN CENTRAL IRAQ

KULA BAZALTLARI JEOSİT ALANININ ZAMANA BAĞLI ALANSAL DEĞİŞİMİNİN LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ARAŞTIRILMASI

OPTİK UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇİZGİSELLİKLERİN BELİRLENMESİ

GENERATING GEOMORPHOLOGICAL MAPS USING DIGITAL ELEVATION MODELS FOR A PART OF ALTUN KOPRU AREA IN IRAQ

KENTLEŞMEDE MALİYET, EMNİYET, ZAMAN VE ESTETİK – ÇEVRE (MEZE) ÖLÇÜTLERİ

MEKÂNSAL PLANLAMADA ÇOKLU-TEHLİKE DAYALI RİSK AZALTMA STANDARDİZASYONU

YERLEŞİME UYGUNLUK ÇALIŞMALARINDA JEOMEKANİK DAVRANIŞ MODELLERİNİN ÖNEMİ

TÜRKİYE’DE KENT PLANLAMA-JEOLOJİ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE “AJE” ALANLARINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

JULES VERNE ROMANLARINDA YERBİLİMLERİ

BALLICA (PAZAR-TOKAT) MAĞARASI TABİAT PARKI

GEOLOGICAL CULTURE AND PIONEER FEMALE GEOLOGISTS IN IRAQ

FARKLI JEOFİZİK YÖNTEMLER KULLANILARAK MAĞARALARIN ARAŞTIRILMASI: YARIMBURGAZ MAĞARASI (KÜÇÜKÇEKMECE,İSTANBUL) ÖRNEĞİ

TUNA HAVZASI DOĞAL FELAKETLERİ, BARAJLARIN ETKİLERİ VE SOSYAL HAYATLA ETKİLEŞİMLER

KARTALKAYA TEPESİ MERMER OCAĞI’ NIN GENEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DEPHT ESTIMATION OF VERTICAL DYKE BY APPLYING A SIMPLE EQUATION

TECTONIC EVOLUTION AND GENESIS OF AL-THIRTHAR, ALHABBANIYA AND AL-RAZZ AZAH DEPRESSION S, CENTRAL IRAQ

OBRUK PLATOSU (İÇ ANADOLU) ÖRNEĞİNDE KARSTİK YAPILARIN MORFOMETRİK İNCELEMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TÜRKİYE HİDROGRAFYA HARİTASININ TASARLANMASI

KÜLTÜREL JEOLOJİ İNCELEMESİ; ORTA ANADOLU’DAKİ TÜRK YAZITLARI, KAZILDIĞI KAYALAR VE ÖZELLİKLERİ, ANKARA, TÜRKİYE

KÖROĞLU VOLKANİTLERİNDE YERŞEKİLLERİNİN DOKU VE BİLEŞİMLE İLİŞKİSİ, AFYON, BATI ANADOLU, TÜRKİYE

TEPECİK- ÇİFTLİK (NİĞDE) ARKEOLOJİK KAZISINDA 4D COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI

ARKEOLOJİK VERİLER IŞIĞINDA İZNİK GÖLÜN`DEKİ GÜNCEL VE ESKİ SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİ, KB ANADOLU, TÜRKİYE

TÜRKİYE KIYILARINDAKİ GÜNCEL SEDİMANLARDA HOLOSEN-ANTROPOSEN SINIRINA DAİR MUTLAK YAŞ VERİLERİYLE DESTEKLENEN İLK BULGULAR

ULUS (BARTIN) BÖLGESİ’NİN HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ VE ÖRNEKLEM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ZONGULDAK KARBONİFER HAVZASINDAKİ BİTKİ FOSİLLERİ

KAROT ORYANTASYON ALETİNİN JEOTEKNİK AMAÇLI KULLANIMI

YENİŞEHİR (DENİZLİ) ANTİK OCAĞI MERMERLERİNİN JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ VE JEOTURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GEÇ HOLOSEN GÖKOVA DELTASI’NIN İLERLEMESİ: AKÇAPINAR SEDİMAN KAYITLARI

BALA (İÇ ANADOLU, TÜRKİYE) PALEOTOPRAKLARININ ORTA PLEYİSTOSEN YAŞLI KALİŞLERİNİN İÇERDİĞİ PEDOJENİK PALİGORSKİTLERİN MİKROMORFOLOJİSİ

GÖKOVA KÖRFEZİ AKÇAPINAR AZMAĞI ÇÖKELLERİNDE GEÇ HOLOSEN ÇEVRE DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MARS - LUNAE PLANUM, BURULMA SIRTLARININ ZAMANSAL GELİŞİMİ VE KABUK KISALMASI HIZININ HESAPLANMASI