TMMOB Odalar 23 Mayıs 2022, Pazartesi

Önsöz

YUKARI KELKİT ÇAYI İLE MUNZUR BAĞLARI ARASININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ YE YAPISAL EVRİM

ANKARA BELANJININ LİYAS ONOESİ YAŞLI İMRAHOR KOMATİTİK VOLKANİZMASINA AİT PETBOLOJİK ve JEOKİMYASAL ÖN BULGULAR

KAYMAS - SİVRİHİSAR BÖLGESİNDE GÜNEY METAMORFİKLERİNİN RADYOMETRİK YAŞI HAKKINDA ÖN ÇALIŞMA

ÇATALCA (İSTANBUL) YÖRESİ TERSİYER TORTULLARININ ÇÖKELME ÖZELLİKLERİ VE JEOFİZİK İNCELEMESİ

ULUSLARARASI JEOLOJİ KORELASYON PROGRAMI? IGCP'nln 5 NUMARALİ "ALP - AKDENİZ DAĞ KUŞAĞINDAKİ HERSİYENİN ve Daha YAŞLI JEOLOJİ OLAYLARININ KORELASYONU

SİNOP BÖLGESİNİN BENEZOİK TEKTONİK OLUŞUMU

KELLER (BURBUR - DİMRİL) TEKTONİK PENCERESİ

ALTMEKİN (KONYA) ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

ERZURUM BASENİ ÇEVRESİNİ ETKİLİYEN AKTİF FAYLAR

ORTA ANADOLU MASİFİNİN GÜMÜŞKENI B, (NEVŞEHİR) DOLAYINDA JEOLOJİK PETROGRAFİK İNCELEMELER

BORNOVA KARMAŞIĞININ BAZI STRATİGBAFİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ

RİGA YARIMADASI KURŞUN - ÇİNKO YATAKLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GÖRÜLEN ENBIMİK GUVATRIN MEDENÎ : JEOKİMYASAL ÇEVRE

GELİBOLU YARIMADASI'NDAKİ İKİ ANA KAYANIN ORGANİK JEOKİMYASI VE EİL MİNERALLERİ İLE İNCELENMESİ

ZONGULDAK BÖLGESİNİN REJYONEL JEOFİZİK İRDELENMESİ

GÜMÜŞHANE - KALE AKASININ JEOLOJİSİ

DOĞU PONTİD ARKINDA ve BÖLGELERİNDE PALEO - STRES BAĞILIMI VE ÇOK SAFHALI RİFTLEŞME

GEBZE CIYARINDA YAPILAN PALEOMANYETİK GÖZLEMLERE GÜRE BATI PONTİD'LERİN ERKEN TRİYAS ESNASINDAKİ KONUMU

KUZEYDOĞU AKDENİZ BÖLGESİNİN OROJENİK EVRİMİ

CİLO OFIYOLÎTLERİNİN ANATOMİSİ

Çökelme ortamlar ve Amanos Dağı Alt Paleozoyik Sedimanlar içinde Paleocographic Evrim

KARŞILAŞTIRMA HAVZASI SINIR KİLİKYA GÜNEY ÖZELLİKLERİNİN KUZEY VE JEOLOJİK BAZI KIBRIS ARASINDA TÜRKİYE

ÖLÜDENİZ RİFT ZONUNUN GD-TÜRKİYE'deki KUZEY UCUNU OLUŞTURAN HATAY RİFTİ KARASU VADİSİ VOLKANİZMASININ Nd-Sr İZOTOPLARI AÇISINDAN YORUMU

BATI ANADOLU'NUN YAPISAL SORUNLARININ GRAVİTE VERİLERİ İLE İRDELENMESİ

MENDERES MASİFİ'NDE ÇEKİKDEK-ÖRTÜ İLİŞKİLERİNİN YEM GÖZLEMLER IŞIĞINDA TARTIŞILMASI

BATI ANADOLU'DAKİ VOLKANİK KAYAÇLARDA YENİ YAPİLAN KİMYASAL ANALİZLERİN, 87SR/86SR ÖLÇÜMLERİNİN VE RADYOMETRİK YAS

EMET NEOJEN GÖLSEL ŞASENİNİM MİNERALOJİ-PETROGAFİ VE JEOKİMYASI

KARABURUN YARIMADASI (İZMİR) ÜST KRETASE STRATİGRAFİSİ