TMMOB Odalar 09 Aralık 2021, Perşembe

Çökelme ortamlar ve Amanos Dağı Alt Paleozoyik Sedimanlar içinde Paleocographic Evrim

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

(179 KB)

Yazar
MEHMET ÖNALAN