TMMOB Odalar 07 Aralık 2023, Perşembe

İçindekiler

Kuzeybatı Anadolu'da Triyas ve Jura Kayalarının Yeniden Değerlendirilmesi: OrtaTriyas öncesi - Erken Kretase Tektonik Evrimi Üzerine Sınırlamalar ve Öneri

TÜRKİYE BİRİNCİ JEOTRAVERS PROJESİNİN AMACI, KAPSAMI Ve BEKLENTİLERİ

MENDERES MASİFİNİN G-GD'SUNDAKİ MESOZOYİK İSTİFLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI STRATİGRAFİLERİ VE KONUMLARI

SULTANDAĞ KUZEYDOĞU KESİMİNDE YENİ YAŞ BULGULARI

BATI TORASLAR'IN JEOLOJİK ÖZGEÇMİŞİNDE TEKTONİK 0LAYLARIN ZAMANLAMASI VE TÜRKİYE' NİN TEKTONİK YAPISINDAKİ ÖNEMİ

KONYA ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ

HATAY-KARASU YARIM GRABENİNİN KUZEY KISMININ AÇILMA TEKTONİĞİ

ÜÇLÜ BİRLEŞME NOKTASINA TÜRKİYE'DEN BİR ÖRNEK; KARLIOVA YÖRESİ

ÇATAK TEKTONİK PENCERESİ

DOĞU AKDENİZİN SİSMOTEKTONİK ÖZELLİKLEMİ: SONLU ELEMANLA ÇÖZÜMLEMESİ

STRIKING SMILARITIES BETWEEN THE ACTIVE TECTONICS OF THE EASTERN MEDİTERRANEAN AND ASIA

ARAP LEVHASININ KUZEY BÖLÜMÜ'NÜN TASVİRİ VE TEKTONİK YORUMLANMASI

KARACAHASAN (ELMADAĞ-ANKARA) KUZEYDOĞUSUNUN JEOLOJİSİ Ve PETROGRAFİSİ

KIRŞEHİR METAMORFİTLEİRİNİN (KIRŞEHİR KUZEYBATISI) STRATGRAFİK VE TEKTONİK ÖZELLİKLERİ

KIRKLARELİ-DEMİKKÖY GRANİTOYİDİNİN JEOKİMYASI: KUZEY TETHİS ADA YAYI SİSTEMİNDE SREDNOGOKİE-ISTIRANCA BÖLÜMÜNÜN EVRİMİ

DÜŞÜK TİO 2 LOSİTLİ ALKALEN VOLKANİZMANIN DOĞU PONTİD ARKI (KD TÜRKİYE) VE GERİSİ OFİYOIİTLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ

DEMİRKÖY PLÜTONUNDA PROGRESİF, KIMILGAN-SÜNEK DEFORMASYON