TMMOB Odalar 05 Aralık 2021, Pazar

Kuzeybatı Anadolu'da Triyas ve Jura Kayalarının Yeniden Değerlendirilmesi: OrtaTriyas öncesi - Erken Kretase Tektonik Evrimi Üzerine Sınırlamalar ve Öneri

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

(67 KB)

Yazar
ORHAN KAYA