TMMOB Odalar 19 Haziran 2024, Çarşamba

JEOLOJİK ORTAM VE SAĞLIK İLİŞKİSİ; ASBEST MARUZİYETİ – MEZOTELYOMA

SU KAYNAKLARININ KALİTESİ VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ

REVISITING THE TECTONIC EVOLUTION OF TURKEY AFTER FOUR DECADES

PALEOMAGNETISM AND OROGENIC BELTS AT SEVERAL SCALES: SUCCESSES AND INHERENT LIMITATIONS

BATI TÜRKİYE VE EGE DENİZİNİN AҪILMA TEKTONİGİ: GÜNCEL MODELLER VE PROBLEMLER

OFİYOLİTLER, ELMASLAR VE ULTRA YÜKSEK BASINÇ MİNERALLERİ: ÜST MANTO PETROJENEZİ ÜZERİNE YENİ GÖRÜŞLER

ANORTOZİTCE ZENGİN ARKEEN TABAKALI SOKULUMLAR: ARKEEN KENET KUŞAKLARI PARÇALARI

KAYAÇ KIRIKLARI BİLGİBANK

KARADENİZ GÜNEYİNDE VARİSKAN OROJENEZİ

TEKTONİKTE MODELLEME ÇALIŞMALARI: TÜM MODELLER YANLIŞTIR ANCAK HEPSİ ÖĞRETİCİDİR

BOR YATAKLARI İÇEREN NEOJEN HAVZALARININ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ, BATI ANADOLU, TÜRKİYE

MENDERES MASİFİ METASEDİMENTER KAYALARININ ÇÖKELME YAŞI VE KIRINTI KAYNAĞININ ZİRKON JEOKRONOLOJİSİ İLE ÇÖZÜMLENMESİ VE BUNUN TETİS EVRİMİNDEKİ ANLAM VE ÖNEMİ

AKTİF TEKTONİK VE DEPREM KAYNAK MEKANİZMALARI KONUSUNDA 30 YILI AŞKIN SÜREGELEN ARAŞTIRMALAR: 2017 AYVACIK-LESVOS, BODRUM-KOS, HALABJAH (IRAK)– SARPOL-E ZAHAB (İRAN) DEPREMLERİNDEN ÖRNEKLER

KIBRIS VE GÜNEY ANADOLU’NUN JEOLOJİK KORELASYONU

SAKARYA ZONUNDA PALEO-TETİS İLE KARAKAYA KOMPLEKSİNİN ZAMAN MEKAN İLİŞKİSİ VE BUNUN TEKTONİK ANLAMI

ÇATALDAĞ GRANİT-GNAYS-MİGMATİT KOMPLEKSİ’NİN (KB TÜRKİYE) SOĞUMA, DEFORMASYON VE YÜKSELİŞ TARİHÇESİ

BATI ANADOLU’NUN NEOTEKTONİĞİNE FARKLI AÇIDAN YAKLAŞIM: BÖLGENİN GÜNCEL DEFORMASYONU İÇİN YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ

BATI ANADOLU LİNYİT HAVZALARININ KONUMU VE DALAMA (YENİPAZAR-AYDIN) LİNYİT YATAKLARININ ÖZELLİKLERİ

İZMİR-ANKARA-ERZİNCAN SÜTUR ZONU BOYUNCA KALIK MANTO KAMASI ÜZERİNDE ÇARPIŞMA SONRASI MAGMATİZMA: ORTA EOSEN VOLKANİKLERİNİN PETROLOJİK EVRİMİ (ALMUS VE YILDIZELİ; KD, TÜRKİYE)

YİTİMLE İLİŞKİLİ PROSESLERİN TOROSLARDAKİ OFİYOLİTLER VE METAMORFİK DİLİMLERİN OLUŞUMUNA ETKİLERİ

ORTA SAKARYA (GÖYNÜK-BEYPAZARI) TERSİYER İSTİFİNİN TEKTONO-STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EDREMİT HAVZASI’NIN PLİYO-KUVATERNER GELİŞİMİ VE PALEOSTRES ANALİZİ

DOĞU KARADENİZ DAĞ KUŞAĞI’NIN (KD TÜRKİYE) GEÇ MESOZOYİK JEODİNAMİK GELİŞİMİ ÜZERİNE YENİ BULGULAR

NİĞDE-KIRŞEHİR MASİFİ VE TOROSLARIN MEZOSOYİK’DEN GÜNÜMÜZE TEKTONİK EVRİMİ VE PALEOMANYETİK SONUÇLARIN ÖNEMİ

ISPARTA GÖLCÜK VOLKANİKLERİ İÇERİSİNDEKİ KALINTI ZEMİNLER VE YAŞ BULGULARI

KIZILCAÖREN REE-F-BA- TH YATAĞININ CEVHER TİPLERİ VE OLUŞUM İŞLEMLERİ, TÜRKİYE

GÖLCÜK VOLKANİZMASINDA (ISPARTA, GB TÜRKİYE) ULTRAMAFİK, MAFİK, FELSİK KSENOLİTLER VE VOLKANİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI

2017, MW 6.5 BODRUM-KOS DEPREMİ: SIRADIŞI SİSMİK SERİ

2017 BODRUM-KOS DEPREM VE TSUNAMİSİ BAĞLAMINDA MUĞLA, GÖKOVA BÖLGESİ’NİN JEOLOJİK VE NEOTEKTONİK ANAHATLARI

BODRUM-KOS DEPREMİNİN DENİZDEKİ YÜZÜ

6 ŞUBAT 2017 MW 5.4 AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREMİNİN ARDINDAN FAY DÜZLEMİNİN GPS/GNSS VERILERİ İLE MODELLENMESİ

GÖKOVA FAY ZONU İÇİN DÜZLEMSEL SİSMİK KAYNAK MODELİ

BODRUM-KOS DEPREM VE TSUNAMİSİNİN KIYILARDAKİ ETKİLERİNDE KARAADA’NIN ROLÜ

BATI ANADOLU’NUN 3-BOYUTLU KABUK YAPISININ TAM DALGA BİÇİMİ TOMOGRAFİSİ YÖNTEMİYLE ANALİZİ

SKS AYRIMLANMASI ANALİZİ İLE DİKİLİ (İZMİR) BÖLGESİNİN SİSMİK ANİZOTROPİ PARAMETRELERİNİN SAPTANMASI

2017 AYVACIK, LESVOS VE BODRUM-KOS DEPREMLERİNİN (MW ≥ 3.5) BÖLGESEL MOMENT TENSÖR TERS ÇÖZÜM YÖNTEMİYLE ODAK MEKANİZMALARININ BELİRLENMESİ

KANAL İSTANBUL 35 MA, KARADENİZ İLE TRAKYA HAVZASI ARASINDA EOSEN VE OLİGOSEN’DEKİ DENİZEL BAĞLANTI: ÇATALCA BOĞAZI

MENDERES MASİFİ’NİN SOĞUMA TARİHÇESİ: AR-AR MİKA YAŞLARININ ÖNEMİ

TETİS KUŞAĞINDA ORTA PERMİYEN’DE YİTİM-ZONU ÜSTÜ OFİYOLİTİ OLUŞUMU (YENİŞEHİR ÖRNEĞİ, BURSA, KB TÜRKİYE) VE ÖNEMİ

SOĞUKYURT JEOTERMAL SAHASI SONDAJLARINDAN ELDE EDİLEN İLKSEL BULGULARLA MENDERES MASİFİ STRATİGRAFİSİ

PROVENANS ANALİZİ IŞIĞINDA BATI ANADOLU’DAKİ GEÇ KRETASE –PALEOSEN YAŞLI TRANS-FORELAND HAVZAYA AİT İLK BULGULAR

ULTRAHIGH PRESSURE OPHIOLITIC CHROMITE WITH UHP INCLUSIONS INDICATES DEEP SUBDUCTION IN THE ARCHAEAN: EVIDENCE FROM THE 2.55 GA ZUNHUA OPHIOLITIC MÉLANGE, CHINA

PARTIAL MELTING OF THE ULTRAHIGH PRESSURE ECLOGITE IN THE SULU OROGEN, CHINA: MELT GENERATION AND MIGRIGATION DURING EXHUMATION PROCESS

AFYON ZONU ÖRTÜ KAYALARININ MAKSİMUM ÇÖKELME YAŞI VE TEKTONİK ÖNEMİ: U-PB KIRINTILI ZİRKON JEOKRONOLOJİSİ VERİLERİ

KD UZANIMLI GÖRDES, DEMİRCİ VE SELENDİ HAVZALARININ NEOJEN EVRİMİ, BATI ANADOLU GENİŞLEME BÖLGESİ

AKHİSAR DOĞUSUNUN (MANİSA-BATI TÜRKİYE) MESOZOYİK İSTİFİNDEN YENİ PALEONTOLOJİK VE RADYOMETRİK YAŞ VERİLERİ; AFYON ZONU İLE KORELASYONU

NEOJEN ADANA HAVZASI’NIN TEKTONO-SEDİMANTER EVRİMİ

BİGA YARIMADASI SIĞ JEOLOJİK YAPISININ GRAVİTE VE HAVADAN MANYETİK ANOMALİLERLE YORUMLANMASI

MANYETİK DUYARLILIK ANİZOTROPİSİ YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN DEFORMASYON ELİPSOİDİNİN VE PALEOGERİLİM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: AKSU HAVZASI ÖRNEĞİ (GB TÜRKİYE)

GB ANADOLU’NUN OLIGOSEN SONRASI PALEOMANYETİK (AMS) ÖZELLİKLERİ VE KİNEMATİĞİ (TÜRKİYE)

BURDUR HAVZASININ MANYETOSTRATİGRAFİSİ VE KİNEMATİĞİ: FETHİYE BURDUR FAY ZONU İÇİN ÇIKARIMLAR, GB ANADOLU (TÜRKİYE)

ORTA TOROSLARIN MİYOSEN PALEOCOĞRAFYASININ PALEOMANYETİZMA YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ORTAYA KONULMASI

DOĞU ANADOLU PLATOSU’NUN TEMEL KAYALARI

TRİYAS–JURA YAY MAGMATİZMASINA AİT BULGULAR; JURA KUMTAŞLARINA AİT U-PB KIRINTI ZİRKON YAŞLARI DOĞU PONTİDLER, TÜRKİYE

GÜNEY INDIO DAĞLARI’ NIN TEKTONİK EVRİMİ, BATI TEKSAS: LARAMİYEN OROJENEZİ VE YAY VOLKANİZMASINDAN ‘BASIN AND RANGE’ GENİŞLEMESİNE

MEVCUT NORMAL FAY DOKUSUNUN SÜPERİMPOSE KIVRIMLANMAYA ETKİLERİ: BEKAHİR ANTİKNALİ, ZAGROS KIVRIM KUŞAĞI

KIVRIMLI SEKANSLARDAKİ DARALMA ORANI HESABI VE MANYETİK DUYARLILIK ANİZOTROPİSİ (AMS) ARASINDAKİ İLİŞKİ: HAYMANA HAVZASI, ORTA ANADOLU’DAN BİR VAKA ÇALIŞMASI

ISPARTA AÇISI KUZEYİNDE BİR BİNDİRME HATTI BOYUNCA CBS TABANLI MORFOMETRİK ANALİZ UYGULAMALARI: ANAMAS DAĞI ÖRNEĞİ

TECTONOMETAMORPHIC EVOLUTION OF THE RHODOPE MASSIF

MİYOSEN YAŞLI YENİDERE FORMASYONUNUN (AYDINMUĞLA- DENİZLİ) STRATİGRAFİSİ, FASİYES ÖZELLİKLERİ VE BÖLGESEL ÖNEMİ

SOMA HAVZASI’NDAN (BATI ANADOLU) PALEOMANYETIK VE KİNEMATIK VERİLER: İZMİR-BALIKESİR TRANSFER ZONU’NUN KUZEYE DEVAMI İLE İLGİLİ İPUÇLARI

FARKLI KAYAÇ TİPLERİ ÜZERİNDE OLUŞAN TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BİTKİ ZENGİNLİĞİ VE ÇEŞİTLİLİĞİNE ETKİSİ

MADEN ALANLARINDA ÇÖLLEŞME EĞİLİMİNİN TAHMİNİNDE TOPRAK ORGANİK MADDE İÇERİĞİNİN KULLANIMI

ARAZİ KULLANIMI VE BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN TOPRAK AGREGATLARININ DAYANIMINA ETKİSİ

NİĞDE YÖRESİNDE BULUNAN FARKLI ANAKAYALAR ÜZERİNDE GELİŞEN TOPRAKLARIN EROZYON EĞİLİMLERİ İLE BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

GÜRLEYİK DERESİ TUFA ŞEKİLLERİ, MİHALIÇÇIK/ ESKİŞEHİR

KİRLİLİK İNDEKSLERİ KULLANILARAK MORYAYLA KÖYÜ ÇEVRESİNDEKİ DERE SEDİMENTLERİNDE METAL İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (ERZURUM)

TERZİLİ-DELİCE KÖYLERİ (YERKÖY-YOZGAT) VE ÇEVRESİNDE AKÜMÜLATÖR BİTKİLERİN BELİRLENMESİ

YALINCAK KÖYÜ (HAFİK, SİVAS) ESKİ İÇME SUYU KAYNAĞINDAKİ ARSENİĞİN KÖKENİ

YATAĞAN FORMASYONU (ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN) KIRINTILI KAYAÇLARINDA MAĞARA OLUŞUMLARI, MUĞLA, GB TÜRKİYE

TEHLİKELİ KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ METODOLOJİSİ

ELMAS KRİSTALLERİ İÇEREBİLECEK BATI ANADOLU’DAKİ LAMPROİT BACALARI

MERSİN KUZEYİNDE YERALAN YEŞİL OPAL VE AGATLARIN, MİNERALOJİK - GEMOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MAVİ TOPAZLARIN DOĞAL VE YAPAYÖRNEKLERİNİN SPEKTRAL YÖNTEMLERLE AYIRT EDİLMESİ

BAFA GÜNEYİNDE JURA-KRETASE YAŞLI METAKARBONATLARDA İZLENEN TEKTONİZMA KONTROLLÜ HİDROTERMAL SÜSTAŞI ÖZELLİKLİ MAKRO-DİYASPOR MİNERALLEŞMESİNİN OLUŞUM MODELLEMESİ

KALKOLİTİK DÖNEME AİT KANLITAŞ HÖYÜĞÜNDE KULLANILAN SÜSTAŞLARININ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ – ESKİŞEHİR- KB ANADOLU

ANTİK DÖNEM SÜSTAŞLARININ (GLİPTİKLERİN) VE SÜSTAŞLI MÜCEVHERLERİN ARKEO-GEMOLOJİKSEL İNCELENMESİNİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ

İKİZCE (MERKEZ-BİLECİK) BÖLGESİNDEKİ DRUSE YAPILI KRİZOPRAS OCAĞININ MEVCUT DURUMU

KARACASU’DAKİ KAYA KRİSTALİ

DÜNYA SÜSTAŞI TİCARETİNDE BAZI SÜSTAŞLARININ ULUSLARARASI PİYASALARDAKİ 2017 YILI FİYATLARI

SENTETİK SÜSTAŞLARI ÜRETİM YÖNTEMLERİ

ÇANAKKALE BOĞAZI GÜNEYBATISI VE SAHİLLERİNDE (KARAMENDERES DELTASI VE İLERİSİ) SEDİMENTOLOJİK VE JEOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR: ANTROPOJENİK, JEOLOJİK VE HİDROGRAFİK ETKİLEŞİMLER

MARMARA DENİZİ, KUMBURGAZ HAVZASI’NDAKİ SİSMOTÜRBİDİTLER ÜZERİNDE ÇOKLU-PARAMETRE ANALİZLERİ

HOLOSEN DÖNEMİ İZMİT KÖRFEZİ AĞIR METAL KİRLİLİK TARİHÇESİNİN SEDİMANTOLOJİK VE JEOKİMYASAL VERİLERLE İNCELENMESİ

MARMARA DENİZİ, GEMLİK KÖRFEZİ’NDE, GEÇ KUVATERNER ÇEVRESEL DEĞİŞİMLERİ

EASTMED-PALEOTSUNAMI PROJESİ İLKSEL SONUÇLARI: ÖLÜDENİZ LAGÜNÜ (FETHİYE) PALEOTSUNAMİ KAYITLARI

ELMALI-GÖMBE VE AKSU HAVZALARININ MİYOSEN YAŞLI ÇÖKELLERİNİN PALEOBATİMETRİK EVRİMİ (TÜRKİYE)

MARMARA DENİZİ’NİN GEÇ KUVATERNER KRONOSTRATİGRAFİSİ: AKDENİZ İLE SU BAĞLANTILARINA DAİR BULGULAR

DOĞU TÜRKİYE, HAZAR GÖLܒNDEKİ ORTA-GEÇ HOLOSEN DÖNEMİ DELTA SEDİMANTASYONU

TÜRKİYE, DOĞU ANADOLU, HAZAR GÖLܒNÜN, GEÇ PLEYİSTOSEN HOLOSEN ÇEVRESEL DEĞİŞİMLERİ

MERSİN KÖRFEZİ’NİN (KUZEYDOĞU AKDENİZ) GÜNCEL SUALTI MORFOLOJİSİ VE ÇÖKEL DAĞILIMI

FETHİYE-GÖCEK KÖRFEZİ, KÖYCEĞİZ GÖLÜ VE DALYAN KANALI YÜZEY ÇÖKEL ÖRNEKLERİNİN PALEONTOLOJİK YÖNDEN ARAŞTIRILMASI

PHASELİS ANTİK KENTİ KIYILARININ JEOARKEOLOJİK YAPISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YENİ TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI VE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ

ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİNDE DOĞAL TİTREŞİM YÖNTEMİYLE SİSMİK ZAYIFLIK İNDİSİNİN BELİRLENMESİ, VAN ÖRNEĞİ

OLUŞUM VE AKTİVİTESİNİ SÜRDÜREN BİR HEYELAN: DUYGULU (SOLHAN-BİNGÖL) HEYELANI VE ETKİLERİ

SİNGEÇ ÇAYI HAVZASI’NDAKİ (TUNCELİ) HEYELANLARIN JEOLOJİK VE JEOMORFOLOJİK FAKTÖRLERE GÖRE ANALİZİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI İKİ DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK RİZE ARDEŞEN BÖLGESİNİN HEYELAN DUYARLILIK HARİTASININ ÜRETİLMESİ

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ ÖN LİSANS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

YERBİLİMLERİNİN AFET YÖNETİMİNE KATKISI

TÜRKİYE’DE DEPREMLER VE SOSYAL BOYUTLARI: TOPLUMSAL DAYANIKLILIK İÇİN ÖNERİLER

DOĞAL AFET RİSKLERİNE AİT VERİLERİN WEB ORTAMINDA YAPILANMASI, MODELLENMESİ VE SERVİSİ

JEODEZİK GPS / GNSS VE JEOFİZİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMLERİ YARDIMIYLA AKTİF HEYELANLARIN 3B MODELLENMESİ

LİTYUM VE LİTYUM MİNERALLERİNİN KAYNAKLARI, YATAKLARIN DAĞILIMI VE EKONOMİK ÖNEMİ

KÖMÜR YATAKLARINDAKİ GANG KAOLENLERİN SENTETİK ZEOLİT OLUŞTURULMASINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

MUĞLA MERMERİ ARTIKLARININ ENDÜSTRİYEL ALANDA MİKRONİZE KALSİT OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

KİREÇTAŞININ MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ VE SORUNLARI:İVRİZ KAYA ANITI

FRAKTİN RÖLYEFİNİN BULUNDUĞU KAYACIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ VE SORUNLARI

ELBERTON (GEORGIA-ABD) GRANİT OCAKLARINDA KALİTEYİ ETKİLEYEN JEOLOJİK SORUNLAR VE BÖLGENİN GRANİT ENDÜSTRİSİ

OSMANELİ (BİLECİK) LEFKE YAPI TAŞININ JEOLOJİK VE JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

IŞIKKARA KÖYÜ (KÜTAHYA) BAZALTLARININ AGREGA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TÜRKİYE’DE BULUNAN FARKLI BAZALTLARIN FİBER ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ÇİMENTO İLE ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE NOVOCRETE® TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI

X-IŞINI MİKRO-CT YARDIMIYLA KINIK KÖMÜRLERİNDE GÖZENEKLİLİĞİN İNCELENMESİ, SOMA HAVZASI (TÜRKİYE)

GEÇ OLİGOSEN-ERKEN MİYOSEN YAŞLI DANİŞMEN FORMASYONU İÇİNDEKİ KÖMÜRLERİN MİNERALOJİSİ, TOC VE ROCK-EVAL PİROLİZ DEĞERLERİ (MALKARA, TEKİRDAĞ, TÜRKİYE)

BİTÜMLÜ ŞEYL ÖRNEKLERİNE MİKRODALGA ISITMA YÖNTEMİ UYGULANARAK BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KİMYASAL YÖNTEMLERLE KUMTAŞI-ŞEYL REZERVUARLARINDA KİL KARAKTERİZASYONU VE SMEKTİT-İLLİT DÖNÜŞÜMÜNE BAĞLI OLARAK HİDROKARBON OLUŞUM ZONUNUN BELİRLENMESİNE TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK: HAYMANA FORMASYONU, TUZ GÖLÜ HAVZASI

YENİDERE FORMASYONU (MİYOSEN, AYDIN-MUĞLADENİZLİ) KÖMÜRLERİNİN ORGANİK PETROGRAFİK VERİLER İLE NİCELİKSEL TEMELLİ FASİYES ANALİZİ

ÇEVRİMİÇİ OLMAK: NEDEN FELSEFE BİLİM İÇİN ÖNEMLİDİR

KARAKAYA KOMPLEKSİ BİRİMLERİNİN BİGA YARIMADASINDAKİ ÜÇ KRİTİK ALANDA DETAYLI JEOLOJİK HARİTA ALIMI

UÇUCU KÜL ADSORBANI KULLANILARAK ASİT MADEN DRENAJININ NÖTRALİZASYONU

SAKARYA NEHRİ TAŞKIN OVASINDA YER ALAN KUM OCAKLARININ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLERİ

ALANYURT (AFYONKARAHİSAR) BÖLGESİ KİLLERİNİN JEOLOJİSİ VE SERAMİK SEKTÖRÜNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

MORDOĞAN FAYI: KİNEMATİĞİ, JEOLOJİK EVRİMİ VE TEKTONİK ÖNEMİ, KARABURUN YARIMADASI, İZMİR

BOLVADİN FAYININ JEOLOJİSİ, JEOMORFOLOJİSİ VE KİNEMATİK ANALİZİ

KUZEY ANADOLU FAYININ BATISINDA, FREKANSA BAĞLI S-DALGALARININ SÖNÜMLENMESİ

ÜST MİYOSEN-PLEYİSTOSEN TUZGÖLÜ HAVZASININ ÇEKİLME KAYITLARI

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ VE SORUNLARI

FARKLI COĞRAFİ BÖLGELERDE YER ALAN BAZI HAVZALARDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARI POTANSİYELİNE ETKİLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

KARSTİK ORTAMLARDA YERALTISUYUNA BAĞIMLI EKOSİSTEMLERİN KORUNMASINA YÖNELİK EKOHİDROLOJİK YAKLAŞIM: AVLAN SULAK ALANI (ANTALYA)

HİDROTERMAL AKIŞKAN DOLAŞIMI VE TRAVERTEN ÇÖKELMESİ; AKHÜYÜK, KONYA

FARKLI EKSENEL DEFORMASYON ÖLÇÜM ARALIKLARI İÇİN SAĞLAM KAYA ELASTİK MODÜLÜNÜN İNCELENMESİ

25 EYLÜL 2013 PERU (MW 7.1) DEPREMİNİN FAY MODELİ VE TSUNAMİ OLUŞUMU

GEÇ KRETASE - PALEOJEN GEÇİŞİNDE FORAMİNİFER ÇEŞİTLENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ANKARA ÇEVRESİ

ARKEOLOJİK BEYAZ TAŞIN PETROGRAFİK KARAKTERİZASYONU VE KÖKENİ

AFYONKARAHİSAR (EMİRDAĞ) VE ÇEVRESİ TRAVERTEN KAYAÇLARININ PALEONTOLOJİK ÖZELLİKLERİ

SU YAPILARI İNŞASINDA GEREKLİ DOĞAL YAPI MALZEMELERİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE TESPİT EDİLMESİ

ARALIKLI OLARAK AKTİF HALE GEÇMİŞ KARABURUN SİSMİK ZONU’NUN JEOLOJİK EVRİMİ, KARABURUN YARIMADASI, İZMİR

AÇIK OCAKLARA YERALTISUYU BOŞALIMININ HESAPLANMASINDA KULLANILAN ANALİTİK VE NÜMERİK ÇÖZÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERALTISULARINDAKİ TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE MİKTARININ ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE KESTİRİLMESİ

UZUN AYAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN YERALTISUYU AKIM SİSTEMİNE ETKİLERİ

BATI TÜRKİYE’DEKİ BİR MADEN ALANINDA SU BÜTÇESİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SWAT MODELİNİN UYGULANMASI

SÖĞÜTLÜ HAVZASI (TRABZON) YÜZEY SUYUNDA KALİTE PROBLEMLERİ

ALÜVYON AKİFER İÇİN ÖZGÜL DEBİ DEĞERİ İLE HİDROLİK İLETKENLİĞİN TAHMİN EDİLMESİ: ALAŞEHİR (MANİSA) OVASI ÖRNEK ÇALIŞMASI

ALAŞEHİR HAVZASI SMA (SOIL MOISTURE ACCOUNTING) HİDROLOJİK MODELİ

MODFLOW-2005 NÜMERİK MODELLEME METODU İLE YERALTISUYU POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ALAŞEHİR(MANİSA) ÖRNEĞİ

SÖKE OVASI VE BAFA GÖLÜ ÇEVRESİNİN HİDROJEOLOJİK İNCELENMESİ

KARST AKİFERLERİNİN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARDA KARE DİZİLİM VE ÇOKLU ELEKTROT REZİSTİVİTE YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI: MENEKŞE KARST PLATOSU (YUVACIK, KOCAELİ) ÖRNEĞİ

YEŞİLIRMAK HAVZASI’NDA HAVZA SINIFLAMASI İÇİN AKIM GÖSTERGELERİ VE HAVZA BENZERLİK İNDEKSLERİNİN ANALİZİ

MERİÇ NEHRİ’NDE YAŞANAN TAŞKIN VE KİRLİLİK PROBLEMLERİNİN SINIRAŞAN SULAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BOLKAR DAĞLARININ YÜKSELİMİNİN APATİT FİZYON İZİ TERMOKRONOLOJİSİ KULLANARAK BELİRLENMESİ

TRABZON ARAKLI-ÇAYKARA GÜNEYİNDE YÜZEYLENEN ÜST KRETASE VE EOSEN YAŞLI PLÜTONLARIN PETROJENEZİ

SAKARYA ZONUNUN METAMORFİK TEMELİNDE YENİ JEOKRONOLOJİK BULGULAR VE ANLAMI; KAZDAĞ MASİFİNİN ERKEN MESOZOYİK EVRİMİ

TRAVERTEN ÇÖKELLERİNDE SİSMİK FAALİYET İZLERİNİN JEOKRONOLOJİK, RADYOMETRİK– DURAYLI İZOTOPİK VE JEOKİMYASAL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ: AKKAYA TRAVERTENLERİ ÖRNEĞİ (ESKİPAZAR–KARABÜK)

SİMAV (KÜTAHYA) VE YAKIN CİVARININ JEODİNAMİK EVRİMİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK TARİHLENDİRME ÇALIŞMALARI

AVLİYANA GRANİTOYİDİNİN (GÜMÜŞHANE/KD TÜRKİYE) JEOKİMYASI VE JEOKRONOLOJİSİ

TÜRKİYE JEOTERMAL SİSTEMLERİNE YENİ BİR BAKIŞ: YÜKSEK RAKIMDA KURULAN İLK JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ “ÖZMEN-1 JES”

BATI TÜRKİYE’DE YÜKSEK ENTALPİLİ POTANSİYEL YENİ BİR JEOTERMAL ENERJİ SAHASI: ÇEŞME (İZMİR) JEOTERMAL ALANI

JEOTERMAL KUYULARDA JEOKİMYASAL AKIŞKAN VE GAZ ÖRNEKLEMESİ: UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

BATI ANADOLU’DA KURULU JEOTERMAL SANTRALLERDEN KAYNAKLANAN CO2 GAZININ AZALTILMASININ ÖNEMİ VE OLASI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: CO2 ‘NİN FARKLI BİR ENERJİ KAYNAĞINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

DOĞU ANADOLU JEOTERMAL SİSTEMLERİNİN HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

BAŞLAMIŞ (HATAY, ERZİN) TRAVERTENLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE GELİŞİM MEKANİZMASI

KAYNAK YÖNETİMİ AÇISINDAN HİDROLİK ÇATLATMAYA GİRİŞ

ADABAĞ (EREĞLI OVASI, İÇ ANADOLU) BATAKLIK SERİLERİNİN İNCELEMESİ SONUCU SON BUZUL MAKSIMUM (LGM)-GEÇ HOLOSEN PALEOÇEVRESEL REKONSTRÜKSİYONU

SON BUZUL MAKSIMUM’DAN (LGM) BERİ BOR OVASININ DOĞUSUNUN (NİĞDE) HİDROMORFOLOJİK DİNAMİĞİNİN REKONSTRÜKSİYONU

KD TÜRKİYE’DE DENDROKRONOLOJİK VE PALİNOLOJİK KAYITLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

ESKİŞEHİR GRABENİ’NİN STRATİGRAFİSİ, JEOKRONOLOJİSİ VE PALEOKLİMATOLOJİSİ

DOĞU AKDENİZ (TÜRKİYE)’DEKİ KUVATERNER YAŞLI DENİZEL TERAS ÇÖKELLERİN JEOKRONOLOJİSİNİNAMINO ASIT RASEMIZASYON VE ELEKTRON SPIN REZONANS YAŞ TAYİNİ YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ

SEDİMENT KAROTLARINDA U-KANALLAR İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİN VE μ-XRF ELEMENTLERİNİN ANALİZLERİ

ANAMUR-GAZİPAŞA (G. ANADOLU) FAY BÖLGESİ GEÇ KUVATERNER KARBONAT DAMARLARININ MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

BOLKAR DAĞLARI ÖLÜ BUZ KÜTLELERİ VE ÇEVRESEL ETKİLEŞİMLERİ

ÖLÜ BUZ KÜTLELERİ İKLİMİNİN İSTATİKSEL ANALİZİ

PALANDÖKEN DAĞLARI YELPAZE KOMPLEKSİNİN DENİZEL İZOTOP KATI (MIS) 6’DAN GÜNÜMÜZE KADAR OLAN FASİYES ÖZELLİKLERİ VE MORFODİNAMİK EVRİMİ

HOLOSEN İKLİM DEĞİŞİMLERİNE BİR İPUCU: NAZİK GÖLÜ (DOĞU ANADOLU, TÜRKİYE)

ÇOKLU ANALİTİK YÖNTEMLERLE SUMAKİ HÖYÜK SÜRTME TAŞ ALETLERİNİN HAMMADDE KAYNAK BELİRLEMESİ

DOĞU ANADOLU’DAKİ OBSİDYEN KAYNAKLARI: BİNGÖL ALANI ÖRNEĞİNDE GEOBS PROJESİ SONUÇLARI

PALAEOECOLOGICAL CHANGES OF THE BULGARIAN BLACK SEA ZONE DURING THE LATE QUATERNARY

KÜÇÜKÇEKMECE LAGÜNÜNDE, GEÇ HOLOSEN, İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMLERİNİN POLEN ANALİZLERİ İLE BELİRLENMESİ

KÜÇÜKÇEKMECE LAGÜNܒNÜN HOLOSEN PALEOMANYETİK KAYITLARI

YENİ BULGULAR IŞIĞINDA KÜLTEPE-KAYSERİ ÇEVRESİNİN ORTA-GEÇ HOLOSEN ORTAMSAL DEĞİŞİMİ, İÇ ANADOLU, TÜRKİYE

BAZI KAYAÇLARIN AYRIŞMASI VE ASİDİK TOPRAKLARIN OLUŞUMU: KUVATERNER DEVRİ, ORTA KARADENİZ BÖLGESİ (ORDU)

OSL TARİHLENDİRME YÖNTEMİ KULLANILARAK SEYHAN DELTASINDAKİ ÖN KUMUL SIRTLARININ KRONOLOJİSİ VE MORFODİNAMİK GELİŞİMİ

GEDİZ DELTASININ JEOMORFOLOJİSİ VE PANAZTEPE (MENEMEN – İZMİR)

URLA-İSKELE KIYI DÜZLÜĞÜNÜN JEOMORFOLOJİSİ VE LİMANTEPE-KLAZOMENAİ (URLA – İZMİR)

AĞRI HAVZASI’NIN (DOĞU TÜRKİYE) KUVATERNER’DEKİ JEOLOJİK EVRİMİ: JEOMORFOLOJİK YAKLAŞIM

DOĞU KARADENİZ KIYISINDAKİ GÜNCEL SEDİMANLARINDA ANTROPOSEN’İN MUTLAK YAŞ VERİLERİ İLE ARAŞTIRILMASI

KULA JEOPARKI’NIN SON DURUMU VE ULUSLARARASI İZLENİMLER

TRAKYA BÖLGESİ MAĞARA OLUŞUMLARININ JEOPARK POTANSİYELİ

GÖKÇEADA (ÇANAKKALE- TÜRKİYE) JEOPARKI JEOSİTLERİ VE GÖKÇEADA ULUSAL JEOPARKI PLANLAMASI

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ JEOTURİZM ROTASI: KARADAĞ VE ARTABEL GÖLLERİ (GÜMÜŞHANE)

TUZLUCA İLÇESİ TUZ İŞLETMESİNİN SAĞLIK TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE’DE YENİ BİR JEOPARK DÜZENLEMESİ: NEMRUT-SÜPHAN (BİTLİS) ENVANTER ÇALIŞMALARI

KÜLTÜREL JEOLOJİ AÇISINDAN ZERZEVAN KALESİ (DİYARBAKIR/ÇINAR)

BİR KÜLTÜREL MİRAS ÖRNEĞİ: HARPUT (ELAZIĞ)

JEOPARK VE JEOTURİZM KAPSAMINDA SEYHAMAMI JEOSİTİ (KIZILCAHAMAM-ÇAMLIDERE) PEYZAJ TASARIM PROJESİ

KIZILIRMAK’TA OSMANLI TAŞIMACILIK PROJESİ VE KAYBOLAN KAYSERİ GÖLÜ

SAKARYA NEHRİ TAŞKIN OVASINDA YOĞUN KUM ÜRETİMİNİN ZAMANSAL İZLENMESİ: ÇEVRESEL ETKİ VE DOĞAL AFETLERLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK ÇIKARIMLAR

JEOLOJİ KÜLTÜR MİRASIMIZDAKİ ÖNCÜLER

TÜRKİYE KIYILARININ BİLİNMEYEN JEOLOJİK MİRASI: KUVATERNER KIYI EOLİNİTLERİ

İÇ BATI ANADOLU’NUN GEÇ HOLOSEN’DEKİ İKLİM ÖZELLİKLERİ VE FRİG KÜLTÜRÜNE OLASI ETKİLERİ

ARKEOLOJİK KAZI ALANINDAN ÇIKARILAN ESER VE KAYAÇLARIN, JEOARKEOLOJİK VE ARKEOGEMOLOJİK ANALİZ YÖNTEMLERİNİN ÖNEMİ

BATI ANADOLU KÖMÜR SAHALARINDA JEOLOJİK, KÜLTÜREL VE MADEN MİRASININ KORUNMASI, ÇEVRESEL KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI

MERSİN YÖRESİ JEOSİTLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI

CENNET CEHENNEM OBRUKLARI VE ASTIM MAĞARASI JEOSİTLERİ (MERSİN, TÜRKİYE)

JEOLOJİK MİRAS VE JEOTURİZM AÇISINDAN TÜRKİYE KIYILARINDAKİ YALITAŞLARI

ÇANAKKALE BOĞAZI DENİZEL TARAÇALARINDA GÖZLENEN GÜNCEL ANTROPOJENİK ETKİLER

CENOZOIC MAGMATISM AND EXTENSIONAL TECTONICS IN THE AEGEAN PROVINCE OF WESTERN ANATOLIA: MAKING CONTINENTAL CRUST IN A HIGHLY EXTENDED TERRANE IN A ZONE OF REGIONAL CONVERGENCE

AFYON VE EMİRDAĞ BÖLGESİNDEKİTRAKİTVOLKANİZMASININ DİLİM YIRTILMA SÜREÇLERİ İLE İLİŞKİSİ: TEKTONİK EVRİM

AFYON VE EMİRDAĞ BÖLGESİNDEKİ TRAKİT VOLKANİZMASININ DİLİM YIRTILMASI SÜREÇLERİ İLE İLİŞKİSİ:PETROLOJİK EVRİM

AFYON VOLKANİK KOMPLEKSİ ALTINDA DİLİM YIRTILMASININ TETİKLEDİĞİ MAGMA POMPALAMA SİSTEMLERİ, TÜRKİYE

ORTA ANADOLU’DA, TRAKİTİK VOLKANİZMA İÇERİSİNDE GÖZLEMLENEN KSENOLİTLERİN JENETİK ANLAMI : ÖNCEL SONUÇLAR

MAGMATIC UNDERPLATING IN CONTINENTAL LITHOSPHERE

KIMBERLITE MAGMATISM AND LITHOSPHERIC STRUCTURE

KITASAL LİTOSFERİN KILCAL DAMARLARINDA BİR GEZİNTİ, BRİTANYA KOLOMBİYASI, KANADA: MANTO METASOMATİZMASI VE ERGİMESİNİN KANITLARI

DOĞRULTU ATIMLI ORTAMDA PORFİRİTİK DOMLAR VE NORMAL FAYLAR: (TUNCELİ VE ÇEVRESİNDEN ÖRNEKLER)

BİGA YARIMADASINDA (KB ANADOLU) EOSEN MAGMATİZMASININ KALKALKALİNDEN ALKALİNE DEĞİŞİMİNİN PETROLOJİK VE JEOKİMYASAL KANITLARI

BİTLİS MASİFİ’NDEKİ BAZANİTİK VOLKANİTLERİN JEOLOJİK VE PETROLOJİK ÖZELLİKLERİ

TUNCELİ VOLKANİTLERİ ORTAÇ-ASİDİK LAVLARININ PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI

GALATYA VOLKANİK PROVENSİ’NİN DOĞU KESİMİNİN VOLKANOLOJİK EVRİMİ: ÖN BULGULAR

TOPRAKKALE(OSMANİYE) BÖLGESİ PLİYO-KUVATERNER ALKALİ LAVLARININPETROLOJİK ÖZELLİKLERİ

ORHANELİ VOLKANİK BÖLGESİNDE (KB TÜRKİYE) BİR ARADA GÖZLEMLENEN ASİDİK VE BAZİK LAVLARIN KÖKENİ, EVRİMİ VE YAŞI

KÜÇÜK HASANDAĞ VE KEÇİBOYDURAN VOLKANLARININ (ORTA ANADOLU) YÜZEY-YÜZEYALTI STRATİGRAFİSİ VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

KIZILDAĞ OFİYOLİTİ (GÜNEY TÜRKİYE) MANTO KAYALARININ OSMİYUM İZOTOP VE İLERİ DERECEDE SİDEROFİL ELEMENT (HSE) JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

BAHÇECİK (TORUL/GÜMÜŞHANE) YÖRESİ EOSEN YAŞLI VOLKANİK KAYAÇLARIN MİNERAL KİMYASI, PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI

ARPAKÖY (GÜMÜŞHANE) VE OYMAN (TRABZON) YÖRELERİNDEKİ (KD TÜRKİYE) ÜST KRETASE İNTRÜZYONLARININ PETRO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ÖNEMLİ JEOKİMYASAL ANOMALİLERİN SİNGULARİTE MULTİFRAKTAL ANALİZMODELİYLE BELİRLENMESİ (GÜNEY BİGA YARIMADASI/BATI ANADOLU): BLEG VE -80MESH DERE TORTULU ÖRNEKLEMESİYLE İLGİLİ BİR VAKA ÇALIŞMASI

KURUCAOLUK (BURHANİYE-BALIKESİR) DÜŞÜK SÜLFİDASYON EPİTERMAL AU-AG-PB-ZN CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KARADERE DÜŞÜK SÜLFİDASYON EPİTERMAL ALTIN CEVHERLEŞMESİNDEKİ KUVARS DAMARLARI VE HİDROTERMAL FAZLARIN FAYLARLA ZAMAN VE MEKAN İLİŞKİLERİ

EPİTERMAL BİR KUVARS DAMAR SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ CEVHER DAĞILIMI, KESTANELİK, LAPSEKİ, KB TÜRKİYE: ALTIN ARAMACILIĞI HAKKINDA ÇIKARIMLAR

KİRAZÖREN (BULANCAK-GİRESUN) POLİMETALİK DAMAR TİPİ CU-PB-ZN CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ERZURUM-İSPİR-ULUTAŞ CU-ZN SKARN PROJESİ AÇIK OCAK ALANI ŞEV DİZAYNI VE KAROT ORYANTASYON UYGULAMASI

KARGI DOĞUSUNDA YER ALAN FAYLARLA İLİŞKİLİ DAMAR TİPİ HİDROTERMAL CU±ZN CEVHERLEŞMELERİNİN 34S İZOTOP DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÇULFA ÇUKURU (ÇANAKKALE) PB-ZN±CU±AG YATAĞI’NIN JEOLOJİSİ, MİNERAL KİMYASI VE İZOTOP BİLEŞİMİ

KARAKOCA VE SUDÖŞEĞİ INTRA-PLÜTONİK PB-ZN-(CU) CEVHERLEŞMELERİ, OLUŞUM, KÖKEN VE PETROGRAFİ ÇALIŞMASI, SİMAV-KÜTAHYA

ÇULHALI-HEKİMHAN-MALATYA DAMAR TİPİ PB-ZN CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

DOĞU TOROS OROJENİK KUŞAĞINDA DEMİR OKSİT BAKIR ALTIN (DOBA) TİPİ CEVHERLEŞMEYE BİR ÖRNEK; KARASİVRİ TEPE (ÇULHALI-HEKİMHAN-MALATYA) AUCU- FEOX CEVHERLEŞMESİ

DOĞU TOROS OROJENİK KUŞAĞINDA MAGMATİK VE VOLKANİK KAYAÇLAR İLE İLİŞKİLİ CEVHERLEŞMELER

KIZILYÜKSEK KROMİT YATAĞINDA JEOLOJİK VE YAPISAL KONTROL

MADENCİLİK VE MADEN ARAŞTIRMALARINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DARIDERESİ (BALIKESİR) PB-ZN (AU-AG) YATAĞI’NIN JEOLOJİSİ VE JEOKİMYASI

METABAZALTLAR İÇERİSİNDE GELİŞEN AHMET AĞANIN YERİ CU±ZN CEVHERLEŞMESİNİN (KARGI-ÇORUM) JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

DEVEBAĞIRDIĞI (KARGI-ÇORUM) FE ±CU CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİSİ

DÜZKÖY (KÜRTÜN-GÜMÜŞHANE) FE-CU-ZN SKARNININ JEOLOJİK, MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

KARAPİR-ORTAKÖY (AKDAĞMADENİ-YOZGAT) GRANİTOYİT’İNİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVRESİNDEKİ CU-PB-ZN YATAKLARI İÇİN ÜRETKEN PLUTON OLMA OLASILIGI

YAKLAŞIM DOLGUSU OTURMALARININ KÖPRÜ TEMELLERİNE ETKİSİNE BİR ÖRNEK:“BOĞAZKÖPRÜ KÖPRÜSÜ (KAYSERİ)” VE ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM “HAFİF DOLGU”

ŞİŞEN ZEMİNLERİN KİREÇ KOLONU TEKNİĞİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ SIRASINDA İYON GÖÇÜ VE KOLON PERFORMANSININ ŞİŞEN KİL ORANINA BAĞLI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

BARAJ YER SEÇİMİNDE YÜZEY FAYLANMASI TEHLİKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: MUSULLU BARAJI (TOKAT) PROJESİ ÖRNEĞİ

OLUR HEYELANLARININ (OLTU-ERZURUM) OLUŞUM MEKANİZMASI VE HEYELANLARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLARDA MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNİN ÖNEMİ

CEVİZDERE (ORDU, TÜRKİYE) HEYELANININ JEOTEKNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SEKİ BARAJI (MUĞLA) DOLUSAVAK SAHASI KÜTLE HAREKETLERİNİN OLUŞUM NEDENLERİ VE MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ, BARAJ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BOŞLUK SUYU BASINCI ORANININ AKPINAR MAHALLESİ (ANKARA)’NDE GELİŞEN HEYELANA ETKİSİ

GÜZELYALI (ÇANAKKALE) HEYELANININ JEOTEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ

DOLGUSUZ YAPAY SÜREKSİZLİKLERİN STATİK VE DİNAMİK YÜKLEME KOŞULLARINDAKİ KESME DAYANIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KAYA VE ÇİMENTO KATKILI YAPAY MALZEMELER İÇİN YÜKLEME HIZI KOŞULLARI VE NUMUNE BOYUTUNUN TEK EKSENLİ SIKIŞMA DENEYİNDEKİ ETKİLERİ

KAYA KÜTLELERİ VE KAYAÇLARDAN BELİRLENEN MODÜLLERARASINDAKİ FARKLILIKLAR:BARAJ YERLERİNDEN ÖRNEKLER

KİLLİ KAYALARDA İLERLEYİŞ GÖSTEREN YENİLME MEKANİZMALARININ ÜÇ-BOYUTLU AYRIK MODELLEME YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ

DOLGUNUN SÜREKSİZLİK DAYANIMINA ETKİSİNİN YAPAY DOLGU MALZEMESİ KULLANILARAK NİCEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİFORNİYA TAŞIMA ORANININ LABORATUVAR DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİNDE ULTRASONİK P-DALGA HIZININ KULLANILABİLİRLİĞİ

KUMLU ZEMİNLERİN SIVILAŞMA ENERJİSİNİN LABORATUVAR DENEYLERİYLE BELİRLENMESİNDE ÖRNEK BOYUTUNUN ETKİSİ

SPT VERİLERİNE DAYALI SIVILAŞMA ŞİDDETİ HARİTALAMASI: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

DÜZCE KENT MERKEZİ ZEMİNLERİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LIQUEFACT PROJESİ KAPSAMINDA ÇANAKKALE KENTİNDE ZEMİN ÇALIŞMALARI

ESKİŞEHİR-KÜTAHYA DEMİRYOLU 10. KM-18. KM ARASINDAKİ KAYADÜŞMELERİ TEHLİKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (KIZILİNLER KÖYÜ-TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR)

YERSEL LAZER TARAMA VE İNSANSIZ HAVA ARACI İLE ELDE EDİLEN SAYISAL YÜZEY MODELLERİ ÜZERİNDE 3-BOYUTLU KAYA DÜŞME ANALİZLERİ: AKKÖY (ÜRGÜP) ÖRNEĞİ

BAHÇECİK BARAJI (GÜMÜŞHANE) REZERVUAR ALANINDAKİ OLASI BİR KÜTLE HAREKETİNİN NEDEN OLACAĞI İTKİ DALGALARININ 3 BOYUTLU NÜMERİK ANALİZİ

HETEROJEN İNCE TANELİ KIRINTILI SEDİMANTER KAYAÇLARIN JEOLOJİK DAYANIM İNDEKSİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI: KARATAŞ FORMASYONU (KAHRAMANMARAŞ-TÜRKİYE)

ULTRAMAFİK KAYAÇLARIN AGREGA ÜRETİMİNDE KAYNAK KAYAÇ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

GRAFİT ŞİSTLER İÇERİSİNDE AÇILAN GENİŞ ÇAPLI DEMİRYOLU TÜNELLERİNDE SIKIŞMA SORUNU

GÜNDOĞAN (ARDEŞEN-RİZE) KÖYÜ YERLEŞİM ALANINDAKİ YAMAÇ DURAYSIZLIĞI SORUNUNUN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİREÇLİ, KARBONATLI SULAR İLE DENİZ SUYUNUN GÜRPINAR FORMASYONUNA (İSTANBUL) AİT KİLLERİN DAYANIM PARAMETRELERİ VE KIVAM LİMİTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

DOĞU TÜRKİYE, KUZEYBATI İRAN, ERMENİSTAN, NAHÇİVAN VE GÜNEY AZERBAYCAN’IN NEOTEKTONİĞİ: TÜRK - İRAN PLATOSUNUN İÇ DEFORMASYONUNDA EŞKENARDÖRTGEN-BENZERİ HÜCRE MODELİ

URANYUM-SERİSİ YAŞ TAYİNİ ÇALIŞMALARI İLE GEÇ KUVATERNERDE’Kİ PALEODEPREMSELLİĞİN TESPİTİ: ÇERMİK-REŞADİYE TRAVERTENİ (KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ - KELKİT SEGMENTİ)

ZİLAN JEOTERMAL ALANININ (ERCİŞ-VAN) AKTİF TEKTONİZMA AÇISINDAN ÖNEMİ

ALETSEL DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE ATATÜRK BARAJI HAVZASI DEPREMLERİ VE BÖLGENİN TEKTONİĞİ İLE İLİŞKİSİ

MARMARA DENİZİNDE FARKLI JEOFİZİK DİSİPLİNLER İLE YAPILAN SÜREKLİ DENİZ TABANI GÖZLEMLERİ

DOĞU PONTİDLERİN (TRABZON-RİZE VE YAKIN ÇEVRESİ) AKTİF TEKTONİĞİNE JEOMORFOLOJİK AÇIDAN BİR YAKLAŞIM

SİSMOJEODEZİK GÖZLEMLER İLE DEPREM BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ

FAY PARAMETRELERİ VE DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER İÇİN YENİ BİR PROGRAM

ADAKALE FAYININ HOLOSEN AKTİVİTESİNE İLİŞKİN PALEOSİSMOLOJİK BULGULAR VE HOTAMIŞ HAVZASINDAKİ (KONYA) GÜNCEL YER ÇATLAKLARININ KÖKENİ

SYM TABANLI MORFOTEKTONIK ANALIZ KULLANILARAK, TUZLA FAYI’ NIN SISMIK TEHLIKE DEĞERLENDIRILMESI, İZMIR, BATI ANADOLU

FETHİYE BURDUR FAY ZONU EFSANESİ, BATI ANADOLU (TÜRKİYE)

SİSMİK YORUMLAMA VE PALEOSTRES VERİLERİNE DAYANILARAK FETHİYE-GÖCEK KÖRFEZİ’NİN AKTİF TEKTONİĞİ VE KİNEMATİĞİ

GÖKOVA FAY ZONU’NA AİT ARKEOSİSMOLOJİK İZLER VE SİSMİK BOŞLUK DEĞERLENDİRMESİ

BÜYÜK MENDERES GRABENİ’NİNDE ROLLING-HINGE MODELİNE AİT İLK BULGULAR

SPATIAL VARIATIONS OF ACTIVE STRESS PATTERNS AND FREQUENCY-MAGNITUDE DISTRIBUTION OF EARTHQUAKES IN WESTERN ANATOLIA, TURKEY

SEISMOTECTONIC EVALUATION OF THE EARTHQUAKE DATED AT 12 NOV.2017 AT IRAQI-IRANIAN BORDER

TARİHSEL DÖNEM DEPREM VERİLERİ IŞIĞINDA İZMİR FAYI’NIN DEPREM AKTİVİTESİ

DÜVERTEPE FAY ZONU’NUN KİNEMATİĞİ VE YEREL SİSMOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ

ÇOMÜ-ÇAN MYO YERLEŞKESİNDE KURULU “ÇAN DEPREM İSTASYONU”NA AİT, 23 TEMMUZ 2017 ÇAN DEPREMİ (MW=4.2) KAYITLARI

AKHİSAR VE SOMA (MANİSA) ARASININ KİNEMATİĞİ VE SİSMOTEKTONİĞİ

KIZILDAĞ (HATAY) OFİYOLİTİNDE KABUK GELİŞİMİNİN ZAMANSAL VE MEKANSAL İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

GÖKSUN OFİYOLİTİ VE ESENCE GRANİTOYİDİNİN JEOKRONOLOJİSİ, JEOKİMYASI VE TEKTONİK ÖNEMİ (KAHRAMANMARAŞ, DOĞU TOROSLAR)

KULUNCAK-HEKİMHAN (MALATYA) OFİYOLİTİNİN PETROLOJİSİ VE TEKTONİK ORTAMI

SİVAS KUZEYİNDE YER ALAN YIĞIŞIM KARMAŞIĞINA AİT BAZALTLARIN PETROJENETİK ÖZELLİKLERİ VE RADYOLARYA FAUNASININ YAŞLARI

BEYŞEHİR-HOYRAN NAPLARINDA (ORTA TOROSLAR) OFİYOLİTİK VE METAMORFİK DİLİM KAYALARININ U-PB VE 40AR-39AR TERMOKRONOLOJİSİ VE JEOKİMYASI: OKYANUS İÇİ YİTİM, YİTİM GERİLEMESİ VE HIZLI SOĞUMAYA İLİŞKİN VERİLER

GÜNEŞ OFİYOLİTİNE (DİVRİĞİ, SİVAS) AİT SERPANTİNLEŞMİŞ PERİDOTİTLERİN JEODİNAMİK EVRİMİ

KIRATLI KÖYÜ ÇEVRESİNDE (VAN GÖLÜ DOĞUSUTÜRKİYE) GÖZLENEN İZOLE DAYKLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ANKARA OFİYOLİTİK MELANJININ TANIMI ÜZERİNE

ALİAĞA (İZMİR) KIYILARINDA DENİZİÇİ SU KAYNAKLARININ MEİOBENTIK TOPLULUĞA (BENTİK FORAMİNİFER, OSTRAKOD VE MOLLUSK) ETKİSİ

ARAP KARBONAT PLATFORMUNDA ÜST KRETASE RUDİST TOPLULUKLARININ STRATİGRAFİK VE COĞRAFİK DAĞILIMLARI

İZNİK METAMORFİKLERİ ÜST KRETASE RUDİST FAUNASI, ARMUTLU YARIMADASI (KB TÜRKİYE): STRATİGRAFİK VE PALEOTEKTONİK ÖNEM

ÇAYCUMA FORMASYONU FORAMİNİFERLERİ VE ARMUTLU YARIMADASI’NDA (KB TÜRKİYE) EOSEN VOLKANİZMASININ BAŞLANGIÇ YAŞI İLE İLGİLİ VERİLER

EOSEN ÇAYRAZ FORMASYONU İRİ BENTİK FORAMİNİFERLERİNİN BİYOMETRİK ÖZELLİKLERİ (HAYMANA, ANKARA)

BURDUR VE ISPARTA ARASINDAKİ DENİZEL BİRİMLERİN NANNOFOSİLLERLE KRONO-BİYOSTRATİGRAFİK VE PALEOORTAMSAL YORUMU (GB TÜRKİYE)

ACIGÖL MAAR GÖLܒNÜN (NEVŞEHİR, ORTA ANADOLU) HOLOSEN YAŞLI OSTRAKOD FAUNASI VE PALEOORTAMSAL ÖZELLİKLERİ

ORTA-GEÇ MİYOSEN BİRİMLERİNİN (SİLİFKE-ERDEMLİ/ MERSİN) STRONSİYUM İZOTOPİK, PETROGRAFİK VE OSTRAKOD BİYOSTRATİGRAFİSİ İNCELEMELERİ

ÇANAKKALE BOĞAZI (SÜTLÜCE/GELİBOLU-KOCAVELİ/ LAPSEKİ, KB ANADOLU) JEOTEKNİK ARAŞTIRMA SONDAJLARININ STRATİGRAFİSİ, PALEONTOLOJİSİ VE PALEOORTAMSAL ÖZELLİKLERİ

GALATYA MASİFİ (ANKARA KUZEYİ) MİYOSEN DÖNEMİ BOYUNCA ORMAN YAPISI VE DEĞİŞİMİ

SİRNA BREŞİ İÇEREN ÜST KRETASE PLATFORM KARBONATLARININ STRATİGRAFİSİNE İLİŞKİN YENİ GÖZLEMLER, LİKYA NAPLARI

BİYOSTRATİGRAFİ VE PALEOCOĞRAFYA: SIĞ BENTİK ZONLARI NEO-TETİS VE DİĞER BÖLGELERDE NASIL UYGULARIZ?

GEÇ KRETASE’DE PLANKTONİK FORAMİNİFER EVRİMİ VE İKLİM DEĞİŞİMİ

ORTA PALEOZOYİK TABAKALARININ KORELASYONU: GSSPS, BİYO-OLAYLAR, ÇOKLU YAKLAŞIMLAR VE HATALAR

ESKİ KONYA GÖLÜ KUVATERNER ÇÖKELLERİNİN OSTRAKODLARI VE ORTAMSAL YORUMU

EOSEN ÇAYRAZ FORMASYONU (HAYMANA HAVZASI): INTEGRE FORAMİNİFER PALEONTOLOJİSİ VE SEDİMANTOLOJİ, VE YENİ PLANKTONİK FORAMİNİFER VERİLER

VAN GÖLÜ DOĞUSUNDA BİTLİS MASİFİ ÜST PERMİYEN KARBONATLARININ FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ VE MİKROFASİYES ÖZELLİKLERİ

YÜĞLÜK DAĞI (BOLKAR DAĞLARI) KUZEY BÖLGESİNDE YÜZEYLEYEN ÜST PALEOSEN-EOSEN BİRİMLERİNİN STRATİGRAFİSİ VE MİKROPALEONTOLOJİK İNCELENMESİ, ORTA TOROSLAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FOSİL TANIMA SİSTEMİ- BİR ORTAK ÇALIŞMA

PALEONTOLOGICAL AND BIOSTRATIGRAPHICAL ANALYSIS OF THE FORT MUNRO FORMATION, RAKHI NALA, INDUS BASIN, PAKISTAN

SPİL DAĞI (MANİSA, BATI TÜRKİYE) EN ÜST KRETASE KARBONAT İSTİFİNİN (BORNOVA FLİŞ ZONU) PELAJİKLEŞME YAŞI: DASYCLAD ALG VE PLANKTONİK FORAMİNİFERLERE DAYALI İLK BULGULAR

TETİS GÜNEY ŞELFLERİNDE (TUNUS) EOSEN SIĞ DENİZEL KAYITLAR: İRİ BENTİK FORAMİNİFERLER (BAŞLICA ORTHOPHRAGMİNİDLER)

ANAMAS-AKSEKİ OTOKTONUNDA (İBRADİ-ANTALYA KUZEYDOĞUSU) ORTA-ÜST JURA KARBONATLARININ LİTOSTRATİGRAFİSİ VE FASİYES ANALİZİ, ORTA TOROSLAR

SEYHAN-CEYHAN DELTASI’NIN PLIYO-KUVATERNER EVRİMİ

GEÇ KONİASİYEN-GEÇ SANTONİYEN YAŞLI BOĞULMUŞ ARAP KARBONAT PLATFORMU’NUN SEDİMANTOLOJİK, STRATİGRAFİK VE ICHTHYOFAUNAL KAYITLARI

AKTOPRAK HAVZASI’NIN KUZEYDOĞUSUNDA YER ALAN GEÇ MİYOSEN YAŞLI ÇANAKTEPE FORMASYONUN KİL MİNERALOJİSİ (İÇ ANADOLU, TÜRKİYE)

KONYA KAPALI HAVZASI MOLLUSCA TÜRLERİNE AİT FOSİLLERİN ESR ANALİZİ

EMENDERE (SINDIRGI, BALIKESİR) TUFA ÇÖKELLERİNİN FASİYES ÖZELLİKLERİ VE DURAYLI İZOTOP KAYITLARI

ORTA-GEÇ PLEYİSTOSEN YAŞLI SARIKAVAK TUFALARININ (AFYON, GB-TÜRKİYE) PALEOORTAMSAL VE PALEOİKLİMSEL GELİŞİMİ

GEÇ PLEYİSTOSEN MOLLUSKLARI İLE ESKİ KONYA GÖLÜNÜN PALEOEKOLOJİSİ VE OKSİJEN - KARBON İZOTOPLARI İLE PALEOİKLİMSEL YORUMU

SİVAS HAVZASI ORTA BURDİGALİYEN ÇÖKELLERİNDE PERİYODİK İKLİM DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN SEDİMANTOLOJİK VE PALEONTOLOJİK VERİLER

ESKİŞEHİR CUNUDİYE BÖLGESİNDEKİ MİYO-PLİYOSEN KAYAÇLARININ ORTAMSAL ÖZELLİKLERİ

KAPADOKYA VOLKANİK ALANININ STRATİGRAFİK MUAMMASI

TRABZON GÜNEYBATISI DÜZKÖY ÇİVARINDA YÜZEYLEYEN ŞAHİNKAYA ÜYESİ’NİN SEDİMANTOLOJİSİ VE FASİYES ÖZELLİKLERİ

ATBAŞI FORMASYONU’NUN (KOCAELİ) FASİYES ARAŞTIRMASI

MARDİN-DARGEÇİT YÖRESİNDE ÜST KRETASEPALEOSEN YAŞLI GERMAV FORMASYONUNUN MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ

ALAŞEHİR (MANİSA) HAVZASI ZEMİN KARAKTERİZASYONUNUN BELİRLENMESİ

AKİFERE YAĞIŞTAN SÜZÜLME MİKTARININ SONDAJ VERİLERİ KULLANILARAK TAHMİN EDİLMESİ: ALAŞEHİR (MANİSA) HAVZASI

ÇOKLU YERALTISUYU KUYULARINDAN YAPILAN ÇEKİM ETKİSİNİN PARÇACIK TAŞINIM İLE ANALİZ EDİLMESİ

DANAMANDIRA SEDİMAN KAROT ÖRNEKLEME METODU

KIRSAL BİR BÖLGEDE İÇMESUYU KALİTESİNİN YÜKSEK FLORÜR AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI: SARIM VE KARATAŞ KÖYÜ (ŞANLIURFA) ÖRNEĞİ, İLK BULGULAR

YOZGAT’TAKİ HALK ÇEŞMELERİNE AİT KİMYASAL PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YOZGAT’TAKİ HALK ÇEŞMELERİNE AİT KİMYASAL PARAMETRELERDE MEVSİMSEL DEĞİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

JEOTERMAL AKIŞKANDA RADON VE ETKİLERİ: BATI ANADOLU ÖRNEĞİ

EV İÇİ RADON KONSANTRASYONLARININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ

İSTANBUL’UN TIBBI JEOLOJİK RİSK ZONLARI: ÖN ÇALIŞMA

DOĞAL YAPI TAŞLARININ İŞLETMELERİNDEN KAYNAKLANAN BAZI ÇEVRESEL SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKTİF BİR MICIR OCAĞININ PARTİKÜL MADDE VE BAZI METEOROLOJİK PARAMETRELER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

KAYA TUZU YERALTI MADENİNDEKİ TOZLARIN İŞÇİ SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

TÜRKİYE’NİN ASBEST PROFİLİ

ERİONİTE TEMASI VE MEZOTELYOMA

TÜRKİYE’NİN BATISINDA YER ALAN ESKİŞEHİR’DE LİFSİ TREMOLİT VE KRİZOTİL MİNERALLERİNİN KARAKTERİZASYONU VE DAĞILIMI

ÇANKIRI İLİ VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KRİZOTİL VE TREMOLİT TÜRÜ ASBEST MİNERALLERİNİN KÖKENİ, DAĞILIMI VE BÖLGEDEKİ MALİGN MEZOTELYAMA VAKALARI İLE İLİŞKİLERİ

SİMAV OVASINDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN ARSENİK MARUZİYETİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

TAŞKISIĞI VE ÇALTIÇAK KÖYLERİNDE (ADAPAZARI) KULLANILAN SULARIN BROM (BR) İÇERİĞİ, KÖKENİ VE SAĞLIK ETKİSİ

YUKARIKARGABÜKÜ (GÖKSUN-KAHRAMANMARAŞ) İÇME SULARINDAKİ BARYUM İÇERİĞİNİN İŞİTME KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ