TMMOB Odalar 25 Ekim 2021, Pazartesi

BİLDİRİ ÖZÜ FORMATI

Bildiri Başlığı, Times New Roman, 14 pt, bold, sola dayalı

Yazar, A.B.1, Yazar, C.2ve Yazar, D.E.3 Times New Roman, 12pt. (Soyadı, İsim baş harfleri, sunucu yazarın altı çizili)

 

1 Çalıştığı Kurum, Kısa adres ve eposta (sorumlu yazar), Times New Roman, 10pt.

2 Çalıştığı Kurum, Kısa adres

3 Çalıştığı Kurum, Kısa adres

___________________________________________________________________________

 

Bildiri özleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacaktır. Metnin ana formatı, üstte ve altta her iki tarafta 25 mm ve sağdan ve soldan 25mm boşluk bırakılacak şekilde, Times New Roman 11pt, tek satır aralığıyla ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır. Lütfen formatı doğru uyguladığınızdan emin olarak özlerinizi hazırlayınız.

Yeni bir paragraf için bir satır boşluk verin ve girintiler kullanmayın.

Kısaltmalarınızı önce açık halini yazıp yanına parantez içinde kısaltmasını belirttikten sonra, metin içinde kısaltma yapmaya devam edebilirsiniz.

Anahtar kelimeler, alfabetik sırayla, küçük harfle (ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük)yazılmalı ve aralarına virgül konulmalıdır.

Kaynaklar yazı içerisinde köşeli parantez içerisinde, öz yazımı akışı içerisinde sıra ile numaralandırılarak köşeli parantez içerisinde verilmelidir. Örneğin [1].Ayrıca, Kaynaklar Türkiye Jeoloji Bülteni makale hazırlama kurallarına göre, Times New Roman 10 pt formatında, numara sırasına göre verilmelidir.

 

Anahtar Kelimeler:

Kaynaklar

[1] Yazar, A. (2021)

[2] Yazar, B ve Yazar, C. (2021)

[3] Yazar, D …………… (2021)